Paginacija

KOMANDITNO DRUŠTVO
KOMANDITNO DRUŠTVO
Josip Bralić
Komanditno društvo je organizacijska forma društva osoba koja nastaje sklapanjem ugovora između dvije ili više osoba, a u cilju obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a gdje najmanje jedan član neograničeno odgovara za obveze društva (komplementar), a rizik najmanje jednog člana je ograničen na iznos ugovorenog uloga (komanditor). Komplementar može biti samo fizička osoba, dok komanditor može biti i fizička i pravna osoba. Komplementari u komanditnom društvu imaju...
KONCENTRACIJE PODUZETNIKA
KONCENTRACIJE PODUZETNIKA
Kristina Butković
Slobodno tržište je osnova za čitav koncept ekonomije, a upravo na tržišnom natjecanju temeljeno je tržišno gospodarstvo, jer je ono glavni pokretač rasta i zapošljavanja te ono potičući inovacije i stvaranje boljih proizvoda unapređuje čitavo društvo. U uvjetima gospodarske krize posebno je potrebno da svi koji utječu na stvaranje i osiguravanje ravnopravnih tržišnih uvjeta postanu svjesniji da samo otvoreno tržište potiče konkurentnost, poduzetničku inovativnost,...
KORUPCIJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA SIGURNOSTI
KORUPCIJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA SIGURNOSTI
Josipa Ramljak
Pisati o korupciji kada se Hrvatska država nalazi na visokom trećem mjestu korumpiranosti je nadasve zahtjevan i složen posao. Polazište za svoj rad upravo nalazim u tome da postoji visoka percepcija korupcije koja je prepreka društveno- ekonomskom razvitku zemlje, pa tako i poduzetništvu. Svakodnevno slušamo, čitamo o korupciji, ali zapravo ne znamo dovoljno o tom fenomenu, gdje i kako se suzbija i otkriva. Upravo ta karakteristika fenomena nevidljivosti i neuhvatljivosti čini...
KRIZNO KOMUNICIRANJE
KRIZNO KOMUNICIRANJE
Diana Ramljak
Krize su suvremenom svijetu, kojega karakterizira sve jača globalizacija i stalan napredak tehnologije i tržišnog gospodarstva postale uobičajeni dio svakodnevice. Svaki čovjek tijekom života proživi barem jednu kriznu situaciju, teško da postoji osoba koja nije doživjela ili proživjela npr. gubitak drage osobe, materijalnih ili osjećanih vrijednosti. Jednako kao i pojedinci, krizu mogu prolaziti i organizacije. Ukoliko je nepripremljena, organizacija može vrlo teško primiti...
KVALITETA PROIZVODA KAO TEMELJ KONKURENTNOSTI
KVALITETA PROIZVODA KAO TEMELJ KONKURENTNOSTI
Ivana Buha
Pojavom niza normi ISO 9000ff označeno je novo razdoblje u povijesti teorije i prakse kvalitete. Kvaliteta se tretira u svim granama proizvodnje, života i rada kao prvorazredan gospodarski parametar i nezaobilazan temeljni element bilo koje uslužne i proizvodne organizacije. Prvi put u povijesti razvoja znanosti i tehnologije kvalitete unutarnja organizacija za kontrolu kvalitete i sustav kvalitete prestaju biti stvar dobre volje uprave, odnosno ljudi koji se neposredno bave kvalitetom te...
KVANTITATIVNE RAZLIKE PRIMJENE RAZLIČITIH METODA ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA NABAVE ZALIHA
KVANTITATIVNE RAZLIKE PRIMJENE RAZLIČITIH METODA ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA NABAVE ZALIHA
Antonija Sarić
Za poslovanje nekog poduzeća zalihe zauzimaju značajno mjesto. Dio su kratkotrajne imovine, a samim time važna je i sama računovodstvena evidencija zaliha, odnosno računovodstvo zaliha. Zalihe od trenutka njihova ulaska u poduzeće pa sve do trenutka njihova postojanja kao imovine poduzeća prati računovodstvo zaliha. U svom poslovanju poduzeća koriste različite vrste zaliha, a neke od njih su: zalihe sirovine i materijala, zalihe rezervnih dijelova, zalihe nedovršene proizvodnje i...
