Pages

Decentralizacija Republike Hrvatske kroz ekonomsku analizu teritorijalne podjele
Decentralizacija Republike Hrvatske kroz ekonomsku analizu teritorijalne podjele
Jelena Batić
Fiskalna decentralizacija i regionalizacija Republike Hrvatske ključna su pitanja na koja već godinama aktualne vlade pokušavaju naći adekvatan odgovor. Svakako ključni dio odgovora leži u ekonomskoj analizi i razini prihoda na razini regionalne i lokalne samouprave. Upravo stoga u fokusu ovog rada jesu decentralizacija i teritorijalna podjela Republike Hrvatske kroz ekonomsku analizu prihoda županija, gradova i općina. Svrha rada je pokazati nužnu potrebu za decentralizacijom...
Definicija radničkih prava unutar država članica Europske unije - usporedbe i utjecaji na tržištu rada
Definicija radničkih prava unutar država članica Europske unije - usporedbe i utjecaji na tržištu rada
Dajana Čović
U ovom radu ćemo se baviti tematikom radničkih prava prvotno unutar država članica Europske unije. Prikazati će se osnovna prava radnika prvo kao čovjeka, osnovna ljudska prava kao fizičke osobe koja bi se trebala podrazumijevati i koja se ni u kojem slučaju ne smiju ignorirati pri stupanju u radni odnos s poslodavcem. Zatim, prava radnika određena zakonima i propisima kako države tako i Europske unije kao organizacije kojoj je ovdje svrha unapređenje i nadgledanje provođenje...
Derivacija i neke njene primjene
Derivacija i neke njene primjene
Lea Maričić
Ovaj završni rad temelji se na pojmu derivacije. U matematici derivacija funkcije je glavna osnova infinitezimalnog računa koji ima široku primjenu u svim znanstvenim i mnogim drugim područjima gdje je potreban proračun razvoja funkcije u određenom intervalu. Tako je npr. u geometriji nagib tangente na funkciju u određenoj točki, u ekonomiji rast inflacije u vremenu, a u fizici deriviranjem puta po vremenu dobijemo iznos brzine. Međutim da bi smo bolje razumjeli derivacije i njene...
Devizno tržište
Devizno tržište
Ana-Marija Klečina
Ovim završnim radom pokušati ću predstaviti devizno tržište i njegovu ulogu u poslovanju poduzeća, a samim time i njegovu veliku ulogu u razvoju gospodarstva zemlje. Cilj ovoga rada je pobliže predočiti razvoj deviznog tržišta i deviznog tečaja, te objasniti povijesne događaje, koji su vezani uz ovo tržište i dati prikaz dostignuća u teoriji, te mogućih smjernica u području analize i upravljanja deviznog rizika. Završni rad podijeljen je na deset poglavlja: U prvom...
Dioničko društvo
Dioničko društvo
Karmela Zelić
Dioničko društvo je trgovačko društvo u kojem članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo može imati samo jednog dioničara. Dioničari ne odgovaraju svojom imovinom za obveze društva, te je njihov rizik ograničen samo na gubitak uplaćenog uloga. Najniži iznos temeljnog kapitala dioničkog društva je 200.000,00 kn. Nominalni iznos dionice ne može biti manji od 10,00 kuna, a ako je veći od ovog iznosa mora biti...
Diverzifikacija ruralnog turizma na podrčju Šibensko - kninske županije
Diverzifikacija ruralnog turizma na podrčju Šibensko - kninske županije
Sanja Jukić
Ruralni turizam je oblik selektivnog turizma koji se razvijana ruralnim područjima, a unutar njega se razvija nekoliko različitih vrsta ruralnog turizma koje ovise o aktivnostima koje određeni ruralni prostor posjeduje. Diverzifikacija gospodarskih djelatnosti u ruralnim prostorima postaje sve popularniji trend te postaje gotovo univerzalan proces. Trenutno se u Republici Hrvatskoj odnosno Šibensko-kninskoj županiji velika važnost predaje diverzifikaciji gospodarskih djelatnosti u...
