Pages

ZDRAVSTVENI TURIZAM
ZDRAVSTVENI TURIZAM
Kate Marošević
Neminovno je da čovjekove biološke i antropološke potrebe za turističkim kretanjima postoje oduvijek. Sve te promjene kao rezultat društveno-ekonomskog razvoja društva u cjelini dobivaju svoje oblike kao prirodan i logičan čovjekov izlaz iz raznih životnih situacija kao primjer depresija, frustracija i pesimizma. Putovanje spada u najstarije i najopćenitije pojave ljudskog života te je dio povijesti čovječanstva koje ga prati od najranijeg postojanja. Da bi neka zemlja uopće...
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U 
 REPUBLICI HRVATSKOJ
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Bašić
Ustavom Republike Hrvatske svim građanima je zajamčeno pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom koji uređuju načela, mjere, način provođenja te organizaciju zdravstvene zaštite, nositelje društvene skrbi za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Zdravstvena zaštita u smislu ovoga Zakona obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga...
ZNAČAJ KONTROLINGA TROŠKOVA ZA POSLOVANJE PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ KONTROLINGA TROŠKOVA ZA POSLOVANJE PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Baletić
Brzina promjena na globalnom tržištu, sve više utječe na poslovni rezultat poduzeća u svakom kutku svijeta. Te promjene zahtijevaju od poduzeća veću fleksibilnost unutar organizacijske strukture, brzo reagiranje na uočene promjene s tržišta te donošenje kvalitetnih menadžerskih odluka u što kraćem roku. Da bi menadžment bio sposoban donijeti ispravnu odluku, on mora biti kvalitetno informiran o svim događanjima unutar i izvan poduzeća. Samo na temelju kvalitetnih...
Zarazne bolesti koje se prenose hranom
Zarazne bolesti koje se prenose hranom
Iva Tomić
Veliki je broj bolesti koje se prenose hranom, a glavni uzročnici otrovanja hranom su bakterije, virusi i paraziti. U hrani mogu biti mikroorganizmi i/ili njihovi toksini koji uzrokuju bolesti. Zarazne bolesti koje se prenose hranom uzrokovane su kontaminacijom hrane do koje može doći u bilo kojoj fazi lanca proizvodnje, isporuke i potrošnje hrane. Najčešći simptomi zaraze su povraćanje i proljev, ovisno o uzročniku ili toksinu. Zbog toga dolazi do gubitka vode i elektrolita što...
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Maja Sirić
Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava građana u ulozi potrošača u različitim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. U Republici Hrvatskoj zaštita potrošača regulirana je Zakonom o zaštiti potrošača. Prava potrošača regulirana su pripadnim zakonskim odredbama kroz reguliranje poštenog tržišnog natjecanja. Zakoni su oblikovani kako bi se zaštitilo potrošače od nepoštene i agresivne poslovne prakse, i ujedno...
Zbrinjavanje biljnih ostataka u vinogradarsko - vinskoj proizvodnji
Zbrinjavanje biljnih ostataka u vinogradarsko - vinskoj proizvodnji
Marija Tarle
Vinogradarstvo i vinarstvo u Republici Hrvatskoj imaju dugu i bogatu tradiciju koja je u nekim područjima Hrvatske u prošlosti značila život. Hrvatska ima veliki broj autohtonih sorti, što predstavlja posebnost hrvatskog vinogradarstva i vinarstva. Vinarstvo u Hrvatskoj ima vrlo dugu tradiciju koja seže minimalno 2500 godina unatrag. Vinogradi se često podižu na terenima gdje je prethodno bio posađen voćnjak, neki drugi vinograd ili šikara. Duboko oranje ili rigolanje jako je...
Značaj bijele djeteline u različitim sustavima stočarske proizvodnje
Značaj bijele djeteline u različitim sustavima stočarske proizvodnje
Anđelka Amanović
Bijela djetelina (Trifolium repens L.) je najvažnija vrsta roda Trifolium koja se koristi za napasivanje. Smatra se da je centar podrijetla bijele djeteline mediteranski bazen, koji je izvorište 110 od 237 vrsta roda Trifolium. Važnost bijele djeteline, kao važne sastavnice pašnjaka, uočena je u 17. st. u sjeverozapadnoj Europi, a nakon naseljavanja Sjeverne i Južne Amerike, te Australije, a naročito tijekom 19. st. postaje široko raširena na pašnjacima umjerenih klimatskih...
Značaj poduzetništva u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Značaj poduzetništva u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Dajana Čović
U ovom radu prikazat će se utjecaj poduzetništva na razvoj turizma Republike Hrvatske, pritom objašnjavajući samo značenje poduzetništva, njegovi oblici i definicije. Dalje, objasnit će se turizam Hrvatske kroz povijest, kada je turizam doživio procvat. Također, će se prikazati veliki utjecaj povijesti turizma i utjecaj turizma danas na razvoj same države, a koji su planovi razvoja kroz slijedeći niz godina kako bi se turizam nastavio širiti. Ono glavno, objasnit će se...
Čaj od lista masline
Čaj od lista masline
Božo Vukušić
Danas maslinarstvo predstavlja značajan gospodarski potencijal u poljoprivrednoj proizvodnji mediteranskog područja Republike Hrvatske. U mediteranskoj regiji maslina je najrasprostranjenija voćna kultura. Poljoprivreda zagovara sve poljoprivredne sustave koji vode računa: o zaštiti okoliša i očuvanju biološke ravnoteže, usklađenom odnosu biljne proizvodnje i stočarstva, održivim sustavima obrade tla (čuvanju plodnosti i zaustavljanju degradiranja tla), upotrebi organskih...
Čimbenici ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
Čimbenici ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
Lorana Katić
Ruralni turizam može u potpunosti iskoristiti turističke resurse u ruralnim područjima za prilagodbu i optimizaciju ruralnih industrijskih struktura, proširenje poljoprivrednog industrijskog lanca, razvijanje usluga ruralnog turizma, promicanje nepoljoprivrednog zapošljavanja, povećanje prihoda poljoprivrednika, kao i stvaranje bolje ekonomske osnovice za nove ruralne gradnje. Republika Hrvatska ima velike razvojne mogućnosti u ruralnom turizmu, a ovaj rad pokušat će dati njihov...
Čimbenici utjecaja na kupnju maslinovog ulja
Čimbenici utjecaja na kupnju maslinovog ulja
Karlo Lazar
Tijekom posljednjeg desetljeća potrošnja maslinovog ulja doživjela je veliki procvat u Europi i svijetu općenito, i to ne samo u zemljama proizvođačima, već i među onima koje to nisu. Takav rast posljedica je integracije kulturnog fenomena uspostavljenog među glavnim zemljama proizvođačima maslinovog ulja (Španjolska, Italija i Grčka), zahvaljujući najviše mediteranskoj prehrani - konceptu prehrane koji pruža važne zdravstvene dobrobiti i u kojem je maslinovo ulje jedan od...
ŽIG KAO OBLIK INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
ŽIG KAO OBLIK INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
Marijana Barišić
Tema završnog rada je „Žig kao oblik industrijskog vlasništva“ kroz koju je prožet osvrt na sam izvor žiga, njegov pojam, funkcije, prava i koristi koje pruža nositelju, ali i koristi koje pruža društvenoj zajednici. Krovna organizacija svakog žiga jest intelektualno vlasništvo, jer zapravo od njega sve i počinje. Intelektualno vlasništvo u poslovnom smislu može se definirati kao nematerijalna imovina koja ukoliko se kvalitetno iskoristi, odnosno primjeni na odgovarajući...

Pages