Pages

UTJECAJ UZGOJNIH SUPSTRATA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE SURFINIJE “SNOW” (Petunia x hybrida „Snow”)
UTJECAJ UZGOJNIH SUPSTRATA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE SURFINIJE “SNOW” (Petunia x hybrida „Snow”)
Šimun Kolega
Kultivar petunije nastao križanjem početkom 90.-tih godina 20. stoljeća, surfinija (Petunia x hybrida) postala je cvjetnica korištena u velikoj mjeri za ukrašavanje okućnica, balkona, dvorišta i javnih prostora. Krasi je veliki broj cvjetova, cvate tijekom cijele sezone do prvih jesenskih mrazeva. Cilj ovog rada bilo je utvrditi najpovoljnije karakteristike supstrata za uzgoj surfinije. Pokus je urađen na 90 presadnica surfinije kultivara "Snow" u stakleniku tvrtke Pori (R....
UTJECAJ ZEMLJE PORIJEKLA PROIZVODA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ ZEMLJE PORIJEKLA PROIZVODA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Tanja Lojić
Predmet ovog završnog rada je utjecaj zemlje porijekla proizvoda na ponašanje potrošača. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu se definira ponašanje potrošača, te se opisuju koji čimbenici utječu na samo ponašanje potrošača, ali se u ovom dijelu razrađuje i tematika procesa donošenja odluke o kupnji. U drugom je dijelu pozornost usmjerena na potrošački etnocentrizam, koji je što je moguće detaljnije i jasnije razrađen. Na samom početku ovog završnog rada...
UVJETI I PREMIJSKI SUSTAV ZA OSIGURANJE 
                      AUTOMOBILSKOG KASKA
UVJETI I PREMIJSKI SUSTAV ZA OSIGURANJE AUTOMOBILSKOG KASKA
Monika Popović
U ovom diplomskom radu obrađena je tema: „Uvjeti i premijski sustav za osiguranje automobilskog kaska“. Rad je podijeljen na tri tematske cjeline s podcjelinama. U prvom dijelu rada pisano je o pojmovnom i sadržajnom opredjeljenju osiguranja, pojmu i zadatcima osiguranja te o ekonomskim osnovama poslovanja u osiguranju.
UVOĐENJE HACCP SUSTAVA U PRŽIONICU KAVE NA PRIMJERU MALOG OBRTA ZA PRŽENJE KAVE
UVOĐENJE HACCP SUSTAVA U PRŽIONICU KAVE NA PRIMJERU MALOG OBRTA ZA PRŽENJE KAVE
Brigita Jurić
Zakon o hrani propisuje da subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a, pa se navedena obveza odnosi i na poslovne subjekte koji prerađuju kavu. U ovom radu dan je prikaz modela...
UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE
UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE
Petra Ćorić
Poslovanje svakog poduzeća na današnjem tržištu rastuće konkurencije i globalizacije ovisi o primjeni i razvoju marketinga. Tematika ovog rada usmjerena je na važnost uvođenja novog proizvoda na tržište kako bi se zadovoljile potrebe i želje ciljanih potrošača te na taj način osigurao profitabilan način poslovanja. Prilikom predstavljanja novog proizvoda na tržištu velika se važnost pridaje određivanju marke proizvoda budući da se pomoću nje ostvaruje prednost za poslovni...
Ugrožavanje sigurnosti zloupotrebom droga
Ugrožavanje sigurnosti zloupotrebom droga
Sandra Đulabić
U ovom završnom radu bavit ćemo se štetnim utjecajima droga na poslovne procese, kao i širokom zastupljenošću koja postaje veliki problem za cjelokupnu populaciju. Također, opisat ćemo vrste droga i njihovu zloupotrebu te moguće čimbenike identificiranja osoba koje su ovisne o pojedinoj vrsti droga. Nadalje, s obzirom na probleme prouzrokovane zloupotrebom droga, definirat ćemo moguće posljedice kao što su samoubojstvo, prometne nesreće, pogreške u radu, izostajanje s posla,...
Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina
Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina
Biljana Jurić-Ćivro
Povrtne vrste su oduvijek bile sastavni dio ukrasnog vrta. One vrtu daje karakteristike ležernosti, a ujedno su i korisno te dekorativne ukoliko se ispravno ukomponiraju u vrtnu površinu. U radu je prikazan značaj i važnost povrtnjaka kao sastavnog djela vrta, kao i ukrasne karakteristike pojedinih povrtnih kultura. U istraživačkom dijelu rada obavljena je inventarizacija povrtnih kultura u privatnim ukrasnim vrtovima na području grada Knina. Taksonomskom analizom obuhvaćeno je 20...
Uloga društvenih mreža u poslovanju
Uloga društvenih mreža u poslovanju
Angela Maretić
Društvena mreža je vrsta internetskog servisa, koja služi za međusobno povezivanje korisnika. Što se tiče društvenih mreža (eng. social networking) općenito, one su nešto noviji fenomen u internetskim sferama, a riječ je o besplatnim online servisima. Među najpoznatijima su: Facebook i Twitter. Postoje mnoge prednosti i nedostaci društvenih mreža. Društvene mreže donijeti će prednost osobama koje ih koriste na racionalan način, a negativno će utjecati na one osobe koje...
Uloga i značaj agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA-E) u poticanju malog i srednjeg poduzetništva u ruralnim krajevima Zadarske županije
Uloga i značaj agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA-E) u poticanju malog i srednjeg poduzetništva u ruralnim krajevima Zadarske županije
Šime Narančić
Uloga i značaj poduzetničkih potpornih institucija na lokalnoj ili županijskoj razini, kao što su agencije, od posebnog su značaja za poticanje i razvoj poduzetništva i samozapošljavanja u manje razvijenim ruralnim krajevima, kao što je šire područje Zadarske županije. Dinamizam poslijeratnih zbivanja ostavio je neizbrisiv trag na gospodarstvo toga kraja, a što odrazilo na uništenu infrastrukturu, veliku nezaposlenost i migracije stanovnika u veće gradove. Upravo je u uloga...
Uloga kriterija iz Maastrichta kao preduvjet ostvarenja gospodarskog napretka zemlje članice Europske unije
Uloga kriterija iz Maastrichta kao preduvjet ostvarenja gospodarskog napretka zemlje članice Europske unije
Damir Žužić
Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj monetarnoj uniji predstavlja nemjerljiv doprinos nacionalnom gospodarstvu. Za Republiku Hrvatsku uvođenje eura kao jedinstvene valute i ulazak u Europsku monetarnu uniju predstavlja sljedeći strateški cilj kojeg je moguće ostvariti isključivo ispunjavajući makroekonomske pokazatelje. Pristup Europskoj monetarnoj uniji zahtjeva ispunjavanje određenih uvjeta i to tijekom dvogodišnjeg perioda kroz sudjelovanje u sustavu ERM II. Ukoliko su ti...
Uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnatih proizvoda
Uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnatih proizvoda
Lidija Stojanović
U istraživanju je obrađena uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnatih proizvoda. Razlog odabira teme proizlazi iz potrebe definiranja povoljnih utjecaja mikrokoka na finalne značajke suhomesnatih proizvoda. Mikrokoki imaju značajnu ulogu u fermentaciji suhomesnatih proizvoda zbog činjenice da provode redukciju nitrata i nitrita procesima proteolize i lipolize. U istraživanju su korištene klasične mikrobiološke metode, a kao statistička metoda korištena je deskriptivna metoda. Na...
Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Stipe Marunica
Osiguranje od požara i elementarnih šteta pripada skupini neživotnih osiguranja. Ono pokriva štetu na stvarima uslijed djelovanja vatre, oluje, elementarnih nepogoda, eksplozije, potresa, poplava, a u službenoj međunarodnoj sistematizaciji obuhvaća: - 08.01. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta, - 08.02. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu, - 08.99. Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda. U radu je...

Pages