Paginacija

John F. Kennedy
John F. Kennedy
Sandra Gojević
Karizmatik, vođa američkog naroda i predstavnik Prve velesile rođen je 29. svibnja 1917. go-dine u Brooklinu, Massachusettsu. Njegov život obilježili su brojni uspjesi na političkom planu ali i brojne afere i tragedije u privatnom životu. Djetinjstvo i mladost proveo je ulagajući u svo-je znanje a godine nakon, u vojnoj službi u jeku Drugog svjetskog rata, gdje je zaslužio etiketu "ratnog heroja". Pristupanjem Demokratskoj stranci počinje era njegove političke vladavine. John F....
KAMATNE STOPE – definicija, uloga i podjela
KAMATNE STOPE – definicija, uloga i podjela
Maja Jozić
Kamatne stope pripadaju skupini najpomnije praćenih ekonomskih varijabli. Mediji o njihovim promjenama izvještavaju gotovo svakoga dana. One izravno utječu na svakodnevni život pojedinca i imaju važne posljedice za zdravlje cjelokupnog gospodarstva. Kamatne stope utječu na odluke pojedinaca o tome hoće li trošiti ili štedjeti, hoće li kupiti obveznicu ili ostaviti novac na štednom računu. Kamatne stope također utječu na ekonomske odluke kućanstva i poduzeća, poput odluke da...
KAMP ODMORIŠTE „PERUČA“
KAMP ODMORIŠTE „PERUČA“
Ivana Tucaković
Otvaranje kamp odmorišta „Peruča“ od iznimne je važnosti za turističku ponudu Republike Hrvatske. Potreba je jasno vidljiva iz Strategije razvoja hrvatskog turizma, koja do 2020. planira jačanje turističke ponude. Što podrazumijeva, između ostalog i poticanje razvoja kamp odmorišta i izvan T3 turističkih zona . Izgradnjom odmorišta u Dalmaciji na području Dalmatinske zagore, ne samo da će se omogućiti razvoj ruralnog turizma, već i gospodarstva toga kraja, otvaranjem novih...
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD 
 EUKALIPTUSA (Eucalyptus globulus)
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD EUKALIPTUSA (Eucalyptus globulus)
Josip Kaić
Zadatak ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav isparljivih spojeva meda od eukaliptusa iz Sardinije (Italije) koristeći ultrazvučnu ekstrakciju (USE) kao metodu izolacije. Također koristiti različite vrste otapala pentan:dietileter = 1:2 (v/v) i diklormetan Za analizu izoliranih spojeva koristiti spregnutu tehniku plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP-5MS. Dobivene rezultate usporediti s literaturnim podacima. Korištenjem diklormetana...
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD JAVORA
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD JAVORA
Ivan Totić
Zadatak ovog završnog rada je odrediti i kategorizirati isparljive spojeve u medu od javora koristeći dvije metode izolacije: mikroekstrakciju vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i ultrazvučnu ekstrakciju (USE). Za analizu izoliranih spojeva koristila se spregnuta tehnika plinske kromatografije-spektrometrije masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP-5MS. HS-SPME u kombinaciji s GC-MS identificirani su benzaldehid (16.5 %), trans-linalol oksid (20.5 %) i 2-feniletanol (14.9 %) kao glavni...
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA SIRA IZ „MJEŠINE“
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA SIRA IZ „MJEŠINE“
Sanja Slišković
Autohtoni sir iz "Mješine" nakon sirenja se sprema u obrađeni mijeh ovčije ili kozije kože. Sir iz "Mješine" prave u mnogim planinskim krajevima Dalmacije, a gotovo posvuda ga izrađuju na sličan način. Nakon sirenja, mješina se puni sirom koji se prethodno ne mrvi, već se reže na kriške. Kriške se zatim slažu sloj po sloj, a svaki sloj se dobro posoli. Ako je sir dobro zbijen, a mješina dobro zatvorena, sir može stajati veoma dugo. U ovom radu analiziran je kemijski...
