Paginacija

Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Bosiljko Stojanović
Tema ovog završnog rada je „Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe“. Rad je podijeljen na dvije osnovne tematike. Na upravljanje kvalitetom i poznavanje robe. Kod upravljanja kvalitetom spomenut će se povijest kvalitete koju ćemo podijeliti na pet faza zanimanja za kvalitetu i povijesni razvoj kroz događanja koja su oblikovala pojam kvalitete. Nadalje, objasnit ću samu definiciju kontrole koju možemo podijeliti na opću i službenu, kako upravljati i kontrolirati kvalitetu....
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Anđela Ćuk
Da bi hotelsko poslovanje moglo doseći svoj maksimum, ono mora biti utemeljeno na pružanju kvalitetnih usluga, jer bez njih opstanak na tržištu nije moguć. Kako bi jedan hotel uspješno poslovao i postao konkurentan, on se mora bazirati na ukupnosti kvalitete svih usluga koje pruža, a glavni mu je cilj zadovoljiti goste pruženom uslugom. U radu istražujemozadovoljstvo gostiju uslugama hotela Sheraton Zagrebte kako je upravljanje kvalitetom i uvođenje standarda i normi djelovalo na...
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Darija Goreta
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i povijesni razvoj kvalitete prikazati i aktivnosti Grada Zagreba na poboljšanju kvalitete života nacionalnih manjina, s naglaskom na pripadnike romske zajednice, posebice na obrazovanje u romskoj zajednici te donošenje i provođenje i Akcijskog plana za Rome na području Grada Zagreba.
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Darija Goreta
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i povijesni razvoj kvalitete prikazati i aktivnosti Grada Zagreba na poboljšanju kvalitete života nacionalnih manjina, s naglaskom na pripadnike romske zajednice, posebice na obrazovanje u romskoj zajednici te donošenje i provođenje i Akcijskog plana za Rome na području Grada Zagreba.
Usporedba aromatskog profila plodova jagoda iz hrvatskog i španjolskog uzgojnog područja
Usporedba aromatskog profila plodova jagoda iz hrvatskog i španjolskog uzgojnog područja
Tomislav Samardžija
Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.) je voće koje se odlikuje jedinstvenim i karakterističnim okusom i aromom zbog čega je jedno od najpoželjnijih ljetnih vrsta voća. Šećeri, kiseline i tvari arome doprinose karakterističnom okusu i aromi jagode, koji opet ovise o uravnoteženom odnosu ovih kemijskih sastojaka. Dok su šećeri i kiseline odgovorni za slatkoću i trpkost ploda, aromatske tvari daju jedinstveni voćni okus i aromu svježe jagode. Aroma svježih jagoda ovisi o brojnim...
Usporedba stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj s pojedinim zemljama Europske unije
Usporedba stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj s pojedinim zemljama Europske unije
Anamaria Planinić
Javna davanja pa tako i porezi čine prihod države. Porezi postoje od kad postoji i civilizacija, a prva civilizacija je počela prije šest tisuća godina. Od razdoblja prvih civilizacija pa sve do danas porezi su se razvijali i mijenjali. Republika Hrvatska reformom poreznog sustava završila je 1998. godine uvođenjem poreznog oblika poreza na dodanu vrijednost. PDV je jedan od najvažnijih poreznih oblika kojim država prikuplja prihode odnosno „puni“ državni proračun....
Usporedna ispitivanja pojedinih parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine
Usporedna ispitivanja pojedinih parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine
Marina Bitunjac
Osnovni preduvjet u proizvodnji djevičanskih maslinovih ulja visoke kvalitete je zdrav, svjež, neoštećen i optimalno dozrio plod masline. Svako oštećenje plodova maslina (bilo od vjetra, kiše, tuče) ili od strane bolesti i štetnika znatno umanjuje kvalitetu kasnije izdvojenog ulja. U tom smislu u radu su provedena ispitivanja nekih od parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine. Između ovih dviju proizvodnih godina utvrđene su znatne...
Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke "Kamičak" d.o.o.
Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke "Kamičak" d.o.o.
Mario Romac
Tema rada pod nazivom „Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke „Kamičak“ d.o.o. prikazala je osnovne informacije o tvrtki „Kamičak“ d.o.o. kroz prizmu prikaza i zakonitosti njene organizacijske strukture. Uspješno postavljena organizacijska struktura temelj je uspješnog poslovanja svake tvrtke. Iz tog razloga se napravila analiza postojeće organizacijske strukture promatrane tvrtke, te se na temelju tih podataka postavila ocjena kvalitete te organizacijske...
Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Milana Plavša
Tema ovog završnog rada jest „Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača“. Polazi od pojmova kao što su potrošač, ponašanje potrošača, donošenje odluke o kupnji. Cilj rada je objasniti kako ambalaža proizvoda djeluje na potrošače i njihovu odluku o kupnji. Proces donošenja odluke o kupnji je iznimno složen proces, te predstavlja niz različitih utjecaja i odluka koji kao rezultat imaju željenu akciju. Pri procesu donošenja odluke o kupnji potrošač prolazi kroz pet...
Utjecaj dodavanja hrane za kvasce u masulj na dinamiku fermentacije i pojedine parametre kemijskog sastava vina sorte Merlot
Utjecaj dodavanja hrane za kvasce u masulj na dinamiku fermentacije i pojedine parametre kemijskog sastava vina sorte Merlot
Maja Kardum
Cilj ovog rada je utvrditi kako će dodavanje organomineralne hrane za kvasce u fermentaciji - maceraciji utjecati na dinamiku temperature i razgradnju šečera tijekom fermentacije i na pojedine parametre kemijskog sastava vina. U svrhu toga postavljen je pokus sa varijantom gdje je dodavan kvasac i varijantom gdje je dodavan kvasac i hrana za kvasce. Tijekom fermentacije-maceracije praćena je temperatura i dinamika razgradnje šećera te su nakon fermentacije i stabilizacije vina...
Utjecaj dozrijevanja u drvu i inox-u na sastav isparljivih spojeva vina Pošip
Utjecaj dozrijevanja u drvu i inox-u na sastav isparljivih spojeva vina Pošip
Valentina Čular-Benjumea
Vino je alkoholno piće koje se proizvodi fermentacijom grožđa, ploda biljke vinove loze (lat. Vitis Vinifera). Jedan je od najstarijih poljoprivrednih proizvoda. Najpopularnija i najjednostavnija podjela vina je po boji. Tako poznajemo bijelo, ružičasto (roze) i crveno (crno) vino (Vino – wikipedija, 2005; Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Vino). U ovom radu govorit će se o bijelom vinu korčulanske sorte Pošip i fazama njegove proizvodnje. Do gotovog proizvoda potrebno...
Utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji
Utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji
Zrinka Biuk
Proučavanje ponašanje potrošača je od razumljivog interesa pošto ono s jedne strane čini osnovu za stvaranje marketinških aktivnosti, ali i kroz povratnu spregu daje refleksiju potrošača na prošle i postojeće aktivnosti poduzeća. Na temelju raznih utjecaja dolazi do procesa kupovine, odnosno donošenja odluka u kupovini, što je proces koji se odvija u više faza. Model specificira da potrošači donose odluke na osnovu vlastitog iskustva, te individualnih demografskih,...

Paginacija