Paginacija

Žene u poduzetništvu
Žene u poduzetništvu
Anita Blažević
„Žene u poduzetništvu“ je završni rad podijeljen u šest dijelova plus uvod i zaključak. Prvi dio objašnjava pojam ženskog poduzetništva i ženske tvrtke. U nastavku se pak govori malo detaljnije o ženskom poduzetništvu, govori se općenito o zakonu koji je promijenio odnose prema ženama kao vlasnicama te u kojim se djelatnostima su žene najzastupljenije. U narednim poglavljima se u radu prikazuju statistički podaci u svijetu i Republici Hrvatskoj, o preprekama i izazovima...
Žensko poduzetništvo i poduzetnička aktivnosti žena u Republici Hrvatskoj
Žensko poduzetništvo i poduzetnička aktivnosti žena u Republici Hrvatskoj
Antonija Vukušić
Tradiciju je teško pobijediti. Ovu misao lako je preslikati na žensko poduzetništvo. Sve donedavno bilo je ustaljeno mišljenje da je ženi mjesto u kući, uz obitelj. Povijest, na sreću uči da su žene vodile carstva, napisale najljepše knjige, stvorile cijelu industriju nazvanu modna. Navodi se da su žene još uvijek u poduzetničkoj manjini (vidljivo iz podataka u ovom radu) – one manje zarađuju, manje prisvajaju, prije i više plaćaju radnika, zadovoljavaju se ...
Životna osiguranja u funkciji razvoja hrvatskog osigurateljnog tržišta
Životna osiguranja u funkciji razvoja hrvatskog osigurateljnog tržišta
Zorana Križanović
U ovom radu provedeno je istraživanje tržišta životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj. Napravljena je usporedba životnih i neživotnih osiguranja te stanje cjelokupnog tržišta životnih osiguranja u 2019.g. U tom razdoblju djelovalo je 16 društava za osiguranje, od kojih ih je 3 obavljalo isključivo poslove životnih osiguranja, 5 društava isključivo poslove neživotnih osiguranja, dok je preostalih 8 društava za osiguranje obavljalo poslove životnih i neživotnih osiguranja....
Životno osiguranje
Životno osiguranje
Renata Madžar
Ovaj rad prikazuje kratku povijest, ulogu i razvoj osiguranja kao jedne od vrlo važnih gospodarskih grana jednog društva. Poseban naglasak je dat životnom osiguranju kao dijelu novije povijesti razvoja tržišta osiguranja i kao glavnoj temi ovog rada. Sam nastanak osiguranja je vrlo logičan i prirodan i seže u daleku povijest kad su ljudi, prvo, iz humanih razloga pomagali jedni drugima, a zatim s razvojem trgovine i iz interesnih razloga. Razvojem društva i trgovine, razvijalo se...
Žižula (Ziziphus jujuba Mill.) u oblikovanju vrtova i voćnjaka  na području grada Skradina
Žižula (Ziziphus jujuba Mill.) u oblikovanju vrtova i voćnjaka na području grada Skradina
Josip Matić
Žižula (Ziziphus jujuba Mill.) je mediteranska voćna vrsta koja svojim ukrasnim i oblikovnim karakteristikama upotpunjuje pejsažnu sliku urbanog prostora grada Skradina. Na području Skradina ova kultura je posađena u sklopu kućnih vrtova i samostalnih voćnjaka. Danas na području grada Skradina kuća s vrtom sve više poprima gradska obilježja i udaljava se od tradicionalnog seoskog vrta. Tradicija uzgoja žižule je prvenstveno u gospodarske svrhe (radi ploda), premda je poznato da...

Paginacija