Pages

INVENTARIZACIJA DENDROFLORE U ODABRANIM VRTOVIMA NA PODRUČJU KNINA
INVENTARIZACIJA DENDROFLORE U ODABRANIM VRTOVIMA NA PODRUČJU KNINA
Ivana Šolić
Inventarizacija ukrasne dendroflore privatnih vrtova na području grada Knina do sada nije bila predmetom stručno-znanstvenih istraživanja. Odabir vrsta i krajobrazno oblikovanje rezultat je prirodnih i društvenih čimbenika. U radu se iznose rezultati inventarizacije korisne i ukrasne dendroflore u odabranim privatnim vrtovima. Tijekom florističkog istraživanja od ožujka do svibnja 2014. godine zabilježeno je 58 svojti i 27 porodica. Brojem svojti dominiraju kritosjemenjače (47...
ISKUSTVA U REGENERACIJI STARIH MASLINA NA OTOKU MLJETU
ISKUSTVA U REGENERACIJI STARIH MASLINA NA OTOKU MLJETU
Ivo Pamić
Iskustva u regeneraciji starih maslina se temelje na provedbi agrotehničkih zahvata koja su potrebna da bi od starih maslina dobili novo gospodarski profitabilno, rodno drvo. Svi agrotehnički zahvati kao i mjesto, lokacija, stanje stabala i njihova starost te sortiment maslina bit će opisan u ovom završnom radu.
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
Vanja Gugo
Florističko istraživanje je provedeno u naselju Vrpolje pored grada Knina. Izvršena je inventarizacija i valorizacija voćaka u 42 privatna vrta. Temeljem istraživanja utvrđeno je da su najzastupljenije vrste iz porodice Rosaceae (51%), potom Vitaceae (15%), dok su najmanje zastupljene vrste iz porodice Actinidiaceae (1%). Najzastupljenija voćna vrsta je šljiva (Prunus domestica) (17%). Istraživanjem je utvrđen veći udio neformalno uređenih vrtova sa slabim oblikovnim...
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
Vanja Gugo
Florističko istraživanje je provedeno u naselju Vrpolje pored grada Knina. Izvršena je inventarizacija i valorizacija voćaka u 42 privatna vrta. Temeljem istraživanja utvrđeno je da su najzastupljenije vrste iz porodice Rosaceae (51%), potom Vitaceae (15%), dok su najmanje zastupljene vrste iz porodice Actinidiaceae (1%). Najzastupljenija voćna vrsta je šljiva (Prunus domestica) (17%). Istraživanjem je utvrđen veći udio neformalno uređenih vrtova sa slabim oblikovnim...
Informacijska sigurnost
Informacijska sigurnost
Nikolina Rapo
Informacije se smatraju glavnim čimbenikom svakog poslovanja, svake tvrtke. One su ponekad jedan od ključnih faktora u donošenju odluka, s toga je njihova sigurnost i zaštita vrlo nužna. Preko zakona, informacijskih institucija, standarda, procedura, pravila i mjera vrši se zaštita informacijske sigurnosti. Svaki čovjek mora biti svjestan svoje obaveze i prava zaštite, kao i korištenja informacija.
Internet kao istrument istraživanja tržišta i marketinga
Internet kao istrument istraživanja tržišta i marketinga
Stefan Trampa
Rad se bavi aktualnom temom u području istraživanja tržišta i marketinga, a sadrži pet dijelova. U prvom dijelu obrađuju se uvodne naznake, uz definiranje cilja i značaja interneta kao jednog od instrumenata istraživanja tržišta i marketinga. U drugom dijelu rada teorijski se obrađuje pojam i definicija istraživanja tržišta kao i proces istraživanja. Ovaj dio uključuje poimanje, definiranje, razvoj, ulogu i funkcije istraživanja tržišta, kroz prikaz i opis procesnih...
