Paginacija

Klimatogeni travnjaci
Klimatogeni travnjaci
Davorin Vranić
Završni rad govori o klimatogenim travnjacima, oni su spontani eko sustavi, koje proučava fitocenologija. Fitocenologija (grč. fyton = biljka, koinos = zajednički, logos = znanost) je znanost o biljnim zajednicama tj. dio biocenologije. Klimatogeni travnjaci (livade i pašnjaci) su savane, stepe, prerije, pampasi i planinski (alpski) travnjaci. To su klimaksi vegetacije što znači da su postali razvili se kao krajnji stadiji razvoja vegetacije u skladu s klimom. Na staništima...
Ključne karakteristike organizacjskih struktura u financijskim institucijama
Ključne karakteristike organizacjskih struktura u financijskim institucijama
Luka Dajak
Određuje se pojam i definicija organizacijske strukture, te se promatra različite vrste organizacijske strukture. Upoznaje se sa tradicionalnim organizacijskim strukturama u koje spadaju funkcijske i divizijske organizacijske strukture. Promatra se kakvu su povijesnu ulogu imale funkcijske i divizijske organizacijske strukture u razvoju organizacijskih struktura u poduzećima. Nadalje upoznaje se sa adaptivnim organizacijskim strukturama u koje spadaju projektna i matrična organizacijska...
Kobe Bryant
Kobe Bryant
Davor Okić
Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. "Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele" - Phillip Kotler . Prema definiciji Međunarodne trgovačke komore (ICC) sponzorstvo je bilo koji komercijalni odnos kojim sponzor, za obostranu korist sponzora i...
Koliformne bakterije u vodi
Koliformne bakterije u vodi
Valerija Dukić
Mikrobiološka ispravnost vode je jedan od najznačajnijih pokazatelja kvalitete vode za piće. Mikroorganizmi u vodu mogu dospjeti putem raznih zagađenja ispiranjem zemljišta, iz zraka ili najčešće ispuštanjem različitih otpadnih voda. Koliformne bakterije su primarno nepatogene bakterije i obitavaju u donjem intestinalnom traktu čovjeka i toplokrvnih životinja. Iz organizma se izlučuju fekalijama i preko komunalnih otpadnih voda mogu dospjeti u prirodne vode. U koliformne...
Konditorski i srodni proizvodi i zdravlje
Konditorski i srodni proizvodi i zdravlje
Latica Šarić
Cilj ovoga rada je dati prikaz kako konditorski i srodni proizvodi utječu na zdravlje, a uključeni su kakao i čokoladni proizvodi, bombonski proizvodi, te čaj i kava. Pravilna prehrana ključna je za očuvanje dobrog zdravlja odraslih osoba te čini osnovu pravilnog rasta i razvoja djece i adolescenata. Konditorski proizvodi bogati su energijom, no niske nutritivne vrijednosti, te se moraju konzumirati u ograničenim količinama. Ipak, kakao i slični proizvodi sadrže bioaktivne...
Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Ante Svalina
Bankarsko poslovanje je vrlo kompleksno i uključuje mnoštvo poslova financijske prirode. Sve transakcije i poslovne promjene moraju se evidentirati kako bi se na temelju dobivenih informacija mogle donositi poslovne odluke. Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju imaju ulogu nadzora kako bi se uvidjelo posluje li banka po propisima i posluje li učinkovito. Obje funkcije, kontrola i revizija, mogu biti interne i eksterne. Interna revizija u banci za svoju osnovnu funkciju ima podizanje...
Konzistentnost sustava kvalitete i poslovne uspješnosti
Konzistentnost sustava kvalitete i poslovne uspješnosti
Biljana Macura
Implementacija i provođenje susutava kavalitete unutar poduzeća povezana je s njihovim poslovnim uspjehom i plasmanom na tržištu. Od 1993. godine kad je certificirano prvo poduzeće u Republici Hrvatskoj pa do danas nameće se pitanje koliko je sustav kvalitete prisutan u hrvatskim poduzećima, te koliko utječe na njihovu poslovnu uspješnost, kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu. Propituje se i koliko se izvozno orijentirane hrvatske gospodarske grane uspješno...
Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje
Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje
Ivana Jelić
Kreativno računovodstvo i financijski izvještaji su dva pojma koja su vrlo povezana kroz obavljanje poslovnih procesa. Prvobitna uloga kreativnog računovodstva je bila ta da se putem njega stvaraju fer i realne slike financijskog položaja i učinkovitosti određenog poslovnog subjekta. No, kada poslovanje ne ide planiranim tokom vrlo često se koriste različite metode manipulacija kroz financijske izvještaje kako bi se sveukupno stanje prividno popravilo. U trenutku pogoršanja...
Kreativno računovodstvo i utjecaj na financijske izvještaje
Kreativno računovodstvo i utjecaj na financijske izvještaje
Milana Plavša
SAŽETAK Cilj financijskih izvještaja je na realan, istinit i fer način prikazati računovodstvene informacije poduzeća. No kako je cilj određenih poduzeća prikazati što bolju sliku svog poslovanja, odnosno prikazati sliku poslovanja onakvom kakvu zahtjeva određena situacija, oni su se počeli koristit raznim metodama kako bi prilagodili stavke bilance i prikazali ih onakvim kakve su im potrebne. Sve je to dovelo do sve češće uporabe kreativnog računovodstva. Iako je kreativno...
Kriptovalute
Kriptovalute
Marko Jukić
U daljnjem tekstu ćemo se upoznati s pojmom kriptovalute te saznati za što služi, kako je nastala te kakva je očekuje budućnost. Kriptovalute definiramo kao virtualni ili digitalni novac koji nam služi u svrhu online trgovine. Kriptonovac ili kriptovalute nisu centralizirane, nisu izdane od strane niti jedne banke te zbog toga njihovom vrijednošću ne upravljaju iste. Od same ideje za potrebom decentraliziranog suvremenog i svima pristupačnog novca pa sve do danas prošlo je 35...
Krizno komunciranje i utjecaj medija na percepciju organizacije
Krizno komunciranje i utjecaj medija na percepciju organizacije
Antonela Banovac
Kriza je svaka situacija koja prijeti ljudima ili imovini, ozbiljno ometa poslovanje, značajno narušava ugled i/ili negativno utječe na prihode. Svaka organizacija je ranjiva na krizu. Određene krize imaju svoj izvor u organizaciji, stoga neke mogu biti i očekivane (problemi koji se duže vrijeme ne rješavaju u svezi (ne) kvalitete ili štetnosti proizvoda, odnos prema zaposlenicima (loši uvjeti rada, otpuštanje zaposlenika), dok neke dolaze izvana (prirodne katastrofe, požari) i...
Kružne prijevare kao težak oblik PDV prijevara
Kružne prijevare kao težak oblik PDV prijevara
Mateo Prološčić
Prikupljanjem poreza svaka država financira javne usluge poput zdravstva, obrazovanja i sl. čime se direktno utječe na kvalitetu i razvoj života u zemlji. Razina poreznog opterećenja će ponekad dovoditi do mogućnosti poreznih prijevara kojima će se oštetiti državni proračun za značajna financijska sredstva. To će dovesti do nedostatka financijskih sredstava za financiranje potrebitih javnih usluga, te u konačnici negativno utjecati na život stanovnika. Kružne prijevare, kao...

Paginacija