Pages

E-marketing i društvene mreže
E-marketing i društvene mreže
Petra Ujević
U današnje vrijeme brzog razvoja novih tehnologija, Internet je postao vrlo važno i glavno središte svega jedan od najvažnijih kanala komunikacije , promocije , i svih vrsta oglašavanja. To je možemo reći dio novi dio osnovne pismenosti i sastavni dio marketinga. Društvene mreže su postale nezaobilazan dio komunikacije mlade populacije koja od najranijeg doba kreće s upoznavanjem toga pa i do starije populacije koja se sve više informatički obrazuje. Čak postoje određeni...
E-učenje kao sastavni dio razvoja e-poslovanja
E-učenje kao sastavni dio razvoja e-poslovanja
Anita Bekavac
Najjednostavnije rečeno e-učenje (u nastavku e-learning) je učenje uz pomoć računala i, vrlo često, Interneta. Ponekad je e-learning prisutan u klasičnom obrazovanju u školama i na fakultetima, tako da se računalo i Internet koriste za vrijeme nastave ili u izradi domaćih zadaća. U drugim slučajevima se obrazovni programi djelomično izvode online, tj. uz pomoć Interneta ili uz pomoć materijala distribuiranih na CD romu, a djelomično na tradicionalan način. Taj se oblik zove...
EBAY
EBAY
Marina Miljak
eBay je stjecište prodavača i kupaca iz cijelog svijeta, a počeo je kao aukcijska stranica za prodaju polovnih stvari. Stvari se danas odvijaju u drugom smjeru, prodaja se proširila na veliki broj proizvoda iz raznih kategorija, kao što su odjeća, obuća, računala, mobiteli, kozmetika, kućne potrepštine i slično. Posao je pokrenut 1995. godine i do danas je u porastu, mada ima sve veću konkurenciju jer je internetska prodaja uzela maha u današnje vrijeme kada se živi užurbanim...
ETERIČNO ULJE CVIJETA I PLODA DRAČE (Paliurus spina-christi)
ETERIČNO ULJE CVIJETA I PLODA DRAČE (Paliurus spina-christi)
Sanja Gracin
Cilj ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav isparljivih spojeva cvijeta i ploda drače ( Paliurus spina-christi). Spojevi su izolirani hidrodestilacijom (HD) za analizu spojeva korištena je spregnuta tehnika plinska kromatografija – spektometrija masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP - 5MS. Spoj sa najvećim postotkom je heksadekanska kiselina i to u cvijetu 18,8 %, a u plodu visokih 60,5 %. Dobiveni rezultati su uspoređeni s literaturom.
ETIKA I PRAVA ŽIVOTINJA
ETIKA I PRAVA ŽIVOTINJA
Vilma Goleš
Predmetni završni rad sažima trenutne stručne i znanstvene spoznaje o etičkom ponašanju i odgovornosti čovjeka prema drugim živim bićima i okolišu, u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Etičko postupanje s životinjama i dobrobit životinja iznimno su značajna, ali i nadasve zanimljiva tema, koja od davnina zaokuplja ljude. O važnosti pravilnog postupanja s domaćim životinjama govori činjenica da je većina zemalja zakonski odredila načine postupanja prema životinjama. Završni...
ETNO AGRONOMSKI  PREGLED
 TRADICIONALNOG  SAKUPLJANJA, UZGOJA I UPORABE LJEKOVITOG BILJA U OPĆINI PROMINA
ETNO AGRONOMSKI PREGLED TRADICIONALNOG SAKUPLJANJA, UZGOJA I UPORABE LJEKOVITOG BILJA U OPĆINI PROMINA
Snježana Duvančić
Općine Promina proteže se od obronaka planine Promine prema zapadu, uz središnji dio rijeke Krke. Sa svoje sjeveroistočne strane granici s područjem Knina, a s južne Drniša. Područje općine obuhvaća sela: Oklaj, Razvođe, Lukar, Suknovci, Matasi, Puljani, Ljubotić, Čitluk, Mratovo. Područje općine Promina dobilo je naziv po liburnskom gradu Promoni kojeg su od Liburna preoteli Dalmati pritom pomaknuvši svoju granicu s drugim ilirskim plemenima na rijeku Krku. 34....