KEMIJSKI  PROFIL AROMA VINA MARAŠTINE I LASINE CRNE
KEMIJSKI PROFIL AROMA VINA MARAŠTINE I LASINE CRNE
Dijana Sladić
Zadatak ovog završnog rada je odrediti arome vina, autohtonih sorti grožđa Maraštine i Lasine crne. Proces obrade se vršio pomoću metode tekuća-tekuća ekstrakcija, a analiza isparljivih spojeva izoliranih ekstrakcijom provedena je spregnutom tehnikom plinska kromatografija- spektometrija masa (GC- MS), te je korištena nepolarna HP-5MS kapilarna kolona. Tekuća–tekuća ekstrakcija u kombinaciji s GC-MS identificirali su 2-feniletanol ( 23,0%), etil – sukcinat (10,5%),...
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA RAKIJE OD DUNJE (Cydonia oblonga )
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA RAKIJE OD DUNJE (Cydonia oblonga )
Ivana Kulušić
Cilj ovog završnog rada je odrediti aromatski profil rakije od dunje iz Republike Hrvatske koji puni i proizvodi obiteljsko gospodarstvo Marjanović. Za izolaciju isparljivih sastojaka rakija od dunje korištena je tehnika mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i ekstrakcije tekuće-tekuće, dok je za identifikaciju istih primijenjen sustav plinske kromatografije udružen sa spektrometrijom masa. Dobivene rezultate usporediti sa literaturnim podacima.
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA „TULUM“ SIRA
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA „TULUM“ SIRA
Martina Zore
Cilj ovog završnog rada je odrediti aromatski profil „Tulum“ sira iz Republike Turske s područja Provincije Samsun. Za izolaciju isparljivih sastojaka „Tulum“ sira korištena je tehnika mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME), dok je za identifikaciju istih primijenjen sustav plinske kromatografije udružen sa spektrometrijom masa. Dobivene rezultate usporediti sa literaturnim podacima.
KEMIJSKI SASTAV ETERIČNOG ULJA CIMETA (Cinnamonum verum)
KEMIJSKI SASTAV ETERIČNOG ULJA CIMETA (Cinnamonum verum)
Kristina Serajlić
Cilj ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav eteričnog ulja cimeta (lat.Cinnamonum verum). Spojevi su izolirani hidrodestilacijom (HD), za analizu spojeva korišten je vezani sustav plinske kromatografije – spektrometrije masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni, HP-5MS. Spoj s najvećim postotkom je cimetni aldehid (95,1 %), a drugi najzastupljeniji spoj je benzil-cinemat (0,2 %). Dobiveni rezultati su uspoređeni s literaturom.
KHL MEDVEŠČAK ZAGREB
KHL MEDVEŠČAK ZAGREB
Monika Ilić
Hokej je jedan od najdinamičnijih ekipnih zimskih sportova koji se igra na umjetnim ili prirodnim ledenim površinama, a najpopularniji je u zemljama sa dugim i hladnim zimama. KHL Medveščak osnovan je 1961., a nastao je fuzijom dvaju klubova – Medveščaka i Zagreba. Nakon raspada Jugoslavije Medvjedi su nastavili osvajati naslove u Hrvatskoj do 2009. kada se dogodila prva novija prekretnica za klub, ulazak u EBEL ligu, a zatim i 2013. godine ulazak u KHL ligu što je značilo velik...
KOLEKTIVNI UGOVOR
KOLEKTIVNI UGOVOR
Dragica Kovačević
Ovim diplomskim radom želi se na jednostavan način prikazati što bi 'prvi' kolektivni ugovor trebao sadržavati, kakva sve prava, te što je zapravo kolektivni ugovor? Da li kolektivni ugovor kao takav ide u prilog zaposlenicima ili poslodavcu/ima? Tijekom istraživanja i pisanja korištena je indukcijsko-dedukcijska metoda, a zbog lakše preglednosti rad je kompozicijski podijeljen u deset dijelova. U prvom dijelu govori se o povijesti kolektivnog ugovora o radu, ostali dijelovi...

Paginacija