Paginacija

MARKETING  U OSIGURANJU
MARKETING U OSIGURANJU
Gorana Perković
Od najstarijih vremena ljudi se nastoje obraniti od opasnosti koje donosi neizvjesna budućnost, a s brojnim novim opasnostima i rizicima što karakteriziraju svijet u kojem živimo, susreće se čovjek suvremenog društva. Iako se osiguranjem ne mogu spriječiti nemili događaji, njime se mogu otkloniti, ili barem ublažiti, njihove posljedice. U suvremenim uvjetima osiguranje dobiva na važnosti i nezaobilazno je u gospodarskom životu svake zemlje. Ekspanzija uslužnih djelatnosti...
MARKETING DRUŠTVENIH IDEJA
 
 ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA
MARKETING DRUŠTVENIH IDEJA ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA
Sandra Gavrić
Koncepcija društvenog marketinga temelji se na društvenoj odgovornosti i brizi o zaštiti okoliša, ograničenim prirodnim resursima, brzom rastu stanovništva i dr. Postoje mnoge organizacije koje se bave pitanjima zaštite okoliša i društvene pravednosti. Greenpeace je međunarodna organizacija koja danas daje prednost globalnim ekološkim kampanjama. Osnivači Greenpeace-a, vjerovali su da nekoliko pojedinaca može napraviti razliku. Greenaction je organizacija pokrenuta od strane...
MARKETING MJESTA
MARKETING MJESTA
Jure Kojundžić
U današnje vrijeme tehnološkog napretka, globalnog tržišta i prevelike konkurencije, marketing dobiva na svom značaju. Zadatak marketinga je da objedini svoje funkcije kako bi doprinio razvoju poduzeća, njegovom usponu na tržištu, ali i njegovom opstanku u borbi s velikom konkurencijom. Marketing ne koriste samo poduzeća za svoje proizvode, danas je gotovo sve proizvod, grad, regija, kulturna znamenitost i slično. Čak i najbolji marketinški plan koji se ne provodi planirano neće...
MARKETING MJESTA
 DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA
MARKETING MJESTA DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA
Jasminka Miloš
Marketing danas nije samo „pričanje i prodaja“ , marketing znači upravljanje tržištima kako bi došlo do razmjena i ostvarenja odnosa sa svrhom stvaranja vrijednosti te zadovoljavanja potreba i želja. Koncepcija marketinga počinje s dobro definiranim tržištem koje usredotočeno na potrebe kupca, a koncepcija društvenog marketinga smatra da bi tvrtka trebala utvrditi potrebe želje i interese ciljanih tržišta zatim pružiti željena zadovoljstva učinkovitije i...
MARKETING MJESTA – PLITVIČKA JEZERA
MARKETING MJESTA – PLITVIČKA JEZERA
Ana Andrić
Hrvatska je zemlja poznata po mnogobrojnim prirodnim ljepotama. Unatoč tomu, ima samo osam nacionalnih parkova. Plitvička jezera jedinstven su fenomen ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. U ovom radu pokušat ću dočarati ljepotu samog nacionalnog parka Plitvička jezera. Onaj tko dobro poznaje današnji izgled nacionalnog parka, zna da mnoge kuće, vodenice, mostovi uređene staze još više uljepšavaju nacionalni park koji je jedinstven i danas. Zbog bogate i raznolike flore i...
MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA SINJSKA ALKA
MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA SINJSKA ALKA
Frano Vučković
Definicija marketinga neprofitnih organizacija bila bi da su to sve organizacije koje nastoje doprinositi interesima društva, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita. Profitna organizacija je okrenuta prema ostvarenju profita dok je neprofitna primarno okrenuta ostvarivanju društvene koristi. Sinjska alka jedinstveno je danas viteško natjecanje u Europi koje se svake godine, u mjesecu kolovozu, održava u Sinju, gradiću u kopnenoj Dalmaciji, četrdesetak kilometara na...
