Pages

Definicija radničkih prava unutar država članica Europske unije - usporedbe i utjecaji na tržištu rada
Definicija radničkih prava unutar država članica Europske unije - usporedbe i utjecaji na tržištu rada
Dajana Čović
U ovom radu ćemo se baviti tematikom radničkih prava prvotno unutar država članica Europske unije. Prikazati će se osnovna prava radnika prvo kao čovjeka, osnovna ljudska prava kao fizičke osobe koja bi se trebala podrazumijevati i koja se ni u kojem slučaju ne smiju ignorirati pri stupanju u radni odnos s poslodavcem. Zatim, prava radnika određena zakonima i propisima kako države tako i Europske unije kao organizacije kojoj je ovdje svrha unapređenje i nadgledanje provođenje...
Derivacija i neke njene primjene
Derivacija i neke njene primjene
Lea Maričić
Ovaj završni rad temelji se na pojmu derivacije. U matematici derivacija funkcije je glavna osnova infinitezimalnog računa koji ima široku primjenu u svim znanstvenim i mnogim drugim područjima gdje je potreban proračun razvoja funkcije u određenom intervalu. Tako je npr. u geometriji nagib tangente na funkciju u određenoj točki, u ekonomiji rast inflacije u vremenu, a u fizici deriviranjem puta po vremenu dobijemo iznos brzine. Međutim da bi smo bolje razumjeli derivacije i njene...
Devizno tržište
Devizno tržište
Ana-Marija Klečina
Ovim završnim radom pokušati ću predstaviti devizno tržište i njegovu ulogu u poslovanju poduzeća, a samim time i njegovu veliku ulogu u razvoju gospodarstva zemlje. Cilj ovoga rada je pobliže predočiti razvoj deviznog tržišta i deviznog tečaja, te objasniti povijesne događaje, koji su vezani uz ovo tržište i dati prikaz dostignuća u teoriji, te mogućih smjernica u području analize i upravljanja deviznog rizika. Završni rad podijeljen je na deset poglavlja: U prvom...
Djevičanko maslinovo ulje kao funkcionalna hrana
Djevičanko maslinovo ulje kao funkcionalna hrana
Ivan Galić
Maslinovo ulje kao neizostavan dio mediteranske prehrane danas je nepresušan izvor znanstvenih istraživanja zbog velikog utjecaja na zdravlje čovjeka. Njegov izuzetan kemijski sastav i mehanička ekstrakcija bez otapala čini maslinovo ulje nutritivno najkvalitetnije među uljima. Djevičansko maslinovo ulje je primjer prirodne funkcionalne hrane zbog sastojaka koji svojom aktivnošću pridonose prevenciji i liječenju raznih bolesti. Mediteranska prehrana koja pomaže u prevenciji...
Donošenje odluke o kupnji dionica hotelijerskih poduzeća na temelju analize financijskih izvještaja
Donošenje odluke o kupnji dionica hotelijerskih poduzeća na temelju analize financijskih izvještaja
Katarina Šljivić
Svaka osoba ima pravo samostalno raspolagati vlastitim novčanim sredstvima pa prema tome višak sredstava može držati na privatnim računima, štednim računima ih ili pak uložiti u vrijednosne papire. Mnogi ljudi vjeruju da ulaganja u vrijednosne papire, odnosno dionice, nose jako velike rizike. U današnje vrijeme informacije o dionicama dostupne su svima. Putem burzi moguće je pratiti kretanja dionica i općenito prikupiti sve potrebne informacije. No kako to da su jedni jako...
Društvene mreže i njihova uloga u suvremenom poslovanju
Društvene mreže i njihova uloga u suvremenom poslovanju
Anita Jurić-Ćivro
U ovom završnom radu obradila sam „danas“ vrlo aktualnu temu pod nazivom Društvene mreže. Društvene mreže su jedan od najčešćih pojmova u svijetu Interneta. One virtualno okupljaju ljude i organizacije ovisno o tome za što su specijalizirane. Tako postoje poslovne, organizacijske i druge društvene mreže. Društvenu mrežu može se definirati kao društvenu strukturu koju sačinjavaju skupine društvenih aktora (osobe ili organizacije) i kompleksni skup između aktora. U...
