Paginacija

Kazeozni limfadenitis ovaca i koza
Kazeozni limfadenitis ovaca i koza
Antonija Mišković
Zoonoze su skupine zaraznih bolesti zajedničke ljudima i pojedinim životinjskim vrstama koje se prenose sa životinje na čovjeka - antropozoonoze, ili s čovjeka na životinje - zooantropozoonoze (http://www.hah.hr). Kazeozni limfadenitis (CLA) je kronična zarazna bolest koja pogađa uglavnom ovce i koze, a rijetko i čovjeka. Manifestira se stvaranjem apscesa u limfnim čvorovima, pretežno površinskim rjeđe u plućima, jetri, slezeni, bubrezima, vimenu, testisima. Ako nije...
Kemijska i senzorna svojstva dalamatinske pečenice
Kemijska i senzorna svojstva dalamatinske pečenice
Rea Kotlar
Cilj ovog završnog rada je bio utvrditi u kojoj mjeri razlike u tehnologiji dalmatinske pečenice, utječu na kemijski sastav i senzorna svojstva konačnog proizvoda. Stoga je u tri različita objekta proizvedeno 35 dalmatinskih pečenica, koje su, s obzirom na razlike u tehnologiji svrstane u 7 različitih grupa (prema početnoj masi sirovine, sastavu i količini smjese za soljenje/salamurenje te duljini pojedinih tehnoloških faza). Nakon završetka procesa prerade, iz svake grupe je...
Kemijska i senzorska svojstva kiselog kupusa
Kemijska i senzorska svojstva kiselog kupusa
Josip Bitunjac
Karakteristike svježeg kupusa namijenjenog za fermentaciju su čvrste i tvrde glavice s količinom topljive suhe tvari od 3 do 5% i svjetlijom bojom vanjskih listova. Glavice se nakon čišćenja režu u rezance ujednačene širine na stroju za rezanje. Pripremljeni rezanci se važu i miješaju s 2,25 % natrijevog klorida. Temperatura biološke fermentacije je 18-22 °C u tamnom prostoru i u anerobnim uvjetima. Natrijev klorid izdvaja stanični sok zbog osmoze, te se stvaraju uvjeti za...
Kemijski profil hlapljivih spojeva eteričnog ulja ruže (Rosa damascene Mill)
Kemijski profil hlapljivih spojeva eteričnog ulja ruže (Rosa damascene Mill)
Željana Bjelja
Izolirati hlapljive spojeve iz eteričnog ulja ruže (Rosa damascene Mill.) pomoću mikroekstrakcije vršnih na krutoj fazi (HS-SPME). Daljnom analitičkom obradom eteričnog ulja vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS), identificirani su izolirani hlapljivi spojevi. Obradom podataka utvrđene su sličnosti, razlike dobivenih rezultata s literaturom za eterično ulje od ruže.
Kemijski profil isparljivih spojeva vina od sorte Babić
Kemijski profil isparljivih spojeva vina od sorte Babić
Tomislav Lozančić
Cilj ovog rada je utvrditi kemijski profil isparljivih spojeva u crnom vinu od sorte Babić. Metode koje su korištene u svrhu tog cilja su izolacija isparljivih spojeva mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS - SPME) i izolacija isparljivih spojeva tekuće - tekuće. Kod izolacije isparljivih spojeva mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS - SPME) detektirano je 8 spojeva (prosječno 91,4 % površine pod pikom), dok je ekstrakcijom isparljivih spojeva metodom tekuće -...
Kemijski profil isparljivih spojeva vina pošip proizvedenog " Sur Lie " metodom
Kemijski profil isparljivih spojeva vina pošip proizvedenog " Sur Lie " metodom
Željko Ćurković
Cilj ovog završnog rada je odrediti razlike kemijskog profila isparljivih spojeva vina Pošip proizvedenog ˝sur lie˝ metodom u barrique bačvi i tehnologijom proizvodnje bijelih vina u inox tanku. Po završetku fermentacije je postavljen pokus. Jedan dio vina je ostavljen u inox tanku ˝Pošip X-16 Inox˝, te je nakon 25 dana skinuto s taloga kvasaca. Drugi dio vina je pretočen u barrique bačvu ˝Pošip X-16 Barrique˝, gdje je njegovano 6 mjeseci na talogu kvasaca uz periodična...
