Paginacija

Kemijski profil hlapljivih spojeva eteričnog ulja ruže (Rosa damascene Mill)
Kemijski profil hlapljivih spojeva eteričnog ulja ruže (Rosa damascene Mill)
Željana Bjelja
Izolirati hlapljive spojeve iz eteričnog ulja ruže (Rosa damascene Mill.) pomoću mikroekstrakcije vršnih na krutoj fazi (HS-SPME). Daljnom analitičkom obradom eteričnog ulja vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS), identificirani su izolirani hlapljivi spojevi. Obradom podataka utvrđene su sličnosti, razlike dobivenih rezultata s literaturom za eterično ulje od ruže.
Kemijski profil isparljivih spojeva vina od sorte Babić
Kemijski profil isparljivih spojeva vina od sorte Babić
Tomislav Lozančić
Cilj ovog rada je utvrditi kemijski profil isparljivih spojeva u crnom vinu od sorte Babić. Metode koje su korištene u svrhu tog cilja su izolacija isparljivih spojeva mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS - SPME) i izolacija isparljivih spojeva tekuće - tekuće. Kod izolacije isparljivih spojeva mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS - SPME) detektirano je 8 spojeva (prosječno 91,4 % površine pod pikom), dok je ekstrakcijom isparljivih spojeva metodom tekuće -...
Kemijski profil isparljivih spojeva vina pošip proizvedenog " Sur Lie " metodom
Kemijski profil isparljivih spojeva vina pošip proizvedenog " Sur Lie " metodom
Željko Ćurković
Cilj ovog završnog rada je odrediti razlike kemijskog profila isparljivih spojeva vina Pošip proizvedenog ˝sur lie˝ metodom u barrique bačvi i tehnologijom proizvodnje bijelih vina u inox tanku. Po završetku fermentacije je postavljen pokus. Jedan dio vina je ostavljen u inox tanku ˝Pošip X-16 Inox˝, te je nakon 25 dana skinuto s taloga kvasaca. Drugi dio vina je pretočen u barrique bačvu ˝Pošip X-16 Barrique˝, gdje je njegovano 6 mjeseci na talogu kvasaca uz periodična...
Kemijski sastav trajnih kobasica
Kemijski sastav trajnih kobasica
Marina Tišma
Cilj ovog završnog rada bio je odrediti kemijski sastav tri vrste trajnih kobasica. Kemijski sastav značajno utječe na nutritivnu vrijednost, organoleptička svojstva te trajnost i zdravstvenu ispravnost trajnih kobasica te je iz tog razloga odabrana navedena tema istraživanja. U ovom radu odredili su se udjeli vode, masti, ukupnih minerala i NaCl u zimskoj salami, sudžukicama i kulenu. Rezultati istraživanja pokazali su da je prosječan udio vode u analiziranim trajnim kobasicama...
Klimatogeni travnjaci
Klimatogeni travnjaci
Davorin Vranić
Završni rad govori o klimatogenim travnjacima, oni su spontani eko sustavi, koje proučava fitocenologija. Fitocenologija (grč. fyton = biljka, koinos = zajednički, logos = znanost) je znanost o biljnim zajednicama tj. dio biocenologije. Klimatogeni travnjaci (livade i pašnjaci) su savane, stepe, prerije, pampasi i planinski (alpski) travnjaci. To su klimaksi vegetacije što znači da su postali razvili se kao krajnji stadiji razvoja vegetacije u skladu s klimom. Na staništima...
Ključne karakteristike organizacjskih struktura u financijskim institucijama
Ključne karakteristike organizacjskih struktura u financijskim institucijama
Luka Dajak
Određuje se pojam i definicija organizacijske strukture, te se promatra različite vrste organizacijske strukture. Upoznaje se sa tradicionalnim organizacijskim strukturama u koje spadaju funkcijske i divizijske organizacijske strukture. Promatra se kakvu su povijesnu ulogu imale funkcijske i divizijske organizacijske strukture u razvoju organizacijskih struktura u poduzećima. Nadalje upoznaje se sa adaptivnim organizacijskim strukturama u koje spadaju projektna i matrična organizacijska...
