Paginacija

Uzgoj maslina u području općine Marina
Uzgoj maslina u području općine Marina
Ivana Jakus Palada
Na području Dalmacije poljoprivreda je od davnina jedna od važnijih djelatnosti, pa tako i u općini Marina. Od voćnih kultura najviše se uzgajaju maslina (koja prevladava), vinova loza, smokva i bajam. Ostale poljoprivredne kulture uzgajaju se u značajno manjem obimu i to uglavnom u okućnicama. Uzgoj masline u području općine Marina obilježavaju male poljoprivredne površine i tipičan krški krajobraz. U zadnje vrijeme sve više raste interes za uzgoj masline, osim što...
Uzgoj, primjena i održavanje cvjetnih vrsta na terasama i balkonima s osvrtom na grad Knin
Uzgoj, primjena i održavanje cvjetnih vrsta na terasama i balkonima s osvrtom na grad Knin
Glorija Filipović
U radu se obrađuju teme uzgoja, primjene i održavanja cvjetnih vrsta na balkonima i terasama. Od davnina je poznato kako se uređenju terasa i ostalih vanjskih dijelova domova poklanjala velika pažnja, počevši od vrste cvijeća koje se na istima nalazilo, do njihove brojnosti te izgleda, odnosno ljepoti kojom su plijenili pažnju znatiželjnih pogleda. Danas jednako tako uređenje balkona i terasa zahtijeva veliku pažnju, ali prije svega znanje o pojedinim vrstama cvijeća, kako ih i...
VETROPACK d.d.
VETROPACK d.d.
Brankica Jurišić
Vetropack je tvornica za proizvodnju i recikliranje staklene ambalaže. Svoj početak zabilježio je u Švicarskoj 1960.godine, da bi zbog sve veće potražnje za staklenom ambalažom, započeo proširivanje i na tržišta drugih država, među kojima je i Hrvatska. Proširenje na hrvatsko tržište bilo je 1996. godine kada je preuzeo tadašnju tvornicu Straža. Od tada Vetropack iznimno ulaže u tvornicu u Hrvatskoj kao i u ostale staklane koje se nalaze u Austriji, Češkoj, Slovačkoj i...
VISUAL BRAND INDENTITY AND ITS INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOUR
VISUAL BRAND INDENTITY AND ITS INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOUR
Tanja Vujasinović
The aim of this Bachelor's thesis is to explain the role and influence of brand and its visual identity on consumer behaviour. Visual identity of a brand consists of all its visible attributes such as design, logo, colours and all types of external communication. Creating a strong visual identity is of crucial importance for the success of the brand. Well designed, it creates positive emotions; sympathy, trust and security. Thus, visual identity of the brand plays a great role in consumer...
VRTNA DENDROFLORA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NA OTOKU VISOVCU
VRTNA DENDROFLORA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NA OTOKU VISOVCU
Andrea Samodol
Samo ozelenjavanje otoka Visovca počinje 1445. godine dolaskom franjevaca na otok. Dalmatinski vrtovi i perivoji sastavni su dio hrvatskog kulturnog nasljeđa te su kao takvi vrijedni pažnje. U radu je inventarizirana vrtna dendroflora užeg dijela visovačkog samostana u svrhu izrade vrijedne baze podataka za daljnja krajobrazna i zaštitarska djelovanja. U vrtnim prostorima franjevačkog samostana na otoku Visovcu najzastupljenije su voćne i ukrasne drvenaste vrste (alohtone i...
Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Dujo Miočić
Cilj rada je deskriptivno analizirati vanjskotrgovinsku razmjenu Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005.-2014. godine te utvrditi kretanje udjela poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni, strukturu i vrijednost izvoza i uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bilancu vanjskotrgovinske razmjene i pokrivenost uvoza izvozom poljoprivrednoprehrambenih proizvoda u analiziranom razdoblju. Tijekom analiziranog...
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Petra Komar
Tema završnog rada pod nazivom Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske podijeljena je, pored uvoda i zaključka, u sedam poglavlja. U prvom dijelu rada objasnit će se pojam i značenje revizije, karakteristike i vrste revizije. Također, navest će se metode i načela revizije. U drugom dijelu govorit će se o samoj temi odnosno internoj reviziji, gdje će se objasniti pojam, vrsta, provedba interne revizije, te koja je uloga unutarnje revizije. Treći dio ima za cilj...
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Robert Sigut
Kroz rad se nastojala prikazati važnost primjene kontrole kvalitete u svim poslovnim subjektima kao i širok spektar djelovanja iste. Današnje poslovanje je nezamislivo bez održavanja visoke kvalitete robe i sporuke dobara bez greški. Tvrtka koja neulaže dovoljno u razvoj procesa i unaprijeđenje praćenja ne može opstati na međunarodnom tržištu. Drugo poglavlje, prikazuje razvoj kvalitete kroz povijest dok, treće poglavlje detaljnije prikazuje važnost kvalitete i podjelu...
Visokoregalna skladišta
Visokoregalna skladišta
Josip Vulić
U ovom radu je nakon uvodnih poglavlja o logistici i skladištenju općenito, opisano automatizirano visokoregalno skladište. Prikazani su ciljevi planiranja, projektiranja i gradnje, kao prvog koraka u oblikovanju ovakvog sustava. Za potrebe projektiranja sustava navedene su osnovne komponente sustava, oprema za oblikovanje tereta, način određivanja radnih ciklusa dizalice automatiziranog visokoregalnog skladišta i redoslijeda odlaganja, odnosno izuzimanja. U logističkom poslovanju...
Voda u krškom području
Voda u krškom području
Matea Mučalo
Voda je najznačajniji ali zapravo i najugroženiji prirodni resurs nezamjenjiv u gotovo svim segmentima ljudskog djelovanja. Oko polovinu prostora Republike Hrvatske karakterizira krški teren koji obiluje reljefnim oblicima i složenim podzemnim vodenim tokovima.Zbog svoje specifičnosti i velike osjetljivosti (poroznosti i specifične podzemne cirkulacije) krški ekosustav vrlo je osjetljiv te zahtijeva mjerepotrebne za očuvanje krških reljefnih oblika i održivost vodnih sustava. ...
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Božica Ilinović
U pojedinim trgovačkim društvima nematerijalna imovina obuhvaća znatan dio bilančne aktive budući da je to primjereno prirodi djelatnosti tih društava. U današnjem je svijetu teško zamisliti trgovačko društvo, pa i druge poslovne subjekte koji u svakodnevnom poslovanju ne koriste neke oblike nematerijalne imovine. Pitanje je samo načina knjiženja u poslovnim knjigama ili iskazivanja u financijskim izvješćima tih društava korištenih oblika nematerijalne imovine jer interno...

Paginacija