Paginacija

Brainstorming u neprofitnim organizacijama na na primjeru udruge za obrazovanje i znanost "Scienta populo"
Brainstorming u neprofitnim organizacijama na na primjeru udruge za obrazovanje i znanost "Scienta populo"
Nikolina Ivković
Brainstorming, odnosno na hrvatskom jeziku „Oluja mozgova“ jedna je od metoda grupnog, kreativnog mišljenja i iznošenja ideja koja se najčešće primjenjuje pri donošenju odluka. Branistorming učinkovit je alat, koji se koristi, kako bi se na što efikasaniji i veoma kreativan način riješio određeni problem. Zbog svoje iznimne jednostavnosti i praktičnosti metoda Brainstorminga podjednako je pogodna za rješavanje širokih i nepreciznih kao i posve uskih, stručnih...
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
Robertina Baković
Najvažniji igrači na financijskim tržištima širom svijeta, državni autoriteti u vođenju monetarne politike su centralne banke. Svojim djelovanjem utječu na kamatne stope, količinu kredita i ponudu novca. Sve to ima direktan učinak ne samo na financijska tržišta, nego i na ukupnu proizvodnju i inflaciju. Da bismo razumjeli ulogu centralnih banaka na financijskim tržištima i u cjelokupnom gospodarstvu, moramo razumjeti kako one funkcioniraju. Tko kontrolira centralne banke i...
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Marijana Ramljak
Svrha financijske analize je pobliže informiranje o poduzeću, kako bi svi zainteresirani imali podlogu za donošenje adekvatnih poslovnih odluka. Analiza se provodi kako bi se utvrdila ranija uspješnost poduzeća te procijenili potencijali poduzeća u budućnosti kao i rizike koje budućnost donosi. Analiza je preduvjet racionalnog upravljanja poslovanjem i razvojem društva. Croatia Airlines d.d. hrvatska je zrakoplovna tvrtka u stalnom razvojnom uzletu. U svojih 25 godina postojanja...
D.O.O   I   OBRTI
D.O.O I OBRTI
Dijana Zelić
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Iznimno obrt obavlja i pravna osoba koje obavlja jednu ili više djelatnosti ako to ne čini na industrijski način. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u...
DALMACIJAVINO“ D.D. U STEČAJU
 ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
DALMACIJAVINO“ D.D. U STEČAJU ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Željka Puncet
Poslovna kriza se definira kao neplaniran i neželjen proces ograničenog trajanja i mogućnosti utjecanja koji dovodi u pitanje opstanak poduzeća. Poduzeća imuna na krizu više ne postoje. Uspješna poduzeća se prepoznaju po vremenu reagiranja na simptome krize, a ne po izostanku krize. S obzirom na loše stanje u gospodarstvu većina poduzeća u Republici Hrvatskoj, osobito ona u državnom vlasništvu, suočena su s poslovnom krizom. Nažalost, vrlo mali broj krizu prevlada. Krizni...
DANAŠNJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U  REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA ŽIVOTNA OSIGURANJA
DANAŠNJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA ŽIVOTNA OSIGURANJA
Marin Lekić
Osiguranje je vjekovna težnja pojedinca da se zaštiti od opasnosti koje mu ugrožavaju život i nanose štete na imovini. Tržište osiguranja možemo definirati kao odnos potražnje pojedinca ili pravne osobe – osiguranika, koja ima potrebu za kupnjom usluga osiguranja, i osiguratelja – ponuditelja tih usluga. Osiguranje života je smišljeno da bude zaštita od ozbiljnih financijskih gubitaka koji mogu biti posljedica uplitanja neizvjesnih događaja u naš život, a osnovni motiv...
