Pages

Aromatski profil " Neretvanske mandarine "
Aromatski profil " Neretvanske mandarine "
Andrea Gaće
Voće obiluje brojnim hlapljivim sastojcima koji daju karakterističnu aromu i doprinose okusu pojedinog voća. Hlapljive sastojke voća uglavnom čine esteri, alkoholi, aldehidi, ketoni, laktoni i terpeni. Brojni čimbenici utječu na sastav hlapljivih sastojaka voća. Među najznačajnijima su sorta, stupanj zrelosti, okolišni uvjeti te skladištenje i postupanje s plodovima nakon berbe. U ovom radu je ispitan aromatski profil Neretvanske mandarine pomoću HS-SPME GC-MS metode...
Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Željana Rajič
U radu su prikazani aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima. Aromatski spojevi nastaju uslijed proteolize i lipoze koje se odvijaju pri zrenju suhomesnatih proizvoda, značajno utječu na senzorne značajke finalnog suhomesnatog proizvoda, a time i na preferencije potrošača. Iako je sastav aromatskih spojeva vrlo varijabilan, često zastupljeni spojevi su aldehidi, alkani i alkeni, alkoholi, dušične komponente, esteri, fenoli, skupina furanabenzofurana i pirazina, ketoni, kiseline,...
Autorska prava
Autorska prava
Marko Šešo
U ovom seminarskom radu obradio sam temu vrlo poznatu užoj i široj javnosti pod nazivom autorska prava. U radu sam definirao pojam intelektualnog vlasništva, te obilježja istog i što u stvari intelektualno vlasništvo obuhvaća. Također, bitno je bilo i napomenuti kako se intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj ne štiti dovoljno. Naime, prema ocjenama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u Republici Hrvatskoj u najvećoj mjeri intelektualno vlasništvo štite strani...
Autorsko pravo - softver
Autorsko pravo - softver
Stipe Miljković
U ovom seminarskom radu obradio sam temu pod nazivom autorsko pravo - softver. Zakoni o zaštiti intelektualnog vlasništva u većini država svijeta slijede ista načela i razlikuju se samo u nijansama. Razvojem i širenjem interneta, općenito digitalne tehnologije u velikoj mjeri je olakšana distribucija autorskih djela sa svim pozitivnim i negativnim posljedicama koje idu uz to. Kao dio međunarodnog privatnog prava, autorsko pravo i srodna prava su sastavnice pravnog područja...
BANKARSKO POSLOVANJE S OSVRTOM NA PRIVREDNU BANKU ZAGREB
BANKARSKO POSLOVANJE S OSVRTOM NA PRIVREDNU BANKU ZAGREB
Vladimir Erceg
Tema završnog rada je poslovno bankarstvo s osvrtom na Privrednu banku Zagreb. Rad je napisan s ciljem definiranja pojma financijskih posrednika i njihove uloge te s ciljem osvrta na značaj komercijalnih banaka u financijskom sektoru. Praktičan dio rada usmjeren je na opis poslovanja Privredne banke Zagreb. Rad se sastoji od tri cjeline.
BIOLOŠKI PROČIŠĆIVAČ VODE U NASELJU „GOLUBIĆ“
BIOLOŠKI PROČIŠĆIVAČ VODE U NASELJU „GOLUBIĆ“
Vesna Djaković
Cilj ovog završnog rada je prikazati sustav rada biološkog pročišćivača otpadnih voda i ispitati uzorak komunalne otpadne vode u naselju Golubić na ulazu i izlazu iz biološkog pročišćivača. Biološki pročišćivači su jednostavni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda čiji se rad zasniva prvenstveno na aerobnoj razgradnji organske tvari uz osigurano prethodno čišćenje. U ovom radu pažnja je skrenuta na UPOV u naselju Golubić koji ima razvijenu anaerobno-aerobnu obradu...
BRUCELOZNI POBAČAJ U PREŽIVAČA
BRUCELOZNI POBAČAJ U PREŽIVAČA
Dragana Bradaš
Gravidnost se normalno završava porođajem, međutim ako različiti vanjski ili unutarnji uzroci prije vremena prekinu normalnu duljinu gravidnosti, a nezreo plod bude istisnut iz maternice prije normalnog termina poroda, govorimo o pobačaju - abortus, partus immaturus. Kod goveda, ovaca i koza zarazni su pobačaji mnogo češći nego li nezarazni i mogu biti posljedica kronične zarazne bolesti – bruceloze. Brucelozu uzrokuju bakterije pripadnice roda Brucella: Brucella abortus...
Biološke, ekološke i krajobrazne osobine bagrema ( Robinia pseudoacacia L. ) s primjenom na zelenim površinama grada Knina
Biološke, ekološke i krajobrazne osobine bagrema ( Robinia pseudoacacia L. ) s primjenom na zelenim površinama grada Knina
Božana Vučemilović Alegić
Bagrem (Robinia pseudoacacia L.) je brzorastuće, listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Europu je uvezen početkom 17. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, drvnoj industriji, šumarstvu te vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske. Vrsta posjeduje i dekorativne osobine pa se koristi i u ukrasnoj hortikulturi. Metodom promatranja tijekom travnja i svibnja 2016. godine na području grada Knina uočeno je da je bagrem u vrtovima, okućnicama i zelenim...
Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca ( Acer negundo L. ) s primjenom na krajobraznim površinama grada Knina
Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca ( Acer negundo L. ) s primjenom na krajobraznim površinama grada Knina
Nikolina Buač
Javor negundovac (Acer negundo L.) je listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Hrvatsku je uvezen početkom 20. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, šumarstvu, krajobraznom uređenju te je vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u kontinentalnom i submediteranskom dijelu Hrvatske. Javor negundovac (Acer negundo L.) slabo je zastupljena dendrološka vrsta na javnim gradskim krajobraznim površinama Knina, kao soliter, u drvoredu ili u skupinama. Metodom promatranja je uočeno da u...
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
Robertina Baković
Najvažniji igrači na financijskim tržištima širom svijeta, državni autoriteti u vođenju monetarne politike su centralne banke. Svojim djelovanjem utječu na kamatne stope, količinu kredita i ponudu novca. Sve to ima direktan učinak ne samo na financijska tržišta, nego i na ukupnu proizvodnju i inflaciju. Da bismo razumjeli ulogu centralnih banaka na financijskim tržištima i u cjelokupnom gospodarstvu, moramo razumjeti kako one funkcioniraju. Tko kontrolira centralne banke i...
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Marijana Ramljak
Svrha financijske analize je pobliže informiranje o poduzeću, kako bi svi zainteresirani imali podlogu za donošenje adekvatnih poslovnih odluka. Analiza se provodi kako bi se utvrdila ranija uspješnost poduzeća te procijenili potencijali poduzeća u budućnosti kao i rizike koje budućnost donosi. Analiza je preduvjet racionalnog upravljanja poslovanjem i razvojem društva. Croatia Airlines d.d. hrvatska je zrakoplovna tvrtka u stalnom razvojnom uzletu. U svojih 25 godina postojanja...
D.O.O   I   OBRTI
D.O.O I OBRTI
Dijana Zelić
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Iznimno obrt obavlja i pravna osoba koje obavlja jednu ili više djelatnosti ako to ne čini na industrijski način. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u...

Pages