Interpersonalna Komunikacija
Interpersonalna Komunikacija
Mia Jelić
Govoreći o komunikaciji često mislimo da znamo što taj izraz znači. No, komunikacija ima nekoliko definicija. Jedna od najčešćih je da je to proces razmjene informacija, ideja, osjećaja verbalnim putem. Postoji snažna, univerzalna i trajna potreba i/ili želja ljudi da stupaju u interakciju jedni s drugima i komuniciraju. Interpersonalna komunikacija je proces u kojem se informacije, značenja i osjećaji dijele među osobama putem izmjene verbalnih i neverbalnih poruka....
Inventarizacija dendroflore u odabranim vrtovima grada Skradina
Inventarizacija dendroflore u odabranim vrtovima grada Skradina
Josip Gverić
U radu su prikazani rezultati istraživanja ukrasne dendroflore vrtova na području grada Skradina, koji je smješten u sjevernoj Dalmaciji, na desnoj obali rijeke Krke, u Šibensko-kninskoj županiji. Grad Skradin obuhvaća prostor od 186,79 km2 na kojem se nalazi 21 naselje. Urbani vrtovi na području grada Skradina su uglavnom neformalno oblikovani i uređeni. U njima su zasađene utilitarne i dekorativne vrste i u globalu ne posjeduju dobre kompozicijske karakteristike. Tijekom...
Isparljivi spojvi macerata suhe smokve
Isparljivi spojvi macerata suhe smokve
Marko Sentić
Suha smokva je namirnica bogata aromom i nutritivnim vrijednostima za razliku od svježe smokve. U području južnog dijela Jadrana njezina proizvodnja je značajna i odiše karakterističnom kvalitetom i prepoznatljivosti. Cilj ovog rada je bio utvrditi ispuštanje aroma i spojeva iz suhe smokve u alkoholnom mediju odnosno rakiji od loze koja je također karakterističan proizvod kod pripreme dalmatinskih likera. Isparljivi spojevi alkoholnog macerata suhe smokve izolirani su pomoću...
Ispit prirođenih osobina (IPO) lovačkih pasa
Ispit prirođenih osobina (IPO) lovačkih pasa
Ante Udovičić
U sastavu znanstvene discipline kinologije koja se bavi uzgojem, selekcijom i odgojem pasa nalazi se i dio koji se odnosi na lovačke pasmine pasa. Lovačke pasmine su izdvojene na temelju prirodne i smišljene selekcije, a smišljena selekcija se temelji na učvršćivanju nasljednih karakteristika, korištenjem postojećih metoda uzgoja. Danas je lovački pas nezaobilazni čimbenik kada je u pitanju kvalitetno gospodarenje lovištem. Cilj ovog rada je obraditi, utvrditi poželjna...
Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva eteričnog ulja smilja
Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva eteričnog ulja smilja
Valentina Berać
Cilj ovog rada je metodom HS-SPME izolirati i odrediti kemijski sastav hlapljivih spojeva eteričnog ulja od smilja. U svrhu bolje usporedbe izolacije i identifikacije korištena je i klasična metoda identifikacije eteričnog ulja direktnim ubrizgavanje 1 μL u GC-MS. Daljnom analitičkom obradom eteričnog ulja vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS), identificirani su hlapljivi spojevi. Uspoređene su i utvrđene sličnosti, nedostatci s obzirom na ove dvije...
JAVNA SIGURNOST U PODUZETNIŠTVU
JAVNA SIGURNOST U PODUZETNIŠTVU
Dijana Dodik
U ovom završnom radu se analizira poveznica između javne sigurnosti i poduzetništva i daje se odgovor na pitanje što su to sigurnosti, njihove funkcije, uloge i zadaće. U cijelom radu se sadržajno i tematski prikazuje sigurnost kao sastavni dio poduzetništva. Povezuje ulogu poduzetništva i državnih tijela zaduženih za javnu sigurnost kao što su policija, porezna uprava, carina, državno odvjetništvo, USKOK. Završni rad se sastoji u prikazu samostalnosti tijela državne...

Pages