Djevičanko maslinovo ulje kao funkcionalna hrana
Djevičanko maslinovo ulje kao funkcionalna hrana
Ivan Galić
Maslinovo ulje kao neizostavan dio mediteranske prehrane danas je nepresušan izvor znanstvenih istraživanja zbog velikog utjecaja na zdravlje čovjeka. Njegov izuzetan kemijski sastav i mehanička ekstrakcija bez otapala čini maslinovo ulje nutritivno najkvalitetnije među uljima. Djevičansko maslinovo ulje je primjer prirodne funkcionalne hrane zbog sastojaka koji svojom aktivnošću pridonose prevenciji i liječenju raznih bolesti. Mediteranska prehrana koja pomaže u prevenciji...
Donošenje odluke o kupnji dionica hotelijerskih poduzeća na temelju analize financijskih izvještaja
Donošenje odluke o kupnji dionica hotelijerskih poduzeća na temelju analize financijskih izvještaja
Katarina Šljivić
Svaka osoba ima pravo samostalno raspolagati vlastitim novčanim sredstvima pa prema tome višak sredstava može držati na privatnim računima, štednim računima ih ili pak uložiti u vrijednosne papire. Mnogi ljudi vjeruju da ulaganja u vrijednosne papire, odnosno dionice, nose jako velike rizike. U današnje vrijeme informacije o dionicama dostupne su svima. Putem burzi moguće je pratiti kretanja dionica i općenito prikupiti sve potrebne informacije. No kako to da su jedni jako...
Društvene mreže i elektroničko poslovanje
Društvene mreže i elektroničko poslovanje
Ana- Marija Ivanušić
Sve brži razvoj informacijske tehnologije pruža nam nove načine primjene i komunikacije informacija, revolucionirajući brzinu i kvalitetu tog procesa. Veliku ulogu pri tom imaju društvene mreže na internetu koje nude korisnicima besplatne online usluge komuniciranja sa ostalim korisnicima, kao i postavljanje različitih multimedijalnih sadržaja, pisanje blogova, igranje raznih igara i druge korisne ili manje korisne aktivnosti putem ovih mreža. Kako bi se osoba priključila nekoj od...
Društvene mreže i njihova uloga u suvremenom poslovanju
Društvene mreže i njihova uloga u suvremenom poslovanju
Anita Jurić-Ćivro
U ovom završnom radu obradila sam „danas“ vrlo aktualnu temu pod nazivom Društvene mreže. Društvene mreže su jedan od najčešćih pojmova u svijetu Interneta. One virtualno okupljaju ljude i organizacije ovisno o tome za što su specijalizirane. Tako postoje poslovne, organizacijske i druge društvene mreže. Društvenu mrežu može se definirati kao društvenu strukturu koju sačinjavaju skupine društvenih aktora (osobe ili organizacije) i kompleksni skup između aktora. U...
Društveni mediji i krizno komuniciranje
Društveni mediji i krizno komuniciranje
Krešimir Slugan
Značajnim tehnološkim napretkom i modifikacijom Internetskih stranica došlo je do masovnog korištenja društvenim medijima. Sami po sebi, društveni mediji predstavljaju širok pojam, pa se tako pod tim najčešće podrazumijevaju: društvene mreže, portali, forumi i blogovi. Mediji i novinari smatraju se kao najvažniji izvor pružanja informacija građanima, a objavljene informacije različito djeluju na različite ljude. Objavljeni nepotrebni sadržaji mogu kod građana izazvati...
Društveno odgovorno poslovanje
Društveno odgovorno poslovanje
Sanja Jukić
Unazad desetak godina društveno odgovorno poslovanje je bilo potpuna nepoznanica koja nije bila u fokusu zanimanja stručne javnosti, izuzev nekih usamljenih primjera poslovnih subjekata koji su razmišljali o DOP-u. DOP u Hrvatskoj počinje biti zanimljiv tek zadnjih desetak godina te je sasvim uobičajeno da brojne tvrtke društveno odgovorno posluju iznad zakonom propisanih razina. Tvrtke u svoje poslovanje uključuju brigu o okolišu i zajednici, te svoje poslovne odluke temelje na...

Pages