Pages

UTJECAJ NOGOMETA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ NOGOMETA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Dario Paradžik
Tema ovog završnog rada je utjecaj nogometa na ponašanje potrošača. Nogomet je daleko najpopularniji sport na svijetu, a njegov globalni utjecaj iznimno je velik. Cilj rada bio je utvrditi koliko jedan sport kao što je nogomet utječe na ponašanje ljudi i na njihovu potrošnju. Najveće nogometno natjecanje na svijetu, Svjetsko prvenstvo, privlači milijarde gledatelja diljem svijeta, a potrošačka groznica koja tada zahvaća navijače mjeri se u stotinama milijuna eura. No, osim...
UTJECAJ UPRAVLJANJA KVALITETOM U
 PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U RH
UTJECAJ UPRAVLJANJA KVALITETOM U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U RH
Antonija Dragun
Na tržištu Republike Hrvatske, a naročito na međunarodnim tržištima potrebno je poštivati određene standarde i norme koje se odnose na poslovanje, tj. na kvalitetu proizvoda koji se nude na tržištu. To se posebno odnosi na sve one koji na bilo koji način posluju s hranom. U ovom radu po nazivom „Utjecaj upravljanja kvalitetom na prehrambenu industriju u RH“ analizirat će se sustavi upravljanja kvalitetom, što kvaliteta znači za prehrambenu industriju, koliki utjecaj...
UTJECAJ UZGOJNIH SUPSTRATA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE SURFINIJE “SNOW” (Petunia x hybrida „Snow”)
UTJECAJ UZGOJNIH SUPSTRATA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE SURFINIJE “SNOW” (Petunia x hybrida „Snow”)
Šimun Kolega
Kultivar petunije nastao križanjem početkom 90.-tih godina 20. stoljeća, surfinija (Petunia x hybrida) postala je cvjetnica korištena u velikoj mjeri za ukrašavanje okućnica, balkona, dvorišta i javnih prostora. Krasi je veliki broj cvjetova, cvate tijekom cijele sezone do prvih jesenskih mrazeva. Cilj ovog rada bilo je utvrditi najpovoljnije karakteristike supstrata za uzgoj surfinije. Pokus je urađen na 90 presadnica surfinije kultivara "Snow" u stakleniku tvrtke Pori (R....
UTJECAJ ZEMLJE PORIJEKLA PROIZVODA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ ZEMLJE PORIJEKLA PROIZVODA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Tanja Lojić
Predmet ovog završnog rada je utjecaj zemlje porijekla proizvoda na ponašanje potrošača. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu se definira ponašanje potrošača, te se opisuju koji čimbenici utječu na samo ponašanje potrošača, ali se u ovom dijelu razrađuje i tematika procesa donošenja odluke o kupnji. U drugom je dijelu pozornost usmjerena na potrošački etnocentrizam, koji je što je moguće detaljnije i jasnije razrađen. Na samom početku ovog završnog rada...
UVJETI I PREMIJSKI SUSTAV ZA OSIGURANJE 
                      AUTOMOBILSKOG KASKA
UVJETI I PREMIJSKI SUSTAV ZA OSIGURANJE AUTOMOBILSKOG KASKA
Monika Popović
U ovom diplomskom radu obrađena je tema: „Uvjeti i premijski sustav za osiguranje automobilskog kaska“. Rad je podijeljen na tri tematske cjeline s podcjelinama. U prvom dijelu rada pisano je o pojmovnom i sadržajnom opredjeljenju osiguranja, pojmu i zadatcima osiguranja te o ekonomskim osnovama poslovanja u osiguranju.
UVOĐENJE HACCP SUSTAVA U PRŽIONICU KAVE NA PRIMJERU MALOG OBRTA ZA PRŽENJE KAVE
UVOĐENJE HACCP SUSTAVA U PRŽIONICU KAVE NA PRIMJERU MALOG OBRTA ZA PRŽENJE KAVE
Brigita Jurić
Zakon o hrani propisuje da subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a, pa se navedena obveza odnosi i na poslovne subjekte koji prerađuju kavu. U ovom radu dan je prikaz modela...
UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE
UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE
Petra Ćorić
Poslovanje svakog poduzeća na današnjem tržištu rastuće konkurencije i globalizacije ovisi o primjeni i razvoju marketinga. Tematika ovog rada usmjerena je na važnost uvođenja novog proizvoda na tržište kako bi se zadovoljile potrebe i želje ciljanih potrošača te na taj način osigurao profitabilan način poslovanja. Prilikom predstavljanja novog proizvoda na tržištu velika se važnost pridaje određivanju marke proizvoda budući da se pomoću nje ostvaruje prednost za poslovni...
Ugrožavanje sigurnosti zloupotrebom droga
Ugrožavanje sigurnosti zloupotrebom droga
Sandra Đulabić
U ovom završnom radu bavit ćemo se štetnim utjecajima droga na poslovne procese, kao i širokom zastupljenošću koja postaje veliki problem za cjelokupnu populaciju. Također, opisat ćemo vrste droga i njihovu zloupotrebu te moguće čimbenike identificiranja osoba koje su ovisne o pojedinoj vrsti droga. Nadalje, s obzirom na probleme prouzrokovane zloupotrebom droga, definirat ćemo moguće posljedice kao što su samoubojstvo, prometne nesreće, pogreške u radu, izostajanje s posla,...
Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina
Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina
Biljana Jurić-Ćivro
Povrtne vrste su oduvijek bile sastavni dio ukrasnog vrta. One vrtu daje karakteristike ležernosti, a ujedno su i korisno te dekorativne ukoliko se ispravno ukomponiraju u vrtnu površinu. U radu je prikazan značaj i važnost povrtnjaka kao sastavnog djela vrta, kao i ukrasne karakteristike pojedinih povrtnih kultura. U istraživačkom dijelu rada obavljena je inventarizacija povrtnih kultura u privatnim ukrasnim vrtovima na području grada Knina. Taksonomskom analizom obuhvaćeno je 20...
Uloga društvenih mreža u poslovanju
Uloga društvenih mreža u poslovanju
Angela Maretić
Društvena mreža je vrsta internetskog servisa, koja služi za međusobno povezivanje korisnika. Što se tiče društvenih mreža (eng. social networking) općenito, one su nešto noviji fenomen u internetskim sferama, a riječ je o besplatnim online servisima. Među najpoznatijima su: Facebook i Twitter. Postoje mnoge prednosti i nedostaci društvenih mreža. Društvene mreže donijeti će prednost osobama koje ih koriste na racionalan način, a negativno će utjecati na one osobe koje...
Uloga i značaj agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA-E) u poticanju malog i srednjeg poduzetništva u ruralnim krajevima Zadarske županije
Uloga i značaj agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA-E) u poticanju malog i srednjeg poduzetništva u ruralnim krajevima Zadarske županije
Šime Narančić
Uloga i značaj poduzetničkih potpornih institucija na lokalnoj ili županijskoj razini, kao što su agencije, od posebnog su značaja za poticanje i razvoj poduzetništva i samozapošljavanja u manje razvijenim ruralnim krajevima, kao što je šire područje Zadarske županije. Dinamizam poslijeratnih zbivanja ostavio je neizbrisiv trag na gospodarstvo toga kraja, a što odrazilo na uništenu infrastrukturu, veliku nezaposlenost i migracije stanovnika u veće gradove. Upravo je u uloga...
Uloga i značaj potpunog upravljanja kvalitetom
Uloga i značaj potpunog upravljanja kvalitetom
Ivana Bošnjak
Cilj upravljanja kvalitetom je trajno poboljšanje performansi poduzeća i to sa aspekta svih zainteresiranih strana. Potpuno upravljanje kvalitetom definira se kao kontinuirani napor uprave i zaposlenika odreĎenog poduzeća kako bi se osigurala dugoročna lojalnost i zadovoljstvo kupaca, a može se prikazati na ovaj način: potpuno se odnosi na uključenost svih članova organizacije, kupaca i dobavljača, upravljanje se odnosi na posvećenost višeg menadžmenta upravljanju...

Pages