Paginacija

Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Graševina
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Graševina
Tamara Skorić
Kvasci predstavljaju najvažniju skupinu mikroorganizama u proizvodnji vina jer bez njih proizvodnja kvalitetnog vina je nemoguća. Uloga kvasca u vinarstvu najvažniji je element koji razlikuje vino od soka grožđa.Cilj ovog završnog rada je odrediti kako soj kvasca utječe na fizikalno-kemijske parametre vina i nakemijski profil isparljivih spojeva vina Graševina proizvedenog ˝sur lie˝ metodom.Uzorci vina Graševina proizvedeni su korištenjem dva soja kvasaca, “ZYMAFLORE®...
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Merlot
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Merlot
Ivana Džepina
Bez kvasaca nema vrenja mošta ni njegove pretvorbe u vino. Uzorci vina Merlot proizvedeni su korištenjem dva soja kvasaca, „ZYMAFLORE® GranZin” i „FERMOL PremierCru”. Cilj rada je utvrditi utjecaj tih dvaju sojeva kvasaca na kemijski sastav vina (pH, ukupna kiselost, količina alkohola, hlapive kiseline,slobodni SO2, vezani SO2, ukupni SO2, pepeo i ekstrakt). Također, cilj rada je ustanoviti razlike u sastavu isparljivih spojeva vina Merlot. Za izolaciju isparljivih spojeva...
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja i fenolnih spojeva u plodovima maslina sorte Oblica
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja i fenolnih spojeva u plodovima maslina sorte Oblica
Danijela Vrdoljak
Na sastav i svojstva djevičanskog maslinovog ulja utječu priroda i čovjek. Od velikog broja prirodnih i ljudskih čimbenika značajan utjecaj pripisuje se stupnju zrelosti plodova maslina. Upravo zbog toga vrlo je važno utvrditi pravo vrijeme berbe plodova da se dobije optimalna količina i kvaliteta ulja. U ovom radu utvrđivani stupanj zrelosti vršio se na plodovima maslina sorte Oblica. Zrelost ploda je određivana preko indeksa dobivenog računski iz tri stupnja pigmentacije...
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja u plodovima maslina
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja u plodovima maslina
Jelena Vukadin
Djevičanska maslinova ulja imaju pozitivno djelovanje na zdravlje ljudi kao i specifična i poželjna senzorska svojstva zbog čega je potražnja za ovim uljima u stalnom porastu. Zahtjevi od strane potrošača posljednjih godina se usmjeravaju prema proizvodima koji nose oznaku zemljopisnog i sortnog podrijetla kroz koje je izražena njihova prepoznatljivost. Osim sorte brojni su čimbenici koji utječu na sastav i svojstva ulja. Veliki značaj pripisuje se stupnju zrelosti plodova....
Utjecaj tehnoloških postupaka n apromijene mliječne masti
Utjecaj tehnoloških postupaka n apromijene mliječne masti
Darija Grgić
Mliječna mast se u mlijeku nalazi u obliku globula obavijenih adsorpcijskom membranom koja stabilizira mliječnu mast u okolnoj sredini mlijeka. Promjene nastale u membrani globule mliječne masti (MFGM–Milk Fat Globule Membrane) neizbježne su i izravno ovise o vrsti mlijeka, ali i zdravstvenom stanju životinje, stadiju laktacije, kao i postupanju s mlijekom nakon mužnje te vrsti i stupnju obrade mlijeka i mliječnih proizvoda. Mehanički utjecaji kao što su miješanje i transport,...
Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Maja Kutlača
Namjera ovoga rada je osvrnuti se na trenutne promjene u turizmu i kakav ima utjecaj na razvoj ruralnog područja. Definicija ruralnog područja nam ukazuje na slabo razvijen prostor, nedostatne infrastrukture i nepovezanost ali koji obiluje postojanom i sačuvanom prirodnom ljepotom, materijalnom i nematerijalnom baštinom, autentičnošću, bogatom tradicijskom ostavštinom i lokalnom pričom. U vremenu globalizacije, rutinskog života, nedostatku vremena javljaju se i drugačiji...
