Paginacija

Utjecaj opterećenja trsa pupovima na prinos i kvalitetu grožđa sorte Cardinal na kordonskom
 uzgojnom obliku
Utjecaj opterećenja trsa pupovima na prinos i kvalitetu grožđa sorte Cardinal na kordonskom uzgojnom obliku
Petar Matak
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj različitog intenziteta rezidbe (opterećenja trsa) na prinos, elemente prinosa i kvalitetu stolnog grožđa sorte Cardinal na dvokrakom kordonskom uzgojnom obliku u agroekološkim uvjetima nasada „Požarevica“. U nasadu je postavljen pokus koji obuhvaća 3 različita inteziteta rezidbe: 1. Kontrolna varijanta (rez na 2 pupa) : 5 kratkih reznika sa 2 pupa koji daju ukupno opterećenje od 10 pupova po čokotu; 2. Varijanta (rez na 3 pupa): 5 kratkih...
Utjecaj osobnih, psiholoških i društvenih čimbenika na ponašanje potrošača
Utjecaj osobnih, psiholoških i društvenih čimbenika na ponašanje potrošača
Katarina Šljivić
Ponašanje potrošača izrazito je kompleksan proces jer promatra potrošača kao pojedinačnog člana društva koji ima svoja individualna obilježja. Prema Kesić ponašanje potrošača može se definirati kao proces pribavljanja i konzumiranja proizvoda, usluga i ideja od potrošačke jedinice te uključuje i poslijeprodajne procese koji obuhvaćaju vrednovanje i poslijeprodajno ponašanje. Ponašanje potrošača ovisi o mnogim čimbenicima koji ovise o samoj osobnosti pojedinca te o...
Utjecaj različitih gnojiva na kvalitetu presadnica Petunia x hybrida "Duvet Pink"
Utjecaj različitih gnojiva na kvalitetu presadnica Petunia x hybrida "Duvet Pink"
Marko Ćorić
Petunia hybrida L. je jednogodišnja cvjetna vrsta koja se u velikoj mjeri koristi za gredice, sandučiće na prozoru, posude, viseće košare itd. Cilj istraživanja je bio ispitati utjecaj različitih vrsta gnojiva na morfološke karakteristike presadnica petunije, te utvrđivanje najprikladnije koncentracije gnojiva kako bi se dobile najkvalitetnije presadnice petunije „Duvet pink“. U pokusu su korištene dvije vrste tekućih gnojiva, Magnicvet i Magnihortal s šest varijanti....
Utjecaj soja kvasca na isparljive spojeve vina Graševine
Utjecaj soja kvasca na isparljive spojeve vina Graševine
Marija Lizatović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj različitih sojeva kvasaca na sastav isparljivih spojeva vina Graševine. Uzorci vina Graševina proizvedeni su korištenjem dvaju sojeva kvasaca, Bollicine (GB) (Saccharomyces cerevisiae var. bayanus) i Lalvin EC1118 (GEC) (Saccharomyces cerevisiae var. bayanus). Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku GB...
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Graševina
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Graševina
Tamara Skorić
Kvasci predstavljaju najvažniju skupinu mikroorganizama u proizvodnji vina jer bez njih proizvodnja kvalitetnog vina je nemoguća. Uloga kvasca u vinarstvu najvažniji je element koji razlikuje vino od soka grožđa.Cilj ovog završnog rada je odrediti kako soj kvasca utječe na fizikalno-kemijske parametre vina i nakemijski profil isparljivih spojeva vina Graševina proizvedenog ˝sur lie˝ metodom.Uzorci vina Graševina proizvedeni su korištenjem dva soja kvasaca, “ZYMAFLORE®...
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Merlot
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Merlot
Ivana Džepina
Bez kvasaca nema vrenja mošta ni njegove pretvorbe u vino. Uzorci vina Merlot proizvedeni su korištenjem dva soja kvasaca, „ZYMAFLORE® GranZin” i „FERMOL PremierCru”. Cilj rada je utvrditi utjecaj tih dvaju sojeva kvasaca na kemijski sastav vina (pH, ukupna kiselost, količina alkohola, hlapive kiseline,slobodni SO2, vezani SO2, ukupni SO2, pepeo i ekstrakt). Također, cilj rada je ustanoviti razlike u sastavu isparljivih spojeva vina Merlot. Za izolaciju isparljivih spojeva...
