Pages

Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Ante Buljat
Cijeli svijet se zasniva na načelima dobrog i djelotvornog komuniciranja. Ljudi svakodnevno sudjeluju u nekom od oblika komunikacije. Dobra komunikacija temelj je uspješnih međuljudskih odnosa. Ona je neizbježna, a prije svega jer se dogodila i onda kada nije bila uspješna. Današnja praksa komuniciranja je složena, jer se ostvaruje kroz različite medije i kanale te je nemoguće govoriti o samo jednoj globalnoj interakciji, već možemo govoriti o područjima i skupinama...
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Katarina Bilić
U radu je dan pregled osnovnih pojmova vezanih za označavanje hrane, izračun kalorijske vrijednosti hrane, te izračun ukupnog sadržaja pojedinih hranjivih tvari u hrani. Za odabrane slastičarske proizvode (ukupno 5) na bazi prhkog, lisnatog, dizanog, kuhano-pečenog i biskvitnog tijesta dana je ukupna energetska vrijednost proizvoda na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda, te količine hranjivih tvari na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda dobivena...
Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj s osvrtom na Šibensko-kninsku županiju
Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj s osvrtom na Šibensko-kninsku županiju
Anđelka Balić
Energetsko siromaštvo danas u moderno doba još uvijek je jedan od ključnih problema današnjice kako u Hrvatskoj tako i u EU. Kako nam raste standard tako i kućanstva trebaju veću potrošnju energije uzmemo li i činjenicu da imamo kontinuirani rast cijena energije sve je više kućanstava suočeno s problemima podmirivanja računa za energiju i stoga su prisiljeni živjeti u energetski neadekvatnim uvjetima i samim time prisiljeni su smanjivati životni prostor u zimskom vremenu...
Europska unija je sustav, a ne država
Europska unija je sustav, a ne država
Jure Kojundžić
Ovim diplomskim radom želi se pokazati jedinstvenost i kompleksnost sustava Europske unije, njenih institucija te način funkcioniranja. Što je zapravo Europska unija i koji su procesi i težnje doveli do današnje strukture i kako se ta struktura definira? Što Europsku uniju dijeli od drugih zajednica država, npr. Sjedinjenih Američkih Država i po čemu ona nadilazi definiciju države? S kojim se problemima suočava i koja je njena budućnost? U ovom je radu obrađeno i dokazano da...
FINANCING MUSEUMS 
 IN REPUBLIC OF CROATIA
FINANCING MUSEUMS IN REPUBLIC OF CROATIA
Martina Vujnović
Culture is the overall social heritage of a group of people, i.e. learned patterns of thought, feeling and action characteristic for a community or a society. The word culture comes from the Latin colere: to inhabit, cultivate, protect, honor. The Latin root precisely explains the need for museums which are a kind of extension of human senses and inherent needs. This paper will cover the topic of general importance of museums, functioning of the Museum of Lika in Gospić (hereinafter...
FIZIKALNO -KEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETE MLIJEKA
FIZIKALNO -KEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETE MLIJEKA
Ana Tarle
Mlijeko je prva hrana koju konzumiraju svi sisavci jer im daje sve neophodne tvari za brz razvoj. Dugo vremena je pojam mlijeka korišten i kao simbol nečeg dobrog. Tijekom povijesti pojavljuju se i drugi načini korištenja mlijeka, prije svega kao sirovine za dobivanje različitih napitaka na bazi fermentiranog mlijeka ili pak sireva. Mlijeko se čak pojavljuje i u ulozi kozmetičkog sredstva već u antici. Kako bi se mlijeko moglo što bolje iskoristiti bitna je njegova kvaliteta koju...
FIZIKALNO KEMIJSKE ODLIKE MEDA OD VRIJESKA(Satureja spp.) I DRAČE (Palliurus spina Christi)
FIZIKALNO KEMIJSKE ODLIKE MEDA OD VRIJESKA(Satureja spp.) I DRAČE (Palliurus spina Christi)
Hrvoje Goreta
Prema podacima FAO-a u svijetu je u 2011. godini proizvedeno 1.636.399 tona meda. Uzrok tolike razlike u podatcima leži u tome što se u službenu statistiku bilježi samo registrirana proizvodnja. Jedan od najvećih proizvođača ali i uvoznika meda je Europa. Zbog svoje relativno visoke cijene med se često patvori. Kako bi se to spriječilo doneseni su pravilnici i zakoni koji se odnose na kvalitetu meda. Zbog svojih brojnih značajki med se koristi u raznovrsne svrhe i predmet je...
FRANŠIZA
FRANŠIZA
Dalija Aleksić
U završnom radu obrađuje se pojam franšize kao ugovornog odnosa između davatelja i primatelja franšize. Franšiza je postupak ustupanja intelektualnog vlasništva i poslovnog formata drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi uz odgovarajuću naknadu. Davatelji franšize uobičajeno su proslavljeni i renomirani poslovni subjekti kojima je ulazak u franšizni odnos pogodan način za osiguranje rasta i razvoja, a naknada koju, sukladno Ugovoru, dobivaju od primatelja franšize predstavlja...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu 
 kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu 
 kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu  kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financiranje projekata modelom javno-privatnog partnerstva u funkciji razvoja lokalne infrastrukture
Financiranje projekata modelom javno-privatnog partnerstva u funkciji razvoja lokalne infrastrukture
Goran Nimac
U želji da se unaprijedi kvaliteta i učinkovitost javnog sektora u trenucima kada postoje nedostatni financijski resursi, u nastojanju da odgovori dinamici suvremenih ekonomskih kretanja, kao prirodan slijed nameče se partnerstvo javnog i privatnog sektora. Javno-privatna partnerstva kao model realizacije projekata vezanih uz razvoj raznih oblika fizičke i društvene infrastrukture uz pozitivne učinke koje ostvaruje i privatni i javni partner. Pozitivne odlike JPP-a u razvoju...

Pages