Kemijski sastav trajnih kobasica
Kemijski sastav trajnih kobasica
Marina Tišma
Cilj ovog završnog rada bio je odrediti kemijski sastav tri vrste trajnih kobasica. Kemijski sastav značajno utječe na nutritivnu vrijednost, organoleptička svojstva te trajnost i zdravstvenu ispravnost trajnih kobasica te je iz tog razloga odabrana navedena tema istraživanja. U ovom radu odredili su se udjeli vode, masti, ukupnih minerala i NaCl u zimskoj salami, sudžukicama i kulenu. Rezultati istraživanja pokazali su da je prosječan udio vode u analiziranim trajnim kobasicama...
Klimatogeni travnjaci
Klimatogeni travnjaci
Davorin Vranić
Završni rad govori o klimatogenim travnjacima, oni su spontani eko sustavi, koje proučava fitocenologija. Fitocenologija (grč. fyton = biljka, koinos = zajednički, logos = znanost) je znanost o biljnim zajednicama tj. dio biocenologije. Klimatogeni travnjaci (livade i pašnjaci) su savane, stepe, prerije, pampasi i planinski (alpski) travnjaci. To su klimaksi vegetacije što znači da su postali razvili se kao krajnji stadiji razvoja vegetacije u skladu s klimom. Na staništima...
Kobe Bryant
Kobe Bryant
Davor Okić
Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. "Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele" - Phillip Kotler . Prema definiciji Međunarodne trgovačke komore (ICC) sponzorstvo je bilo koji komercijalni odnos kojim sponzor, za obostranu korist sponzora i...
Koliformne bakterije u vodi
Koliformne bakterije u vodi
Valerija Dukić
Mikrobiološka ispravnost vode je jedan od najznačajnijih pokazatelja kvalitete vode za piće. Mikroorganizmi u vodu mogu dospjeti putem raznih zagađenja ispiranjem zemljišta, iz zraka ili najčešće ispuštanjem različitih otpadnih voda. Koliformne bakterije su primarno nepatogene bakterije i obitavaju u donjem intestinalnom traktu čovjeka i toplokrvnih životinja. Iz organizma se izlučuju fekalijama i preko komunalnih otpadnih voda mogu dospjeti u prirodne vode. U koliformne...
Konditorski i srodni proizvodi i zdravlje
Konditorski i srodni proizvodi i zdravlje
Latica Šarić
Cilj ovoga rada je dati prikaz kako konditorski i srodni proizvodi utječu na zdravlje, a uključeni su kakao i čokoladni proizvodi, bombonski proizvodi, te čaj i kava. Pravilna prehrana ključna je za očuvanje dobrog zdravlja odraslih osoba te čini osnovu pravilnog rasta i razvoja djece i adolescenata. Konditorski proizvodi bogati su energijom, no niske nutritivne vrijednosti, te se moraju konzumirati u ograničenim količinama. Ipak, kakao i slični proizvodi sadrže bioaktivne...
Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Ante Svalina
Bankarsko poslovanje je vrlo kompleksno i uključuje mnoštvo poslova financijske prirode. Sve transakcije i poslovne promjene moraju se evidentirati kako bi se na temelju dobivenih informacija mogle donositi poslovne odluke. Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju imaju ulogu nadzora kako bi se uvidjelo posluje li banka po propisima i posluje li učinkovito. Obje funkcije, kontrola i revizija, mogu biti interne i eksterne. Interna revizija u banci za svoju osnovnu funkciju ima podizanje...

Paginacija