Paginacija

Europska unija je sustav, a ne država
Europska unija je sustav, a ne država
Jure Kojundžić
Ovim diplomskim radom želi se pokazati jedinstvenost i kompleksnost sustava Europske unije, njenih institucija te način funkcioniranja. Što je zapravo Europska unija i koji su procesi i težnje doveli do današnje strukture i kako se ta struktura definira? Što Europsku uniju dijeli od drugih zajednica država, npr. Sjedinjenih Američkih Država i po čemu ona nadilazi definiciju države? S kojim se problemima suočava i koja je njena budućnost? U ovom je radu obrađeno i dokazano da...
FINANCING MUSEUMS 
 IN REPUBLIC OF CROATIA
FINANCING MUSEUMS IN REPUBLIC OF CROATIA
Martina Vujnović
Culture is the overall social heritage of a group of people, i.e. learned patterns of thought, feeling and action characteristic for a community or a society. The word culture comes from the Latin colere: to inhabit, cultivate, protect, honor. The Latin root precisely explains the need for museums which are a kind of extension of human senses and inherent needs. This paper will cover the topic of general importance of museums, functioning of the Museum of Lika in Gospić (hereinafter...
FIZIKALNO -KEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETE MLIJEKA
FIZIKALNO -KEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETE MLIJEKA
Ana Tarle
Mlijeko je prva hrana koju konzumiraju svi sisavci jer im daje sve neophodne tvari za brz razvoj. Dugo vremena je pojam mlijeka korišten i kao simbol nečeg dobrog. Tijekom povijesti pojavljuju se i drugi načini korištenja mlijeka, prije svega kao sirovine za dobivanje različitih napitaka na bazi fermentiranog mlijeka ili pak sireva. Mlijeko se čak pojavljuje i u ulozi kozmetičkog sredstva već u antici. Kako bi se mlijeko moglo što bolje iskoristiti bitna je njegova kvaliteta koju...
FIZIKALNO KEMIJSKE ODLIKE MEDA OD VRIJESKA(Satureja spp.) I DRAČE (Palliurus spina Christi)
FIZIKALNO KEMIJSKE ODLIKE MEDA OD VRIJESKA(Satureja spp.) I DRAČE (Palliurus spina Christi)
Hrvoje Goreta
Prema podacima FAO-a u svijetu je u 2011. godini proizvedeno 1.636.399 tona meda. Uzrok tolike razlike u podatcima leži u tome što se u službenu statistiku bilježi samo registrirana proizvodnja. Jedan od najvećih proizvođača ali i uvoznika meda je Europa. Zbog svoje relativno visoke cijene med se često patvori. Kako bi se to spriječilo doneseni su pravilnici i zakoni koji se odnose na kvalitetu meda. Zbog svojih brojnih značajki med se koristi u raznovrsne svrhe i predmet je...
FRANŠIZA
FRANŠIZA
Dalija Aleksić
U završnom radu obrađuje se pojam franšize kao ugovornog odnosa između davatelja i primatelja franšize. Franšiza je postupak ustupanja intelektualnog vlasništva i poslovnog formata drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi uz odgovarajuću naknadu. Davatelji franšize uobičajeno su proslavljeni i renomirani poslovni subjekti kojima je ulazak u franšizni odnos pogodan način za osiguranje rasta i razvoja, a naknada koju, sukladno Ugovoru, dobivaju od primatelja franšize predstavlja...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu 
 kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu 
 kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu  kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financiranje projekata modelom javno-privatnog partnerstva u funkciji razvoja lokalne infrastrukture
Financiranje projekata modelom javno-privatnog partnerstva u funkciji razvoja lokalne infrastrukture
Goran Nimac
U želji da se unaprijedi kvaliteta i učinkovitost javnog sektora u trenucima kada postoje nedostatni financijski resursi, u nastojanju da odgovori dinamici suvremenih ekonomskih kretanja, kao prirodan slijed nameče se partnerstvo javnog i privatnog sektora. Javno-privatna partnerstva kao model realizacije projekata vezanih uz razvoj raznih oblika fizičke i društvene infrastrukture uz pozitivne učinke koje ostvaruje i privatni i javni partner. Pozitivne odlike JPP-a u razvoju...
Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Anamarija Križanac
S ciljem utvrđivanja specifičnosti tehnologije prerade i kvalitete tradicionalne dalmatinske pancete, u tri preradbena objekta na području Dalmacije provedena su istraživanja tehnologije, fizikalnih svojstava sirovine i gotovog proizvoda, a kao pokazatelj sigurnosti proizvoda i primijenjene tehnologije, utvrđena je razina lipidne oksidacije (TBA test) finalnog proizvoda. U okviru istraživanja evidentirani su detalji tehnoloških postupaka koji se u sva tri objekta provode na isti ili...
Fizikalno - kemijska i senzorska obilježja crnih stolnih maslina
Fizikalno - kemijska i senzorska obilježja crnih stolnih maslina
Dajana Šistov
Sirovi plodovi maslina su nejestivi jer u sebi sadrže izrazito gorku komponentu - glukozid oleuropein. Prerada sirovih plodova stoga podrazumijeva uklanjanje ili smanjivanje te količine kako bi plodovi postali prikladni za konzumaciju. Da bi se to postiglo, koriste se različiti postupci kao što su: potapanje plodova u vodu, salamuru ili razrijeđenu lužnatu otopinu, sušenje, soljenje te zagrijavanje. Tradicionalne metode obrade crnih maslina obuhvaćaju niz postupaka namakanja prije...
Fizikalno – kemijski sastav i obilježja plodova višnje maraske (Prunus cerasus var. marasca)
Fizikalno – kemijski sastav i obilježja plodova višnje maraske (Prunus cerasus var. marasca)
Marijan Vučković
Višnja maraska je dalmatinska sorta iz XVI st. Uzgoj joj je ograničen na sjeverni i središnji dio Dalmacije te dio otoka, gdje postiže najbolju kvalitetu ploda (Pedisić i sur., 2007). Višnja maraska zbog svojih specifičnih fizikalno-kemijskih obilježja osobito visokog udjela suhe tvari (21-27,3 %), specifične arome, boje, dijetalnih vlakana i prisustva brojnih bioaktivnih sastojaka predstavlja izvrsnu sirovinu za proizvodnju sušenih i smrznutih višanja, džemova, alkholnih i...

Paginacija