DIREKTAN NASTUP NA INOZEMNOM TRŽIŠTU
DIREKTAN NASTUP NA INOZEMNOM TRŽIŠTU
Darja Lisac
Završni rad pod nazivom Direktan nastup na inozemnom tržištu na 30-ak stranica obrađuje pojmove vanjske trgovine, njezin nastanak, značenje i karakteristike, te pojašnjava koji činitelji utječu na razvoj vanjske trgovine. Također ukazuje na to koji su uvjeti i čimbenici potrebni za obavljanje vanjske trgovine, ali i pojašnjava njezinu ulogu i značenje u gospodarstvu neke zemlje. Ovaj rad također pojašnjava međunarodno tržište i međunarodnu razmjenu, razmatra koji su...
DIZAJN KARTONSKE AMBALAŽE
DIZAJN KARTONSKE AMBALAŽE
Josipa Marković
U ovom radu pokušat će se pobliže objasniti ambalaža kao pojam, njene prednosti i nedostatke, vrste ambalaže te svaku u kratkim crtama opisati. Rad će se bazirati na dizajnu kartonske ambalaže što je i sama tema rada, time što će autorica izabrati, i na samom primjeru proizvoda objasniti važnost dizajna kartonske ambalaže. Sama Ambalaža je puno više od pakiranja proizvoda. Ambalaža je šansa za direktnu komunikaciju proizvoda sa potrošačem. Inovativna ambalaža potencira...
DRIJEN I BAZGA KAO SAMONIKLE VOĆNE 
 VRSTE NA PODRUČJU KNINA
DRIJEN I BAZGA KAO SAMONIKLE VOĆNE VRSTE NA PODRUČJU KNINA
Jasna Topić
Rad započinje opisom samoniklog voća na području Kninskog kraja i govori o tome kako su ljudi još od davnina preživljavali hraneći se hranom koja je tada bila samo dostupna u prirodi. Danas u moderno doba i uz brz način življenja ljudi se sve više okreću izvornoj prirodnoj prehrani tako da skupljanje samoniklog bilja i voća postaje ponovno moderno. U ovome završnom radu „Drijen i bazga kao samonikle voćne vrste na području Knina“ obrađene su dvije biljne vrste koje rastu...
DRUŠTVENE MREŽE - FACEBOOK
DRUŠTVENE MREŽE - FACEBOOK
Ina Barać
Komunikacija je bitna u svim segmentima društvenog života, profesije i djelatnosti. To je razmjena ideja, informacija i osjećaja verbalnim i neverbalnim sredstvima, prilagođena društvenoj prirodi situacije. Ona je zapravo osnova i uvjet svih međuljudskih poslovnih i privatnih odnosa. Internet danas ima veliki utjecaj u poslovanju svakog poduzeća. Gotovo sve je povezano s Internetom, te je život otežan bez njegova korištenja. Društvene mreže sve više zauzimaju mjesto u...
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Leo Klarić
Društvo s ograničenom odgovornošću relativno je novija pravna tvorevina koja se prvi put pojavila u njemačkom pravu 1892. godine nakon čega je doživjelo niz izmjena i dopuna koje ga nisu bitno izmijenile. Iz njemačkog prava potpuno su ga preuzala i ostala kontinentalna zakonodavstva i često ga upotrebljavaju. Nastalo je iz potrebe vezanosti članova uz društva, osobito u sustavima gdje je dioničko društvo bilo uređeno pretežno prisilnim propisima, a da ipak ostane kapitalno....
DRŽAVNE POTPORE U R.H.
DRŽAVNE POTPORE U R.H.
Vedran Šimunović
O pravnom uređenju državnih potpora u Republici Hrvatskoj još se prije samo nešto više od nekoliko godina nije moglo puno govoriti. Tek je donošenjem Zakona o državnim potporama u ožujku 2003. godine ( NN 47 / 2003 ) tema državnih potpora u punom smislu ušla u hrvatsko pravo . Kontrola državnih potpora dio je šireg prava tržišnog natjecanja . Stoga se postavlja pitanje zašto i s kojom svrhom je taj institut ušao u hrvatski pravni sustav ? Radi funkcionalne obrane...

Paginacija