Pages

D.O.O   I   OBRTI
D.O.O I OBRTI
Dijana Zelić
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Iznimno obrt obavlja i pravna osoba koje obavlja jednu ili više djelatnosti ako to ne čini na industrijski način. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u...
DALMACIJAVINO“ D.D. U STEČAJU
 ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
DALMACIJAVINO“ D.D. U STEČAJU ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Željka Puncet
Poslovna kriza se definira kao neplaniran i neželjen proces ograničenog trajanja i mogućnosti utjecanja koji dovodi u pitanje opstanak poduzeća. Poduzeća imuna na krizu više ne postoje. Uspješna poduzeća se prepoznaju po vremenu reagiranja na simptome krize, a ne po izostanku krize. S obzirom na loše stanje u gospodarstvu većina poduzeća u Republici Hrvatskoj, osobito ona u državnom vlasništvu, suočena su s poslovnom krizom. Nažalost, vrlo mali broj krizu prevlada. Krizni...
DANAŠNJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U  REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA ŽIVOTNA OSIGURANJA
DANAŠNJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA ŽIVOTNA OSIGURANJA
Marin Lekić
Osiguranje je vjekovna težnja pojedinca da se zaštiti od opasnosti koje mu ugrožavaju život i nanose štete na imovini. Tržište osiguranja možemo definirati kao odnos potražnje pojedinca ili pravne osobe – osiguranika, koja ima potrebu za kupnjom usluga osiguranja, i osiguratelja – ponuditelja tih usluga. Osiguranje života je smišljeno da bude zaštita od ozbiljnih financijskih gubitaka koji mogu biti posljedica uplitanja neizvjesnih događaja u naš život, a osnovni motiv...
DIREKTAN NASTUP NA INOZEMNOM TRŽIŠTU
DIREKTAN NASTUP NA INOZEMNOM TRŽIŠTU
Darja Lisac
Završni rad pod nazivom Direktan nastup na inozemnom tržištu na 30-ak stranica obrađuje pojmove vanjske trgovine, njezin nastanak, značenje i karakteristike, te pojašnjava koji činitelji utječu na razvoj vanjske trgovine. Također ukazuje na to koji su uvjeti i čimbenici potrebni za obavljanje vanjske trgovine, ali i pojašnjava njezinu ulogu i značenje u gospodarstvu neke zemlje. Ovaj rad također pojašnjava međunarodno tržište i međunarodnu razmjenu, razmatra koji su...
DIZAJN KARTONSKE AMBALAŽE
DIZAJN KARTONSKE AMBALAŽE
Josipa Marković
U ovom radu pokušat će se pobliže objasniti ambalaža kao pojam, njene prednosti i nedostatke, vrste ambalaže te svaku u kratkim crtama opisati. Rad će se bazirati na dizajnu kartonske ambalaže što je i sama tema rada, time što će autorica izabrati, i na samom primjeru proizvoda objasniti važnost dizajna kartonske ambalaže. Sama Ambalaža je puno više od pakiranja proizvoda. Ambalaža je šansa za direktnu komunikaciju proizvoda sa potrošačem. Inovativna ambalaža potencira...
DRIJEN I BAZGA KAO SAMONIKLE VOĆNE 
 VRSTE NA PODRUČJU KNINA
DRIJEN I BAZGA KAO SAMONIKLE VOĆNE VRSTE NA PODRUČJU KNINA
Jasna Topić
Rad započinje opisom samoniklog voća na području Kninskog kraja i govori o tome kako su ljudi još od davnina preživljavali hraneći se hranom koja je tada bila samo dostupna u prirodi. Danas u moderno doba i uz brz način življenja ljudi se sve više okreću izvornoj prirodnoj prehrani tako da skupljanje samoniklog bilja i voća postaje ponovno moderno. U ovome završnom radu „Drijen i bazga kao samonikle voćne vrste na području Knina“ obrađene su dvije biljne vrste koje rastu...
DRUŠTVENE MREŽE - FACEBOOK
DRUŠTVENE MREŽE - FACEBOOK
Ina Barać
Komunikacija je bitna u svim segmentima društvenog života, profesije i djelatnosti. To je razmjena ideja, informacija i osjećaja verbalnim i neverbalnim sredstvima, prilagođena društvenoj prirodi situacije. Ona je zapravo osnova i uvjet svih međuljudskih poslovnih i privatnih odnosa. Internet danas ima veliki utjecaj u poslovanju svakog poduzeća. Gotovo sve je povezano s Internetom, te je život otežan bez njegova korištenja. Društvene mreže sve više zauzimaju mjesto u...
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Leo Klarić
Društvo s ograničenom odgovornošću relativno je novija pravna tvorevina koja se prvi put pojavila u njemačkom pravu 1892. godine nakon čega je doživjelo niz izmjena i dopuna koje ga nisu bitno izmijenile. Iz njemačkog prava potpuno su ga preuzala i ostala kontinentalna zakonodavstva i često ga upotrebljavaju. Nastalo je iz potrebe vezanosti članova uz društva, osobito u sustavima gdje je dioničko društvo bilo uređeno pretežno prisilnim propisima, a da ipak ostane kapitalno....
DRŽAVNE POTPORE U R.H.
DRŽAVNE POTPORE U R.H.
Vedran Šimunović
O pravnom uređenju državnih potpora u Republici Hrvatskoj još se prije samo nešto više od nekoliko godina nije moglo puno govoriti. Tek je donošenjem Zakona o državnim potporama u ožujku 2003. godine ( NN 47 / 2003 ) tema državnih potpora u punom smislu ušla u hrvatsko pravo . Kontrola državnih potpora dio je šireg prava tržišnog natjecanja . Stoga se postavlja pitanje zašto i s kojom svrhom je taj institut ušao u hrvatski pravni sustav ? Radi funkcionalne obrane...
Dalmatinska janjetina - izvorni proizvod dalmacije
Dalmatinska janjetina - izvorni proizvod dalmacije
Marko Rakić
Dalmatinska janjetina je meso janjadi hrvatske izvorne pasmine ovaca, dalmatinske pramenke, ojanjene, uzgojene i zaklane isključivo u zemljopisnom području definiranom u specifikaciji proizvoda, koja se kolju u dobi od 70 do 130 dana kada dostižu tjelesnu masu od 15-28 kg. Na tržište se stavlja isključivo svježa, u obliku cijelog trupa s glavom, bubrezima i bubrežnim lojem, sa ili bez testisa, sa ili bez iznutrica. Topli trup janjeta dalmatinske pramenke s glavom, najkasnije 1...
Dalmatinska panceta - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Dalmatinska panceta - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Petar Glavan
Područje registracije i zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na razini Europske unije je danas uređeno posebnim propisima. Uredbe na razini Europske unije reguliraju cjelovito područje registracije i zaštite oznakama izvornosti (ZOI), oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i oznakama zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) te...
Dalmatinska pečenica - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Dalmatinska pečenica - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Marko Žeravica
Područje registracije i zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na razini Europske unije je danas uređeno posebnim propisima. Uredbe na razini Europske unije reguliraju cjelovito područje registracije i zaštite oznakama izvornosti (ZOI), oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i oznakama zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) te...

Pages