Utjecaj ulaska RH u EU na trošarine na energente i el. energiju
Utjecaj ulaska RH u EU na trošarine na energente i el. energiju
Ante Kurbaša
Država 21. stoljeća, kao uostalom i suvremena država, s punim pravom se može nazvati ''poreznom državom''. Porezi su postali sveprisutni kako u poslovnom životu gospodarskih subjekata, tako i u privatnoj sferi građana. Tako jedan od prihoda su posebni porezi odnosno trošarine. To su posebni podsustavi poreza na promet. Prve trošarine spominju se još u 16. stoljeću i prva zemlja koja je uvela ovaj oblik poreza bila je Nizozemska, dok ih je Republika Hrvatska preuzela 1993. godine....
Utjecaj vremena skladištenja na neke od parametara kvalitete djevičanskog maslinovog ulja
Utjecaj vremena skladištenja na neke od parametara kvalitete djevičanskog maslinovog ulja
Tamara Ljulj
Ispravan način čuvanja djevičanskog maslinovog ulja znatno utječe na njegovu kvalitetu. U ovom radu prikazane su promjene pojedinih svojstava koje se javljaju prilikom čuvanja djevičanskog maslinovog ulja. U tom smislu u radu su provedena ispitivanja nekih od parametara kvalitete kako bi se utvrdile promjene istih tijekom 18-mjesečnog čuvanja ulja u inox spremniku na temperaturi od 15-21°C. Rezultati provedenih istraživanja su pokazali porast vrijednosti slobodnih masnih kiselina...
Utjecaj zaraze nematodama na prinos rajčice Matissimo na različitim podlogama
Utjecaj zaraze nematodama na prinos rajčice Matissimo na različitim podlogama
Ivna Podrug
Kroz zadanu temu pristupnica će proučiti dostupnu srtučno-znanstvenu literaturu vezanu za temu ovoga Završnog rada. Kako bi obradila zadanu temu pristupnica će sudjelovati u postavljanju i praćenju pokusa. Nadalje, detaljno će interpretirati prikupljene podatke iz pokusa. Na osnovu dobivenih rezultata procijeniti će mogućnost primjene Biostimulatora i različitih podloga rajčice u kontroli nematoda Meloidogyne spp. koje su uzrokuju značajne gospodarske štete pri uzgoju...
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol
Marina Kasunić
Da bi se uspješno provodio sam postupak planiranja i u konačnici izradio plan za organizaciju lokalnog prostora, potrebne su nam određene teorijske smjernice kojih se svaki planer i stručnjaci u određenim područjima u organizacijama moraju pridržavati. Postoje razne teorijske smjernice kao što su smjernice oko samog planiranja razvoja, teorije održivog razvoja, razne metode izrade i ostvarivanja planova kojih se planeri moraju držati radi uspješne izvedbe postavljenog plana te u...
Utjecaj čuvanja plodova u morskoj vodi na kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja
Utjecaj čuvanja plodova u morskoj vodi na kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja
Lucija Kardum
Dugotrajno i neprikladno skladištenje plodova maslina može značajno smanjiti kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja. Potapanje u morskoj vodi je tradicionalna i još uvijek vrlo česta metoda očuvanja plodova masline u Hrvatskoj (Koprivnjak i sur., 1999.). U radu su provedena ispitivanja nekih parametara kvalitete da bi se odredile promjene koje uzrokuje čuvanje plodova maslina prije prerade u ulje. U ovom radu prikazane su promjene pojedinih svojstava djevičanskih maslinovih ulja...
Uzgoj maslene u zaleđu Vodica
Uzgoj maslene u zaleđu Vodica
Zvonimir Storić
Cilj ovog rada je analizirati trenutno stanje maslinarstva na širem području Vodica. Poljoprivreda je od davnina značajno zanimanje velikog broja stanovnika Vodica i vodičkog zaleđa. U prijeratnom razdoblju su najzastupljenije kulture bile vinova loza, višnje, žitarice, te u manjoj mjeri masline. Uz biljnu proizvodnju, stočarstvo je također bilo izrazito zastupljeno na širem području Vodica. Danas na vodičkom području, najzastupljenije biljne kulture jesu maslina i vinova loza....

Paginacija