Ključni elementi organizacijske kulture na primjeru zaštitarske tvrtke Sokol d.o.o.
Ključni elementi organizacijske kulture na primjeru zaštitarske tvrtke Sokol d.o.o.
Ivan Matić
Privatna zaštita je sigurnosna gospodarska djelatnost koja se provodi radi postizanja prihvatljive razine privatne i javne sigurnosti građana i njihove imovine te održavanja reda i mira u ugovornom opsegu. Organizacijska kultura ili kultura poduzeća je relativno trajan i specifičan sustav osnovnih vrijednosti, uvjerenja, normi i običaja koji određuje organizacijsko ponašanje i usmjerava radne aktivnosti pojedinaca i grupa koji ih sačinjavaju. Cilj ovoga rada je prikazati ...
Kobe Bryant
Kobe Bryant
Davor Okić
Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. "Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele" - Phillip Kotler . Prema definiciji Međunarodne trgovačke komore (ICC) sponzorstvo je bilo koji komercijalni odnos kojim sponzor, za obostranu korist sponzora i...
Koliformne bakterije u vodi
Koliformne bakterije u vodi
Valerija Dukić
Mikrobiološka ispravnost vode je jedan od najznačajnijih pokazatelja kvalitete vode za piće. Mikroorganizmi u vodu mogu dospjeti putem raznih zagađenja ispiranjem zemljišta, iz zraka ili najčešće ispuštanjem različitih otpadnih voda. Koliformne bakterije su primarno nepatogene bakterije i obitavaju u donjem intestinalnom traktu čovjeka i toplokrvnih životinja. Iz organizma se izlučuju fekalijama i preko komunalnih otpadnih voda mogu dospjeti u prirodne vode. U koliformne...
Komparativna analiza III. stupa mirovinskog osiguranja SAD-a, Norveške i Hrvatske
Komparativna analiza III. stupa mirovinskog osiguranja SAD-a, Norveške i Hrvatske
Zorana Križanović
Ovaj završni rad bavi se temom plaća i komparativne analize dobrovoljnih mirovinskih osiguranja i sustava (tzv. III stupa mirovinskog osiguranja) u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD-u), Norveškoj i Hrvatskoj. Cilj istraživanja je usporediti različite aspekte ovih sustava kako bi se dobio uvid u razlike i sličnosti u pogledu plaća i mirovinskih beneficija. U prvom dijelu rada obrađen je teorijski okvir i kontekst vezan uz plaće, svi njeni elementi i mirovinsko osiguranje...
Komparativna analiza najpoznatijih računovodstvenih prijevara u svijetu
Komparativna analiza najpoznatijih računovodstvenih prijevara u svijetu
Dora Bulić
Računovodstvene prijevare su vrlo aktualna tema kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Danas čovječanstvo svjedoči velikom broju i raznim oblicima računovodstvenih prijevara, a da toga u većini nisu niti svjesni. Glavni cilj ovog rada je unaprijediti znanje o načinima i signalima računovodstvenih prijevara. Financijske prijevare i razni oblici manipulacije u računovodstvu pojavljuju se vrlo često i kao takve veliki su problem za poslovanja poduzeća, ali i države. Forenzično...
Konditorski i srodni proizvodi i zdravlje
Konditorski i srodni proizvodi i zdravlje
Latica Šarić
Cilj ovoga rada je dati prikaz kako konditorski i srodni proizvodi utječu na zdravlje, a uključeni su kakao i čokoladni proizvodi, bombonski proizvodi, te čaj i kava. Pravilna prehrana ključna je za očuvanje dobrog zdravlja odraslih osoba te čini osnovu pravilnog rasta i razvoja djece i adolescenata. Konditorski proizvodi bogati su energijom, no niske nutritivne vrijednosti, te se moraju konzumirati u ograničenim količinama. Ipak, kakao i slični proizvodi sadrže bioaktivne...

Paginacija