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja i fenolnih spojeva u plodovima maslina sorte Oblica
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja i fenolnih spojeva u plodovima maslina sorte Oblica
Danijela Vrdoljak
Na sastav i svojstva djevičanskog maslinovog ulja utječu priroda i čovjek. Od velikog broja prirodnih i ljudskih čimbenika značajan utjecaj pripisuje se stupnju zrelosti plodova maslina. Upravo zbog toga vrlo je važno utvrditi pravo vrijeme berbe plodova da se dobije optimalna količina i kvaliteta ulja. U ovom radu utvrđivani stupanj zrelosti vršio se na plodovima maslina sorte Oblica. Zrelost ploda je određivana preko indeksa dobivenog računski iz tri stupnja pigmentacije...
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja u plodovima maslina
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja u plodovima maslina
Jelena Vukadin
Djevičanska maslinova ulja imaju pozitivno djelovanje na zdravlje ljudi kao i specifična i poželjna senzorska svojstva zbog čega je potražnja za ovim uljima u stalnom porastu. Zahtjevi od strane potrošača posljednjih godina se usmjeravaju prema proizvodima koji nose oznaku zemljopisnog i sortnog podrijetla kroz koje je izražena njihova prepoznatljivost. Osim sorte brojni su čimbenici koji utječu na sastav i svojstva ulja. Veliki značaj pripisuje se stupnju zrelosti plodova....
Utjecaj tehnoloških postupaka n apromijene mliječne masti
Utjecaj tehnoloških postupaka n apromijene mliječne masti
Darija Grgić
Mliječna mast se u mlijeku nalazi u obliku globula obavijenih adsorpcijskom membranom koja stabilizira mliječnu mast u okolnoj sredini mlijeka. Promjene nastale u membrani globule mliječne masti (MFGM–Milk Fat Globule Membrane) neizbježne su i izravno ovise o vrsti mlijeka, ali i zdravstvenom stanju životinje, stadiju laktacije, kao i postupanju s mlijekom nakon mužnje te vrsti i stupnju obrade mlijeka i mliječnih proizvoda. Mehanički utjecaji kao što su miješanje i transport,...
Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Maja Kutlača
Namjera ovoga rada je osvrnuti se na trenutne promjene u turizmu i kakav ima utjecaj na razvoj ruralnog područja. Definicija ruralnog područja nam ukazuje na slabo razvijen prostor, nedostatne infrastrukture i nepovezanost ali koji obiluje postojanom i sačuvanom prirodnom ljepotom, materijalnom i nematerijalnom baštinom, autentičnošću, bogatom tradicijskom ostavštinom i lokalnom pričom. U vremenu globalizacije, rutinskog života, nedostatku vremena javljaju se i drugačiji...
Utjecaj ulaska RH u EU na trošarine na energente i el. energiju
Utjecaj ulaska RH u EU na trošarine na energente i el. energiju
Ante Kurbaša
Država 21. stoljeća, kao uostalom i suvremena država, s punim pravom se može nazvati ''poreznom državom''. Porezi su postali sveprisutni kako u poslovnom životu gospodarskih subjekata, tako i u privatnoj sferi građana. Tako jedan od prihoda su posebni porezi odnosno trošarine. To su posebni podsustavi poreza na promet. Prve trošarine spominju se još u 16. stoljeću i prva zemlja koja je uvela ovaj oblik poreza bila je Nizozemska, dok ih je Republika Hrvatska preuzela 1993. godine....
Utjecaj vremena skladištenja na neke od parametara kvalitete djevičanskog maslinovog ulja
Utjecaj vremena skladištenja na neke od parametara kvalitete djevičanskog maslinovog ulja
Tamara Ljulj
Ispravan način čuvanja djevičanskog maslinovog ulja znatno utječe na njegovu kvalitetu. U ovom radu prikazane su promjene pojedinih svojstava koje se javljaju prilikom čuvanja djevičanskog maslinovog ulja. U tom smislu u radu su provedena ispitivanja nekih od parametara kvalitete kako bi se utvrdile promjene istih tijekom 18-mjesečnog čuvanja ulja u inox spremniku na temperaturi od 15-21°C. Rezultati provedenih istraživanja su pokazali porast vrijednosti slobodnih masnih kiselina...

Paginacija