Paginacija

ANALIZA POSLOVANJA PUTEM OSNOVNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJA
ANALIZA POSLOVANJA PUTEM OSNOVNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJA
Dario Ljubas
Ovaj završni rad obrađuje analizu poslovanja putem osnovnih financijskih pokazatelja. Uz upoznavanje s računovodstvenom regulativom i setom osnovnih financijskih izvještaja, cilj ovog rada je na konkretnom primjeru učiniti analizu financijskih pokazatelja za poduzeće „Podravka“ d.d.. Ovo poduzeće je izabrano kao poduzeće koje je vrlo prepoznatljivo, dobro pozicionirano na regionalnim i europskom tržištu, ali su ga nedavno potresale financijske afere. Na izabranom poduzeću...
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Ružica Benja
Svaki poslovni subjekt je određen vanjskim i unutarnjim čimbenicima koji utječu na njegovo poslovanje. Analizom takvih čimbenika stvara se podloga za prepoznavanje ključnih faktora uspjeha, rizika i prijetnji te podloga za donošenje strateških odluka za daljnji tijek poslovanja. Najčešće se navedeni faktori određuju SWOT analizom jer ona omogućuje preglednost i strukturiranost svih snaga, slabosti, prilika i prijetnji koje utječu na određeni poslovni subjekt. Predmet ovog...
Aktivne supstance industrijske konoplje
Aktivne supstance industrijske konoplje
Katarina Duvančić
Konoplja ( Canabis sativa L. ) je jednogodišnja biljka iz roda Cannabis. Postoji više vrsta i podvrsta biljki konoplje. Latinski naziv konoplje je Cannabis, a najpoznatije su dvije vrste Cannabisa, a to su Cannabis sativa i Cannabis indica. Te dvije vrste se najviše razlikuju po količini THC-a kojeg sadrže. . Konoplja može izdržati niske temperature do -4 0C. Konoplja je jara kultura. Konoplja se sije u drugoj polovici ožujka i početkom travnja. Sjemenke konoplje su jedini dio...
Analiza RASFF obavijesti o alergenima u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Analiza RASFF obavijesti o alergenima u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Anita Krezo
Alergeni su specifične komponente hrane koje prepoznaje imunološki sustav pojedinaca, a koji rezultiraju karakterističnim alergijskim simptomima. Cilj rada bio je ispitati obavijesti RASFF sustava vezanih za alergene u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica, a koje uključuju Hrvatsku u razdoblju 01. 01. 2015. – 31. 12. 2019. Svi podatci su preuzeti iz RASFF baze podataka i obrađeni su u programu Excel za Windows sučelje. Dobiveni podaci dali su informacije o zemlji podrijetla,...
Analiza RASFF obavijesti o žitaricama i proizvodima na bazi žitarica kontaminiranim mikotoksinima u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Analiza RASFF obavijesti o žitaricama i proizvodima na bazi žitarica kontaminiranim mikotoksinima u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Antea Nimak
Mikotoksini su sekundarni međuproizvodi plijesni, obično se nalaze u hrani kao što su žitarice, začini, sušeno voće te orašasti plodovi. Cilj rada bio je ispitati obavijesti RASFF sustava vezanih za prisutnost mikotoksina u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica u razdoblju 01. 01. 2015. – 31. 12. 2019. Svi podatci preuzeti su sa RASFF Portala i obrađeni u programu Excel za Windows sučelje. Notifikacije iz RASFF baze podataka dali su informacije o zemlji podrijetla, zemlji...
Analiza brašna Komiškog rogača
Analiza brašna Komiškog rogača
Paulina Mijanović
Cilj ovog rada bio je provesti analizu fizikalno-kemijskih vrijednosti komercijalnog pakiranja brašna komiškog rogača, te ih usporediti s podatcima na deklaraciji originalnog pakiranja. U tu svrhu pripremljena su i uspoređena po 2 uzorka komiškog rogača kupljena u slobodnoj prodaji, te su provedene osnovne kemijske analize koje su propisane standardnim operativnim postupcima akreditiranog laboratorija.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća „Saponia“ d.d. Osijek
Analiza financijskih izvještaja poduzeća „Saponia“ d.d. Osijek
Dragana Pavlović
Uovom završnom radu pod nazivom „Analiza financijskih izvještaja poduzeća Saponiad.d. Osijek“ napravljena je analiza temeljnih financijskih izvještaja istoimenog poduzeća, koja uvid u financijsku poziciju poduzeća u određenom vremenskom razdoblju. Pri dobijanju uvida u poslovanje Saponije koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Pomoću bilance, te računa dobiti i gubitka došlo se do pokazatelja iz kojih je vidljiva tržišna...
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Ana Bilan
Ovaj završni rad napisan je s namjerom da se prikaže kako analiza financijskih pokazatelja utječe na poslovanje poduzeća. U sklopu svake poslovne analize provodi se analiza financijskih izvještaja pomoću koje se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u korisne oblike informacija koje naknadno mogu poslužiti u svrhu upravljanja, odnosno planiranja i odlučivanja u poduzeću. Završni rad pod nazivom „Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja”...
Analiza financijskog izvješća kao pokazatelj neadekvatnoga upravljanja poslovnim subjektima
Analiza financijskog izvješća kao pokazatelj neadekvatnoga upravljanja poslovnim subjektima
Kristina Jakelić
U doba globalizacije i modernizacije cjelokupnog tržišnog društva, potreba za što boljom informacijom, a isto tako i informacijom na vrijeme upravo financijski izvještaji doživljavaju svoju preobrazbu nastojeći udovoljiti novonastalim potrebama. Osim osnovnih podataka oni danas u sebi objedinjuju informacije i o poslovnim aktivnostima, procesima, proizvodnji, uslugama te brojne druge esencijalne informacije za kojima postoji potreba od strane korisnika tih istih informacija. Jasno je...
Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze
Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze
Irena Gambiroža
Tema završnog rada je „Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze“ u kojem je napravljena analiza poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica. Za uvid u poslovanje društva i procjenu je li poduzeće u krizi ili ne putem različitih pokazatelja, koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Među prvim poglavljima objasnio se pojam poslovne krize, njene vrste i uzroke, te pomoću kojih simptoma se prepoznaje strateška kriza, kriza uspjeha i kriza...
Analiza prihoda od poreza i njihov značaj u proračunu Republike Hrvatske
Analiza prihoda od poreza i njihov značaj u proračunu Republike Hrvatske
Matea Poljak
Na temelju izvještaja Ministarstva financija o izvršenjima državnih proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. godine do 2017. godine u ovome radu su analizirani porezni prihodi i njihov značaj za državni proračun. Veličina proračuna ovisi o razini prihoda koje su se ostvarili u tijeku jedne godine. Prihodi se troše za određenu namjenu u skladu s prioritetima. U većini slučajeva rashodi su veći od prihoda te tada se planira zaduživanje ili smanjenje troškova. U...
Antraks i biološki terorizam
Antraks i biološki terorizam
Damir Vojnović
Bedrenica je bolest tla tj. njezin uzročnik nalazi se u tlu u obliku spora, u kojem može preživjeti sposoban za infekciju, pa čak se i razmnožavati nekoliko desetaka godina (bedrenični distrikti). Bedrenica je septikemijska zarazna bolest različitih vrsta životinja, pretežito biljoždera, a od tih posebice preživača, u nizinskim poplavnim područjima i po kršnim poljima, koja je patološki osobita po brojnim krvarenjima, povećanom i smekšanom slezenom, nezgrušanom, poput...

Paginacija