Paginacija

UPRAVLJANJE ZALIHAMA
UPRAVLJANJE ZALIHAMA
Jelena Bilinčić
Upravljanje zalihama je područje rada mnogih proizvodnih i trgovačkih poduzeća, koja kroz svoje distributivne kanale dovode robu krajnjim korisnicima u što kraćem vremenu, na pravo mjesto i u potrebnim količinama. U prvom poglavlju je objašnjen pojam i vrste skladišta. Također je obrađeno kakvih sve skladišta ima i koje su im potrebne lokacije u odnosu na sadržaje koji se skladište u njima. Zbog racionalizacije troškova vrlo je bitna lokacija i veličina potrebnog skladišta....
UPRAVLJANJE ZALIHAMA I DISTRIBUCIJA ROBE U TVRTKI „BRODOMERKUR“DD,SPLIT
UPRAVLJANJE ZALIHAMA I DISTRIBUCIJA ROBE U TVRTKI „BRODOMERKUR“DD,SPLIT
Branka Stipanović
Sve više tvrtki ima posebno organiziranu službu distribucije koja je koncentrirana na pravilan izbor distribucijskih kanala i usko povezana s ostalim funkcijama marketinga radi ostvarenja planiranih ciljeva. Tvrtke pravilnim izborom kanala ostvarit će očekivanu i uspješnu prodaju. Fizički tok robe od ulaza do izlaza prati i informacijski sustav bez kojeg bi upravljanje fizičkim tokom roba ili fizičkom distribucijom bilo nemoguće. Distribucijski proces u poduzeću «Brodomerkur», s...
USPOREDBA ISPARLJIVIH SPOJEVA ETERIČNOG ULJA I MEDA OD KADULJE
USPOREDBA ISPARLJIVIH SPOJEVA ETERIČNOG ULJA I MEDA OD KADULJE
Jelena Orlović
Zadatak ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav isparljivih spojeva eteričnog ulja i meda od kadulje. Hidrodestilacijom su izolirani isparljivi spojevi iz eteričnog ulja, a mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) su izolirani isparljivi spojevi iz meda od kadulje. Za analizu izoliranih spojeva korištena je spregnuta tehnika plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP-5MS. Kao glavne komponente eteričnog ulja identificirani su...
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA DVAJU ETERIČNIH ULJA BILJKE LOVORA (Laurus nobilis L.)
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA DVAJU ETERIČNIH ULJA BILJKE LOVORA (Laurus nobilis L.)
Sineva Ljuba
U ovom završnom radu izolirani su hlapljivi spojevi iz listova lovora ( Laurus nobilis L.), te uspoređen sa komercijalnim uzorkom eteričnog ulja lovora. Analiza svih uzoraka provedena je spregnutom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa. Usitnjeno lišće lovora podvrgnuto je vodenoj destilaciji radi izoliranja hlapljivih spojeva, odnosno eteričnog ulja. Iskorištenje eteričnog ulja određeno je gravimetrijski i iznosi 1,03 % (W/W). Sastav eteričnog ulja i maseni udio...
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA ETERIČNOG ULJA I HLAPIVIH SPOJEVA DESTILACIJSKE VODE BILJKE KOMORAČA (Foeniculum vulgare Mill.)
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA ETERIČNOG ULJA I HLAPIVIH SPOJEVA DESTILACIJSKE VODE BILJKE KOMORAČA (Foeniculum vulgare Mill.)
Branka Bošković
U ovom završnom radu izolirani su hlapljivi spojevi iz eteričnog ulja i destilacijske vode komorača (Foeniculum vulgare Mill.), te uspoređen njihov kemijski sastav. Analiza svih uzoraka provedena je spregnutom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa. U eteričnom ulju komorača ukupno je identificirano 30 spojeva što predstavlja 98,5% površine kromatograma. Kao glavne komponente u prvom uzorku identificirani su slijedeći spojevi: estragol (33,7 %) te anethol (20%) i...
USPOREDBA SENZORSKIH SVOJSTAVA SVJEŽEG SIRA S DODATKOM BUČINOG ULJA I SVJEŽEG SIRA S DODATKOM ZAČINSKE CRVENE PAPRIKE
USPOREDBA SENZORSKIH SVOJSTAVA SVJEŽEG SIRA S DODATKOM BUČINOG ULJA I SVJEŽEG SIRA S DODATKOM ZAČINSKE CRVENE PAPRIKE
Marina Žilić
Cilj ovog završnog rada bio je istražiti kako bučino ulje i mljevena crvena paprika kao dodatci utječu na organoleptička svojstva svježeg sira. U procesu proizvodnje svježeg sira sa dodatcima (bučino ulje i crvena paprika), korišteno je svježe pomuženo mlijeko kojem je u završnoj fazi tehnološkog postupka proizvodnje svježeg sira dodano bučino ulje, te crvena slatka paprika. Na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu organizirano je ocjenjivanje sira. Tijekom degustacije...
