Paginacija

Utjecaj zaraze nematodama na prinos rajčice Matissimo na različitim podlogama
Utjecaj zaraze nematodama na prinos rajčice Matissimo na različitim podlogama
Ivna Podrug
Kroz zadanu temu pristupnica će proučiti dostupnu srtučno-znanstvenu literaturu vezanu za temu ovoga Završnog rada. Kako bi obradila zadanu temu pristupnica će sudjelovati u postavljanju i praćenju pokusa. Nadalje, detaljno će interpretirati prikupljene podatke iz pokusa. Na osnovu dobivenih rezultata procijeniti će mogućnost primjene Biostimulatora i različitih podloga rajčice u kontroli nematoda Meloidogyne spp. koje su uzrokuju značajne gospodarske štete pri uzgoju...
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol
Marina Kasunić
Da bi se uspješno provodio sam postupak planiranja i u konačnici izradio plan za organizaciju lokalnog prostora, potrebne su nam određene teorijske smjernice kojih se svaki planer i stručnjaci u određenim područjima u organizacijama moraju pridržavati. Postoje razne teorijske smjernice kao što su smjernice oko samog planiranja razvoja, teorije održivog razvoja, razne metode izrade i ostvarivanja planova kojih se planeri moraju držati radi uspješne izvedbe postavljenog plana te u...
Utjecaj čuvanja plodova u morskoj vodi na kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja
Utjecaj čuvanja plodova u morskoj vodi na kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja
Lucija Kardum
Dugotrajno i neprikladno skladištenje plodova maslina može značajno smanjiti kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja. Potapanje u morskoj vodi je tradicionalna i još uvijek vrlo česta metoda očuvanja plodova masline u Hrvatskoj (Koprivnjak i sur., 1999.). U radu su provedena ispitivanja nekih parametara kvalitete da bi se odredile promjene koje uzrokuje čuvanje plodova maslina prije prerade u ulje. U ovom radu prikazane su promjene pojedinih svojstava djevičanskih maslinovih ulja...
Uzgoj maslene u zaleđu Vodica
Uzgoj maslene u zaleđu Vodica
Zvonimir Storić
Cilj ovog rada je analizirati trenutno stanje maslinarstva na širem području Vodica. Poljoprivreda je od davnina značajno zanimanje velikog broja stanovnika Vodica i vodičkog zaleđa. U prijeratnom razdoblju su najzastupljenije kulture bile vinova loza, višnje, žitarice, te u manjoj mjeri masline. Uz biljnu proizvodnju, stočarstvo je također bilo izrazito zastupljeno na širem području Vodica. Danas na vodičkom području, najzastupljenije biljne kulture jesu maslina i vinova loza....
Uzgoj maslina u području općine Marina
Uzgoj maslina u području općine Marina
Ivana Jakus Palada
Na području Dalmacije poljoprivreda je od davnina jedna od važnijih djelatnosti, pa tako i u općini Marina. Od voćnih kultura najviše se uzgajaju maslina (koja prevladava), vinova loza, smokva i bajam. Ostale poljoprivredne kulture uzgajaju se u značajno manjem obimu i to uglavnom u okućnicama. Uzgoj masline u području općine Marina obilježavaju male poljoprivredne površine i tipičan krški krajobraz. U zadnje vrijeme sve više raste interes za uzgoj masline, osim što...
Uzgoj, primjena i održavanje cvjetnih vrsta na terasama i balkonima s osvrtom na grad Knin
Uzgoj, primjena i održavanje cvjetnih vrsta na terasama i balkonima s osvrtom na grad Knin
Glorija Filipović
U radu se obrađuju teme uzgoja, primjene i održavanja cvjetnih vrsta na balkonima i terasama. Od davnina je poznato kako se uređenju terasa i ostalih vanjskih dijelova domova poklanjala velika pažnja, počevši od vrste cvijeća koje se na istima nalazilo, do njihove brojnosti te izgleda, odnosno ljepoti kojom su plijenili pažnju znatiželjnih pogleda. Danas jednako tako uređenje balkona i terasa zahtijeva veliku pažnju, ali prije svega znanje o pojedinim vrstama cvijeća, kako ih i...
VETROPACK d.d.
VETROPACK d.d.
Brankica Jurišić
Vetropack je tvornica za proizvodnju i recikliranje staklene ambalaže. Svoj početak zabilježio je u Švicarskoj 1960.godine, da bi zbog sve veće potražnje za staklenom ambalažom, započeo proširivanje i na tržišta drugih država, među kojima je i Hrvatska. Proširenje na hrvatsko tržište bilo je 1996. godine kada je preuzeo tadašnju tvornicu Straža. Od tada Vetropack iznimno ulaže u tvornicu u Hrvatskoj kao i u ostale staklane koje se nalaze u Austriji, Češkoj, Slovačkoj i...
VISUAL BRAND INDENTITY AND ITS INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOUR
VISUAL BRAND INDENTITY AND ITS INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOUR
Tanja Vujasinović
The aim of this Bachelor's thesis is to explain the role and influence of brand and its visual identity on consumer behaviour. Visual identity of a brand consists of all its visible attributes such as design, logo, colours and all types of external communication. Creating a strong visual identity is of crucial importance for the success of the brand. Well designed, it creates positive emotions; sympathy, trust and security. Thus, visual identity of the brand plays a great role in consumer...
VRTNA DENDROFLORA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NA OTOKU VISOVCU
VRTNA DENDROFLORA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NA OTOKU VISOVCU
Andrea Samodol
Samo ozelenjavanje otoka Visovca počinje 1445. godine dolaskom franjevaca na otok. Dalmatinski vrtovi i perivoji sastavni su dio hrvatskog kulturnog nasljeđa te su kao takvi vrijedni pažnje. U radu je inventarizirana vrtna dendroflora užeg dijela visovačkog samostana u svrhu izrade vrijedne baze podataka za daljnja krajobrazna i zaštitarska djelovanja. U vrtnim prostorima franjevačkog samostana na otoku Visovcu najzastupljenije su voćne i ukrasne drvenaste vrste (alohtone i...
Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Dujo Miočić
Cilj rada je deskriptivno analizirati vanjskotrgovinsku razmjenu Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005.-2014. godine te utvrditi kretanje udjela poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni, strukturu i vrijednost izvoza i uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bilancu vanjskotrgovinske razmjene i pokrivenost uvoza izvozom poljoprivrednoprehrambenih proizvoda u analiziranom razdoblju. Tijekom analiziranog...
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Petra Komar
Tema završnog rada pod nazivom Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske podijeljena je, pored uvoda i zaključka, u sedam poglavlja. U prvom dijelu rada objasnit će se pojam i značenje revizije, karakteristike i vrste revizije. Također, navest će se metode i načela revizije. U drugom dijelu govorit će se o samoj temi odnosno internoj reviziji, gdje će se objasniti pojam, vrsta, provedba interne revizije, te koja je uloga unutarnje revizije. Treći dio ima za cilj...
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Robert Sigut
Kroz rad se nastojala prikazati važnost primjene kontrole kvalitete u svim poslovnim subjektima kao i širok spektar djelovanja iste. Današnje poslovanje je nezamislivo bez održavanja visoke kvalitete robe i sporuke dobara bez greški. Tvrtka koja neulaže dovoljno u razvoj procesa i unaprijeđenje praćenja ne može opstati na međunarodnom tržištu. Drugo poglavlje, prikazuje razvoj kvalitete kroz povijest dok, treće poglavlje detaljnije prikazuje važnost kvalitete i podjelu...

Paginacija