MARKETING OSOBA
 David Beckham
MARKETING OSOBA David Beckham
Ivana Cota
Važnost marketinga je velika. Smatra se pokretačem razvoja svake tvrtke, koji obuhvaća različite marketinške aktivnosti kojima se želi doprijeti do kupca, utjecati na njegovu svijest i potaknuti ga na kupovinu. Marketing je neophodan ako se želi na primjer izgraditi prepoznatljiv brand, informirati se ili možda komunicirati sa okolinom. Ovaj rad temelji se na definiciji samog marketinga, te na definiciji različitih marketinških metoda. Središnji dio rada posvetit će se liku...
MARKETING U SPORTU - NK HAJDUK
MARKETING U SPORTU - NK HAJDUK
Mirela Goreta
U ovom diplomskom radu govorit ću o sportu, tj. o marketingu u sportu općenito i provesti analizu kroz primjer nogometnog kluba Hajduk. Ovu temu sam odabrala ponajviše iz razloga što volim sport i stoga mi je zadovoljstvo vršiti istraživanje upravo na tom području. Svrha ovog rada je prikazati funkciju sporta kroz marketing i upoznati sve marketinške elemente, kao i upoznati funkcioniranje kluba Hajduk počevši od formiranja momčadi preko povijesti kluba i sve do dioničkog...
MARKETING U TELEKOMUNIKACIJAMA
MARKETING U TELEKOMUNIKACIJAMA
Kristina Andrijašević
U današnjem svijetu globalne industije, telekomunikacije imaju veliku ulogu. Naime, omogućavaju nam mobilnost i dostupnost informacija diljem svijeta. Telekomunikacijska industrija svakodnevno nam puža mnoštvo novih proizvoda i usluga, tako da se svaki potencijalni korisnik nalazi u dvojbi koji proizvod ili uslugu izabrati. Telekomunikacije su dosegle tolike domete da je moguće komunicirati na bezbroj načina: fiksnim telefonima, mobilnim telefonima, sms, e - mail i video porukama. Tome...
MARKETING USLUGA ZAGREBAČKA BANKA
MARKETING USLUGA ZAGREBAČKA BANKA
Anela Misir
Sadržaj rada je podijeljen na 5 poglavlja. Na samom početku ovoga rada, u prvom poglavlju, upoznat ćemo se sa poviješću marketinga, zatim osnovnim pojmovima vezanim za marketing. Prvo poglavlje nam pokazuje kako je marketing sveprisutan, važnost marketinga te etapama razvoja marketinga. Drugo poglavlje rada objašnjava pojmove vezane uz marketing usluga, primjenu marketinga, te objašnjava marketinšku strategiju za uslužne djelatnosti. Treće poglavlje rada sadrži osnovne...
MARKETINŠKA LOGISTIKA CEDEVITE d.o.o.
MARKETINŠKA LOGISTIKA CEDEVITE d.o.o.
Violeta Vinšalek
Razvoj tržišta kao i ekonomskih odnosa dovodi i do razvoja marketinga poduzeća. Kako se razvija marketing, tako se razvija i marketinška logistika. Marketinška logistika po svom sadržaju razvija se brže u odnosu na druge aspekte logistika, jer je ona tradicionalna potpora marketinškom miksu. Cedevita d.o.o. je poduzeće koje objedinjuje razvoj, proizvodnju i prodaju instant – napitaka, čajeva i konditorskih proizvoda namijenjenih zdravoj prehrani. Tradicija proizvodnje asortimana...
MEDICINSKI ZNAČAJ KANTARIONOVOG ULJA
MEDICINSKI ZNAČAJ KANTARIONOVOG ULJA
Cecilija Gečević
Cilj ovog završnog rada je prikazati primjenu gospine trave i kantarionovog ulja u medicini. Gospina trava je poznata po svojim antidepresivnim svojstvima. U kombinaciji sa maslinovim uljem nastaje kantarionovo ulje koje ima izuzetno ljekovita svojstva i pomaže pri liječenju i zarastanju rana.

Paginacija