Kamp odmorište "Peruča"
Kamp odmorište "Peruča"
Ivana Tucaković
Otvaranje kamp odmorišta „Peruča“ od iznimne je važnosti za turističku ponudu Republike Hrvatske. Potreba je jasno vidljiva iz Strategije razvoja hrvatskog turizma, koja do 2020. planira jačanje turističke ponude. Što podrazumijeva, između ostalog i poticanje razvoja kamp odmorišta i izvan T3 turističkih zona1. Izgradnjom odmorišta u Dalmaciji na području Dalmatinske zagore, ne samo da će se omogućiti razvoj ruralnog turizma, već i gospodarstva toga kraja, otvaranjem ...
Karakteristike menadžera na području grada Knina
Karakteristike menadžera na području grada Knina
Gordana Jelić
Na početku rada uspostavljena je hipoteza rada i ciljevi koji su se željeli postići sa ovim radom. Postavljena hipoteza je glasila „Menadžeri u gradu Kninu razlikuju se po pitanju menadžerskih karakteristika od menadžera na razini Republike Hrvatske“. Riječ je o opće prihvaćenoj tezi koja je zastupljena u široj javnosti kada se uspoređuje lokalna i nacionalna razina, a koja se ovim radom željela razjasniti. Iz provedenog istraživanja u sklopu rada potvrđena je postavljena...
Karlovačka pivovara
Karlovačka pivovara
Ruža Petrović
Karlovačka pivovara dio je kompanije Heineken od 2003. godine. Tradicija proizvodnje piva u Karlovačkoj pivovari seže još u 1854. godinu. Danas ona drži čvrsto drugo mjesto na hrvatskomu tržištu piva. Pivovara proizvodi i prodaje 1,1 milijun hektolitara piva godišnje. Karlovačka pivovara širi svoj portfelj kako bi zadovoljila potrebe odraslih potrošača, a u njemu se nalaze sljedeće marke: Karlovačko, Heineken, Karlovačko crno, Karlovačko Radler, Karlovačko Rally...
Kazeozni limfadenitis ovaca i koza
Kazeozni limfadenitis ovaca i koza
Antonija Mišković
Zoonoze su skupine zaraznih bolesti zajedničke ljudima i pojedinim životinjskim vrstama koje se prenose sa životinje na čovjeka - antropozoonoze, ili s čovjeka na životinje - zooantropozoonoze (http://www.hah.hr). Kazeozni limfadenitis (CLA) je kronična zarazna bolest koja pogađa uglavnom ovce i koze, a rijetko i čovjeka. Manifestira se stvaranjem apscesa u limfnim čvorovima, pretežno površinskim rjeđe u plućima, jetri, slezeni, bubrezima, vimenu, testisima. Ako nije...
Kemijska i senzorna svojstva dalamatinske pečenice
Kemijska i senzorna svojstva dalamatinske pečenice
Rea Kotlar
Cilj ovog završnog rada je bio utvrditi u kojoj mjeri razlike u tehnologiji dalmatinske pečenice, utječu na kemijski sastav i senzorna svojstva konačnog proizvoda. Stoga je u tri različita objekta proizvedeno 35 dalmatinskih pečenica, koje su, s obzirom na razlike u tehnologiji svrstane u 7 različitih grupa (prema početnoj masi sirovine, sastavu i količini smjese za soljenje/salamurenje te duljini pojedinih tehnoloških faza). Nakon završetka procesa prerade, iz svake grupe je...
Kemijska i senzorska svojstva kiselog kupusa
Kemijska i senzorska svojstva kiselog kupusa
Josip Bitunjac
Karakteristike svježeg kupusa namijenjenog za fermentaciju su čvrste i tvrde glavice s količinom topljive suhe tvari od 3 do 5% i svjetlijom bojom vanjskih listova. Glavice se nakon čišćenja režu u rezance ujednačene širine na stroju za rezanje. Pripremljeni rezanci se važu i miješaju s 2,25 % natrijevog klorida. Temperatura biološke fermentacije je 18-22 °C u tamnom prostoru i u anerobnim uvjetima. Natrijev klorid izdvaja stanični sok zbog osmoze, te se stvaraju uvjeti za...

Paginacija