Društveni mediji i krizno komuniciranje
Društveni mediji i krizno komuniciranje
Krešimir Slugan
Značajnim tehnološkim napretkom i modifikacijom Internetskih stranica došlo je do masovnog korištenja društvenim medijima. Sami po sebi, društveni mediji predstavljaju širok pojam, pa se tako pod tim najčešće podrazumijevaju: društvene mreže, portali, forumi i blogovi. Mediji i novinari smatraju se kao najvažniji izvor pružanja informacija građanima, a objavljene informacije različito djeluju na različite ljude. Objavljeni nepotrebni sadržaji mogu kod građana izazvati...
Društveno odgovorno poslovanje
Društveno odgovorno poslovanje
Sanja Jukić
Unazad desetak godina društveno odgovorno poslovanje je bilo potpuna nepoznanica koja nije bila u fokusu zanimanja stručne javnosti, izuzev nekih usamljenih primjera poslovnih subjekata koji su razmišljali o DOP-u. DOP u Hrvatskoj počinje biti zanimljiv tek zadnjih desetak godina te je sasvim uobičajeno da brojne tvrtke društveno odgovorno posluju iznad zakonom propisanih razina. Tvrtke u svoje poslovanje uključuju brigu o okolišu i zajednici, te svoje poslovne odluke temelje na...
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Anamaria Planinić
Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, državne potpore su usklađene s pravnom stečevinom EU, te je dotadašnji Zakon o državnim potporama iz 2005. godine, zamijenjen Zakonom o državnim potporama iz 2013. donesenim ulaskom RH u EU. Naime državne potpore su potencijalni i/ili stvarni rashod države, te ono narušava ili želi narušiti tržišno natjecanje između zemalja članica EU. Ujedno EU se zalaže na dodjeljivanje državnih potpora onim...
E - marketing na društvenim mrežama
E - marketing na društvenim mrežama
Ana Novačić - Mataija
Tema završnog rada je E-marketing na društvenim mrežama koja je razrađena kroz šest poglavlja, zaključno sa zaključkom. Na samom početku je obrađen pojam i razvoj Interneta kao i načini pristupa Internetu, te primjena Interneta u marketinškoj komunikaciji. Nadalje, obrađen je pojam elektroničkog marketinga u kojemu su predočene prednosti i nedostaci primjene elektroničkog marketinga u poslovanju. U primjeni elektroničkog marketinga sve veću ulogu imaju društvene mreže koje...
E - poslovanje u Hrvatskoj
E - poslovanje u Hrvatskoj
Bruno Marko Bačić
S razvojem elektroničkog poslovanja počelo se usporedno sa razvojem tehnologije koja je omogućavala takav oblik poslovanja koji je po svemu sudeći počeo polako istiskivati s tržišta klasični oblik trgovine koji sve više zastarjeva iako je još uvijek uvelike prisutan iz određenih razloga poput odbacivanja određenih tvrtki da takvim pristupom izađu na tržište ili jednostavno zastarjelom tehnologijom koja je još uvijek prisutna u zemljama trećeg svijeta. Međutim, kao i...
E-busines- Cloud computing i programski alati
E-busines- Cloud computing i programski alati
Vedran Barić
U ovom radu definirati će se pojava e-businessa te nakratko opisati njegova povijest u svrhu lakšeg shvaćanja nastanka tehnologija koje su se uz nj razvijale. Nakon nabrajanja prednosti i nedostataka e-businessa u odnosu na klasično poslovanje nešto veća pažnja biti će posvećena cloud computingu, njegovom nastanku, svrsi, koristi i načinima iskorištavanja takve tehnologije kroz e-business. Kao temelj ovog rada analizirati će se programski alati koji su danas dostupni svakom...

Pages