Pages

Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Marija Peronja
Osnovni cilj rada sastoji se u teorijskoj i empirijskoj verifikaciji kritičkih faktora uspjeha upravljanja poslovnim procesima koji direktno i indirektno utječu na organizacijske performanse osiguravajućih društava. Dokazana je polazna premisa da promjene poslovnih procesa, promatrane kroz kritične faktore uspjeha menadžmenta poslovnih procesa, utječu na organizacijske performanse, koje se promatraju kroz zadovoljstvo krajnjeg kupca/korisnika i financijske performanse poduzeća....
Uloga sindikata na tržištu rada
Uloga sindikata na tržištu rada
Zoran Milan
U radu se istražuje uloga sindikata na tržištu rada. Motivacija za odabir predmeta istraživanja proizašla je iz činjenice da se priroda rada u 21. stoljeću kontinuirano mijenja pod utjecajem globalizacije, liberalizacije i fleksibilizacije tržišta rada te rapidnog napretka informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kako bi se istraživala uloga sindikata na tržištu rada, korišteni su sekundarni izvori podataka. Rezultati istraživanja ukazuju na to da uloga sindikata kontinuirano...
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Ivana Tomić
Tema ovog završnog rada je „Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću “ . U radu ću pokušati prikazati umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću od njegovih početaka pa sve do danas, tj. do njegovog razvoja u organizacijama. Na samom početku rada objasnila sam povijest retorike odnosno govorništva i njegov razvoj sve do 20. stoljeća. Nakon iznesenih povijesnih činjenica u radu, nastavljam sa temom javnog nastupa i komunikacije s publikom, odnosno održavanja govora i...
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Nikolina Rapo
U ovom radu polazi se od pojmova pozicioniranje, upravljanje marke, te branding marke. Cilj je upoznati se sa imidţom, što znači stvoriti jak i dobar imidţ, identitet marke. Marka proizvoda sadrţi opipljive i neopipljive elemente svog identiteta. Naglasit će se utjecaj odreĎenih globalnih faktora koji svjesno ili nesvjesno oblikuju prizvod i njegovu marku, te ostali faktori koji utječu na pozicioniranje marke. Dobro kreirana marka donijet će kvalitetnu i jasnu poziciju...
Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Ana Mula
U suvremenom društvu gotovo ne postoji organizacija koja se u svom poslovanju nije susrela s krizom. Kriza se uglavnom javlja iznenada i zatekne nas nespremne. Stoga, svaka organizacija mora planirati određene strategije komuniciranja u slučaju krize. Ne postoji jedinstvena definicija krize, ali možemo uočiti neke zajedničke značajke kod svih autora. Svaka kriza je neplanirana okolnost koja utječe na sve segmente života (osobne i poslovne) te ostavlja negativne posljedice....
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Bosiljko Stojanović
Tema ovog završnog rada je „Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe“. Rad je podijeljen na dvije osnovne tematike. Na upravljanje kvalitetom i poznavanje robe. Kod upravljanja kvalitetom spomenut će se povijest kvalitete koju ćemo podijeliti na pet faza zanimanja za kvalitetu i povijesni razvoj kroz događanja koja su oblikovala pojam kvalitete. Nadalje, objasnit ću samu definiciju kontrole koju možemo podijeliti na opću i službenu, kako upravljati i kontrolirati kvalitetu....
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Anđela Ćuk
Da bi hotelsko poslovanje moglo doseći svoj maksimum, ono mora biti utemeljeno na pružanju kvalitetnih usluga, jer bez njih opstanak na tržištu nije moguć. Kako bi jedan hotel uspješno poslovao i postao konkurentan, on se mora bazirati na ukupnosti kvalitete svih usluga koje pruža, a glavni mu je cilj zadovoljiti goste pruženom uslugom. U radu istražujemozadovoljstvo gostiju uslugama hotela Sheraton Zagrebte kako je upravljanje kvalitetom i uvođenje standarda i normi djelovalo na...
Usporedba aromatskog profila plodova jagoda iz hrvatskog i španjolskog uzgojnog područja
Usporedba aromatskog profila plodova jagoda iz hrvatskog i španjolskog uzgojnog područja
Tomislav Samardžija
Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.) je voće koje se odlikuje jedinstvenim i karakterističnim okusom i aromom zbog čega je jedno od najpoželjnijih ljetnih vrsta voća. Šećeri, kiseline i tvari arome doprinose karakterističnom okusu i aromi jagode, koji opet ovise o uravnoteženom odnosu ovih kemijskih sastojaka. Dok su šećeri i kiseline odgovorni za slatkoću i trpkost ploda, aromatske tvari daju jedinstveni voćni okus i aromu svježe jagode. Aroma svježih jagoda ovisi o brojnim...
Usporedba stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj s pojedinim zemljama Europske unije
Usporedba stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj s pojedinim zemljama Europske unije
Anamaria Planinić
Javna davanja pa tako i porezi čine prihod države. Porezi postoje od kad postoji i civilizacija, a prva civilizacija je počela prije šest tisuća godina. Od razdoblja prvih civilizacija pa sve do danas porezi su se razvijali i mijenjali. Republika Hrvatska reformom poreznog sustava završila je 1998. godine uvođenjem poreznog oblika poreza na dodanu vrijednost. PDV je jedan od najvažnijih poreznih oblika kojim država prikuplja prihode odnosno „puni“ državni proračun....
Usporedna ispitivanja pojedinih parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine
Usporedna ispitivanja pojedinih parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine
Marina Bitunjac
Osnovni preduvjet u proizvodnji djevičanskih maslinovih ulja visoke kvalitete je zdrav, svjež, neoštećen i optimalno dozrio plod masline. Svako oštećenje plodova maslina (bilo od vjetra, kiše, tuče) ili od strane bolesti i štetnika znatno umanjuje kvalitetu kasnije izdvojenog ulja. U tom smislu u radu su provedena ispitivanja nekih od parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine. Između ovih dviju proizvodnih godina utvrđene su znatne...
Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke "Kamičak" d.o.o.
Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke "Kamičak" d.o.o.
Mario Romac
Tema rada pod nazivom „Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke „Kamičak“ d.o.o. prikazala je osnovne informacije o tvrtki „Kamičak“ d.o.o. kroz prizmu prikaza i zakonitosti njene organizacijske strukture. Uspješno postavljena organizacijska struktura temelj je uspješnog poslovanja svake tvrtke. Iz tog razloga se napravila analiza postojeće organizacijske strukture promatrane tvrtke, te se na temelju tih podataka postavila ocjena kvalitete te organizacijske...
Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Milana Plavša
Tema ovog završnog rada jest „Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača“. Polazi od pojmova kao što su potrošač, ponašanje potrošača, donošenje odluke o kupnji. Cilj rada je objasniti kako ambalaža proizvoda djeluje na potrošače i njihovu odluku o kupnji. Proces donošenja odluke o kupnji je iznimno složen proces, te predstavlja niz različitih utjecaja i odluka koji kao rezultat imaju željenu akciju. Pri procesu donošenja odluke o kupnji potrošač prolazi kroz pet...

Pages