EU i migrantske krize
EU i migrantske krize
Josip Gašperov
Veliki broj migranata i izbjeglica koji ulaze u Europu izazov je svim zemljama članicama EU. Ne postoji jedinstveno objašnjenje za prisilnu migraciju, ali kolaps Gadafijevog režima, tijekovi u Siriji i Libiji ishodili su građanskim ratom, ali i izazivali nesigurnost i humanitarnu krizu u njihovim susjednim zemljama, posebice u Turskoj i Libanonu, gdje su najveći izbjeglički centri. Građanski rat i raspad Libije otvorio je put brojnim izbjeglicama iz Zapada i Podsaharske Afrike ...
Ekonomska ocjena investicije u proizvodnji smilja
Ekonomska ocjena investicije u proizvodnji smilja
Josip Zubac
Cilj rada bio je ocijeniti ekonomsku opravdanost i financijsku izvodljivost investicije u proizvodnju smilja pri kombiniranim uvjetima financiranja. Na temelju tehnoloških i ekonomskih polazišta izrađen je tehnološko-ekonomski model proizvodnje smilja. Rezultati tehnološko-ekonomskog modela predstavljaju ulazne parametre za dinamičku ocjenu isplativosti i analizu osjetljivosti investicije, kao i za analizu osnovnih mjerila poslovne uspješnosti. Investicija je tijekom cijelog...
Elektroniko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Elektroniko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Dubravka Rudelić
Elektroničko je poslovanje suvremeni oblik organizacije poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičkih i, posebice, internetskih tehnologija u svim ključnim odnosno jezgrenim poslovnim funkcijama i procesima. Elektroničko poslovanje je poslovanje primjenjivo u svim gospodarskim djelatnostima, ono omogućuje tvrtkama da zarade više, uštede novac i vrijeme korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, posebno Interneta, svjetske računalne mreže. U svom...
Elektronički marketing
Elektronički marketing
Dragana Pavlović
U ovome radu kao temelj za rad definirati će se marketing kako bi se bolje mogao objasniti pojam i razlozi nastanka suvremenog elektroničkog marketinga. Navesti će se područja primjene elektroničkog marketinga te koja je njegova uloga u razvoju suvremenog poslovnog svijeta. Elektronički marketing svoje začetke bilježi još 1995.godine i od tada se ubrzano razvija. Po uzoru na klasični i ovaj suvremeni marketing ima svoj marketinški miks, koji su njegovi sastavni dijelovi i na...
Elektroničko poslovanje i društvene mreže
Elektroničko poslovanje i društvene mreže
Sandra Gojević
Ovaj rad temelji se na dvije pretpostavke modernog doba: elektroničko poslovanje i društvene mreže. Osim ključnih definicija objasnit će se nastanak i razvoj elektroničkog poslovanja kao i njegova primjena. Drugi dio rada bazira se na elektroničko poslovanje u Hrvatskoj te ističe prednosti i mane, a također objašnjava i zašto je zaostalo. Posljednji dio bavi se društvenim mrežama u profesionalnom pravcu, kako se koriste i kako utječu na tvtku, te su posebno pojašnjene.
Elektroničko poslovanje u javnom sektoru Republike Hrvatske (e- Hrvatska)
Elektroničko poslovanje u javnom sektoru Republike Hrvatske (e- Hrvatska)
Matea Lovrić
Razvojem internetskih i komunikacijskih tehnologija razvija se i globalno tržište koje ima sve veći utjecaj na funkcioniranje modernih državnih sustava. Daljnji razvoj sustava može ograničiti samo ljudski faktor. Primjenom elektroničkog poslovanja na razini i u sustavu države omogućava sve ono čemu teži pravna i socijalna država. Tu govorimo o racionalizaciji troškova, transparentnosti javnih usluga, podizanju kvalitete usluga, razvoju gospodarstva što u konačnici vodi ka...

Pages