UTJECAJ DRUŠTVENIH I OSOBNIH ČIMBENIKA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ DRUŠTVENIH I OSOBNIH ČIMBENIKA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Vladimir Biserko
Potrošač ili konzument je osoba (ili kućanstvo) koje kupuje (konzumira, troši) proizvode i usluge stvorene od gospodarskog (ekonomskog) sustava. Koncept potrošača / konzumenta se može koristiti u različitim varijantama pa značaj i korištenje tog termina može varirati. Kada ekonomisti, biznismeni i marketinški stručnjaci pričaju o potrošačima oni uglavnom govore o osobi bez individualnosti, osobi s određenim potrebama koje potrošnjom zadovoljava. Međutim, danas se sve više...
UTJECAJ FIZIOLOŠKE REAKCIJE I DOZE MINERALNIH GNOJIVA PREMA UDJELU SKELETA NA PRINOS I KVALITETU KRUMPIRA SORTE LISETA NA ANTROPOGENIZIRANOJ RENDZINI
UTJECAJ FIZIOLOŠKE REAKCIJE I DOZE MINERALNIH GNOJIVA PREMA UDJELU SKELETA NA PRINOS I KVALITETU KRUMPIRA SORTE LISETA NA ANTROPOGENIZIRANOJ RENDZINI
Tomislav Malovan
Cilj ovog rada je odrediti utjecaj fiziološke reakcije i doze mineralnih gnojiva prema udjelu skeleta na prinos i kvalitetu krumpira sorte Liseta na antropogeniziranoj rendzini. Istraživanje je provedeno u mjestu Hrvace pokraj Sinja. Za tu svrhu je postavljen je pokus sa 5 varijanti gnojidbe (organske i organo-minerlane) i jedna varijanta bez gnojidbe (kontrola) prema potpuno slučajnom rasporedu. Za svaku varijantu gnojidbe određeni su: ukupni prinos krumpira, prosječna masa gomolja i...
UTJECAJ GENOTIOPA NA MASNOKISELINSKI PROFIL I OKSIDATIVNI STATUS PRŠUTA
UTJECAJ GENOTIOPA NA MASNOKISELINSKI PROFIL I OKSIDATIVNI STATUS PRŠUTA
Martina Golem
Poznato je da učestalost pojave svinjskog mesa izmijenjene kvalitete (osobito BMV i smanjen udio intramuskularne masti - IMM) kao posljedica genetski predisponirane stresne osjetljivosti nekih plemenitih mesnatih pasmina svinja, ima negativan utjecaj na kvalitetu pršuta. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi u kojoj mjeri različita genetska osnova utječe na neka fizikalno-kemijska svojstva pršuta značajna u smislu njegove kvalitete. Stoga je u tu svrhu zaklano 10 svinja genotipa (veliki...
UTJECAJ HRANIDBE NA KVALITETU MESA PERADI
UTJECAJ HRANIDBE NA KVALITETU MESA PERADI
Mario Bačić
Meso peradi preuzima vodeći položaj u potrošnji svih vrsta mesa u najrazvijenijim zemljama svijeta. Utjecaj hranidbe veže se uz prehrambeno-fiziološku, senzornu, preradbeno-tehnološku i higijensko-toksikološku kvalitetu mesa peradi. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj različitih nutritivnih dodataka u stočnoj hrani i hranidbenih tretmana na kvalitetu mesa peradi. Dodatak raznih nutritivnih dodatak u krmne smjese za hranidbu peradi uglavnom pozitivno djeluje na promjene hranjive...
UTJECAJ INTERNE KOMUNIKACIJE NA ZADOVOLJSTVO RADNIM MJESTOM
UTJECAJ INTERNE KOMUNIKACIJE NA ZADOVOLJSTVO RADNIM MJESTOM
Jelena Milovac
Uspješna interna komunikacija glavni je preduvjet za odvijanje poslovnih aktivnosti koji će omogućiti ostvarenje poslovnih ciljeva. Dobro organizirani kanali komunikacije, koji osiguravaju brz i efikasan protok informacija, čine osnovu za razvoj pozitivnih odnosa na različitim upravljačkim nivoima u poduzeću. Isto tako, interna komunikacija jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom, a isto se to zadovoljstvo direktno reflektira na...
UTJECAJ KISELOSTI MLIJEKA NA ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA SIRA ŠKRIPAVCA SA DODATKOM MAJČINE DUŠICE
UTJECAJ KISELOSTI MLIJEKA NA ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA SIRA ŠKRIPAVCA SA DODATKOM MAJČINE DUŠICE
Branka Čavlina
Postupak proizvodnje kvalitetnog sira zahtijeva kvalitetnu sirovinu - mlijeko, odgovarajuću kulturu i sirilo, te „spretne“ ruke. Odabir tehnologije proizvodnje sira, od strane sirara, također značajno utječe na karakteristike finalnog proizvoda - sira. Pri izradi ovog završnog rada, cilj nam je bio utvrditi na koji način utječe trenutak dodavanja začina - majčine dušice, na organoleptička svojstva proizvoda - sira škripavca. U našem procesu proizvodnje sira škripavca sa...

Paginacija