Pages

Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Anamarija Križanac
S ciljem utvrđivanja specifičnosti tehnologije prerade i kvalitete tradicionalne dalmatinske pancete, u tri preradbena objekta na području Dalmacije provedena su istraživanja tehnologije, fizikalnih svojstava sirovine i gotovog proizvoda, a kao pokazatelj sigurnosti proizvoda i primijenjene tehnologije, utvrđena je razina lipidne oksidacije (TBA test) finalnog proizvoda. U okviru istraživanja evidentirani su detalji tehnoloških postupaka koji se u sva tri objekta provode na isti ili...
Fizikalno - kemijska i senzorska obilježja crnih stolnih maslina
Fizikalno - kemijska i senzorska obilježja crnih stolnih maslina
Dajana Šistov
Sirovi plodovi maslina su nejestivi jer u sebi sadrže izrazito gorku komponentu - glukozid oleuropein. Prerada sirovih plodova stoga podrazumijeva uklanjanje ili smanjivanje te količine kako bi plodovi postali prikladni za konzumaciju. Da bi se to postiglo, koriste se različiti postupci kao što su: potapanje plodova u vodu, salamuru ili razrijeđenu lužnatu otopinu, sušenje, soljenje te zagrijavanje. Tradicionalne metode obrade crnih maslina obuhvaćaju niz postupaka namakanja prije...
Fizikalno – kemijski sastav i obilježja plodova višnje maraske (Prunus cerasus var. marasca)
Fizikalno – kemijski sastav i obilježja plodova višnje maraske (Prunus cerasus var. marasca)
Marijan Vučković
Višnja maraska je dalmatinska sorta iz XVI st. Uzgoj joj je ograničen na sjeverni i središnji dio Dalmacije te dio otoka, gdje postiže najbolju kvalitetu ploda (Pedisić i sur., 2007). Višnja maraska zbog svojih specifičnih fizikalno-kemijskih obilježja osobito visokog udjela suhe tvari (21-27,3 %), specifične arome, boje, dijetalnih vlakana i prisustva brojnih bioaktivnih sastojaka predstavlja izvrsnu sirovinu za proizvodnju sušenih i smrznutih višanja, džemova, alkholnih i...
Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Ana Ukić
Paste od maslina se pripremaju od obrađenih zeleno-zrelih do potpuno crno-zrelih maslina. Paste od maslina su prepoznate ne samo po izvrsnom okusu i kvaliteti, već i po blagotvornim učincima na zdravlje. Glavni sastojci paste od zelenih maslina su zelene stolne masline i maslinovo ulje. Opće je poznat značaj stolnih maslina i maslinovog ulja u prehrani, te njihovo blagotvorno djelovanje na zdravlje ljudi tako da ta svojstva pripadaju i pastama od maslina. Cilj ovog završnog rada je...
Fizikalno-kemijske karakteristike divlje šparoge (Asparagus acutifolius L.)
Fizikalno-kemijske karakteristike divlje šparoge (Asparagus acutifolius L.)
Marina Vučković
Divlja (oštrolisna) šparoga (Asparagus acutifolius L.) je samonikla biljka koja raste najčešće u obalnom području na krševitom tlu. Cijenjena je zbog svojih jestivih, mekanih i sočnih izdanaka koji se beru u proljeće. Ubraja se među najstarije poznate ljekovite biljke. Izvor je raznih fitonutrijenata koji se ubrajaju u snažne antioksidanse i štite organizam od štetnih posljedica oksidativnih procesa u organizmu. Među njima se ističu flavonoidi, karotenoidi i antocijani....
Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Jakov Bilobrk
Ovaj završni rad pisan je u četri dijela. U prvom poglavlju se govori o općenitoj definiciji distribucije, koje su temeljne zadače distribucije, te poduzeća koja sudjeluju kao što su, trgovinska poduzeća, trgovinska poduzeća za pružanje trgovinskih usluga i proizvodna poduzeća, te o kanalima distribucije, što su to kanali distribucije ili marketinški kanali, o čemu ovisi ibor kanala i koje su funkcije distribusickih ili marketinških kanala. U drugom poglavlju se obrađuje...
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Stefan Uroš
Vinova loza (Vitis vinifera) ostvaruje simbiotski odnos s arbuskularnim mikoriznim gljivama iz roda Glomales, fizološka važnost te simbioze za rast i razvoj vinove loze pokazana je u brojnim studijama iz kojih je razvidan učinak simbioze na povećan unos fosfata i ostalih mineralnih tvari u biljku. Također, važnost takvog odnosa odražava se i u većoj otpornosti i boljem odgovoru biljke na uvjete suše, što je prvenstveno vezano uz već spomenuti povećan unos mineralnih tvari....
Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Matea Poljak
Glavni svjedoci imovinskog i financijskog položaja te poslovnog uspjeha gospodarskog subjekta su računovodstveni dokumenti i godišnja financijska izvješća. Pojavom forenzike i forenzičnog računovodstva dolazi do brzih promjena u elektroničkom poslovanju, ali dolazi i do naglog porasta poslovnih prijevara. Prijevare se pojavljuju u raznim oblicima, a uglavnom se radi o krađi imovine, informacija, zlouporabi tuđe imovine, krivotvorenju i manipulaciji financijskim izvještajima. ...
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Irena Gambiroža
Tema završnog rada je Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze u kojem je napravljena analiza temeljnih financijskih izvještaja poduzeća KRAŠ d.d. Zagreb. Za uvid u poslovanje poduzeća „KRAŠ d.d.“ te procjenu vrijednosti poduzeća koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Na temelju bilance i računa dobiti i gubitka te pomoću pokazatelja detaljno se analiziralo poduzeće i vrijednost njegovih dionica na dan 31.12.2013. i 31.12.2014....
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
Aleksa Vukelić
Pašnjačka vegetacija hrvatskog primorskog krša razvijena je dijelom u obliku suhih mediteranskih travnjaka, a dijelom u obliku prostranih kamenjarskih pašnjaka. Svi suhi mediteranski travnjaci i kamenjarski pašnjaci u Hrvatskoj spadaju u dva vegetacijska razreda: Festuco-Brometea i Thero-Brachypodietea. Primarnu proizvodnost čini rast nadzemnih i podzemnih biljnih dijelova tijekom vegetacijske sezone. Ona ovisi o različitim ekološkim faktorima, kao npr. o klimatskim prilikama,...
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
Tatjana Baričević
Zaštita proizvoda i usluga oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom izvornosti dio je prava intelektualnog vlasništva, te je kao takva u RH obrađena kroz relevantne zakone i pravilnike koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU. Vlada RH razvila je strategiju u skladu sa donesenim zakonima na polju prava intelektualnog vlasništva i u okviru toga zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti prema kojoj će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i dalje...
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Matej Marčić
Cilj rada je dati uvid u teorijske odrednice gastronomije i njenu povezanost s turizmom te dodatno pojasniti predmet istraživanja na primjeru Mediterana. Dakle, tema ovog rada je „Gastronomija kao turistički proizvod“, a rad je podijeljen na četiri poglavlja. Na početku rada se nalaze uvodne napomene u kojima se govori o predmetu istraživanja, ciljevima koji se žele postići pisanjem i o samoj strukturi rada. Nakon uvoda slijedi poglavlje o teorijskim odrednicama turizma kako bi...

Pages