Pages

SENZORSKA ANALIZA PECIVA  S DODATKOM PELUDI
SENZORSKA ANALIZA PECIVA S DODATKOM PELUDI
Vesna Maleš
Ovaj rad usmjeren je na proizvodnju peciva s povećanom nutritivnom vrijednosti, odnosno proizvodnju peciva s dodatkom peludi i senzorskoj analizi istih. Pelud, nutritivno vrlo vrijedna namirnica bogata proteinima, aminokiselinama, vitaminima i mineralima, dodavana je standardnoj recepturi peciva, te je nova vrsta proizvoda predstavljena potencijalnim potrošačima. Probe pečenja obavljene su u pekari Krka d.o.o. u Šibeniku, a senzorska analiza peciva provedena je na Veleučilištu "Marko...
SIGURNOST GRANICE I NEDOZVOLJENA TRGOVINA
SIGURNOST GRANICE I NEDOZVOLJENA TRGOVINA
Anamarija Ramljak
U posljednje vrijeme vode se rasprave na svim državnim razinama i u svim medijima o granici RH, a naročito sa Slovenijom i BIH. U tim raspravama, bez kontrole, iznose se podaci o samostalnosti, suverenosti i sigurnosti državne granice, što mi je dalo ideju da na tu temu napišem svoj završni rad. U svom završnom radu bavim se procedurama važnim za sigurnost državne granice, te najčešćim oblicima ilegalne trgovine preko granice. Državna granica kao sigurna strateška točka koja...
SINEKOLOGIJA STANIŠTA POLJOPRIVREDNIH VRSTA
SINEKOLOGIJA STANIŠTA POLJOPRIVREDNIH VRSTA
Inga Kukolj
Sva živa bića su neodvojiv dio sredine u kojoj ostvaruju svoje životne cikluse. Ekologija kao disciplina o odnosima između organizama i sredine ima nesumnjiv značaj u suveremenom sustavu obrazovanja. Sadržaji iz ekologije uvode se ne samo u tijeku studiranja biologije, već i poljoprivrede, šumarstva, itd. Promjene koje čovjek unosi u životnu sredinu i moguće posljedice, nameću potrebu za upoznavanjem elementarnih ekoloških zakona na svim nivoima obrazovanja i kod svih...
SIREVI KOJI ZRIJU U ŽIVOTINJSKOJ KOŽI
SIREVI KOJI ZRIJU U ŽIVOTINJSKOJ KOŽI
Marija Kaić
Cilj ovoga rada je opisati tehnologiju proizvodnje, kemijski sastav, senzorske karakteristike, te biokemijske i mikrobiološke karakteristike različitih vrsta sireva koji zriju u životinjskoj koži. Prema dosadašnjim istraživanjima poznato je da se ovi sirevi proizvode u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Turskoj, Grčkoj, Alžiru i Libanonu. Zajednička karakteristika u tehnologiji ovih sireva je zrenje u posebno pripremljenoj koži od jareta ili janjeta. Zbog anaerobnih...
SKLADIŠTE I SKLADIŠNO POSLOVANJE
SKLADIŠTE I SKLADIŠNO POSLOVANJE
Edvard Homa
U prvom poglavlju nastojim približiti čitatelju cjelokupnu problematiku skladišnog poslovanja u poduzeću. Obradio sam sve segmente koji su vezani za skladište, počevši od uloge i važnosti skladištenja, preko vrsta, pa sve do procesa i organizacije poslovanja. Segmentu skladišnog poslovanja treba opet pridodati zalihe, pakiranje i transport te će se tako i ti segmenti obraditi u manjem opsegu unutar glavne teme. Drugo poglavlje donosi prikaz i osvrt na skladišno poslovanje...
SORTIMENT MASLINE U SKRADINSKOM UZGOJNOM PODRUČJU
SORTIMENT MASLINE U SKRADINSKOM UZGOJNOM PODRUČJU
Vinko Palinić
Cilj ovog rada je analizirati trenutno stanje maslinarstva na širem području Skradina. Poljoprivreda je od davnina jedna od važnijih djelatnosti, kako na području Dalmacije, tako i na području Skradina. Od voćarskih kultura najvažnije kulture skradinskog područja su vinova loza, maslina, smokve, bademi, žižule, kupine i oskoruše. Danas uglavnom prevladava uzgoj vinove loze i masline, dok su ostale voćne vrste uglavnom zanemarene. Kroz posljednjih dvadesetak godina raste sve...
SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Anđa Varnica
Završni rad „Specifičnosti računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika“ obrađuje upravo specifičnosti samih računovodstava i praćenja računovodstvenih informacija (posebice priznavanje prihoda i rashoda) unutar računovodstva neprofitnih i računovodstva proračunskih korisnika. Poseban naglasak dat je upravo na posebnosti ova dva različita sustava i načine izvršenja pojedinih proračuna. Ono što je bitno napomenuti je posebnost zakonodavnog...
SPECIFIČNOSTI TEHNOLOGIJE DALMATINSKOG PRŠUTA
SPECIFIČNOSTI TEHNOLOGIJE DALMATINSKOG PRŠUTA
Marina Pekić
Pršut je trajni suhomesnati proizvod proizveden od specifično obrađenog svinjskog buta, postupcima soljenja ili suhog salamurenja, sušenja, dimljenja ili bez njega, te zrenja u kontroliranim mikroklimatskim uvjetima određeni vremenski period. Dalmatinski i istarski pršut, hrvatski su izvorni, autohtoni suhomesnati proizvodi koji prema svojstvima svakako pripadaju skupini pršuta vrhunske kakvoće. Međutim, njihova je prepoznatljivost na europskom i svjetskom tržištu još uvijek...
SPECIFIČNOSTI TRGOVINE PROMATRANE S ASPEKTA TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE NA MALO
SPECIFIČNOSTI TRGOVINE PROMATRANE S ASPEKTA TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE NA MALO
Mladena Jelovina
Trgovina je danas najdinamičnija i najunosnija gospodarska djelatnost u RH. Iz godine u godinu ( ukoliko se izuzme period recesije ) bilježi stalan rast učešća u domaćem bruto proizvodu, te direktno zapošljava velik broj radno sposobnog stanovništva. Trgovina kao uslužna djelatnost usko je povezana sa industrijskim sektorom, budući predstavlja najkraći put od proizvođača do krajnjeg potrošača, stoga joj se treba posvetiti izuzetna pažnja kod kreiranja politike s ciljem...
STRATEGIJA MARKETINGA HRVATSKIH ŽELJEZNICA d.o.o.
STRATEGIJA MARKETINGA HRVATSKIH ŽELJEZNICA d.o.o.
Tomislav Škarica
Svrha postojanja neke kompanije izražava se kroz njezinu misiju. To je opća izjava o strategiji koju poduzeće koristi. Jasno postavljena misija pokazuje čime se kompanija bavi i koji su njezini budući ciljevi, što daje osjećaj sigurnosti i budućnosti zaposlenima, te pozitivni image medu kupcima, dioničarima i investitorima Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2006. donijela odluku o podjeli trgovačkoga društva HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o, a na sjednici...
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE LIVNO
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE LIVNO
Mario Vidović
Strategija razvoja općine Livno predstavlja strateški dokument kojim se određuju pravci gospodarskog i društvenog razvoja na području općine Livno. Navedeno se ostvaruje kroz viziju, ciljeve i prioritete koji su određeni od strane autora ovoga rada. Prema posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. općina Livno imala je 40.160 stanovnika. Prema podacima Federalnog Zavoda za statistiku, općina Livno u 2009. i 2010. godini bilježi negativni migracijski saldo. Najveći...
SUDSKA ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
SUDSKA ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
Dragica Burić
Predmet završnog rada je sudska zaštita industrijskog vlasništva. Kroz rad prezentirat ćemo pojmove koji se javljaju kod industrijskog vlasništva tj. što sve obuhvaća, koji su znakovi razlikovanja, isključiva prava nositelja industrijskog dizajna, subjekte koji se javljaju u postupku, te koje sve tužbene zahtjeve nositelji industrijskog dizajna mogu podnijeti kada su im povrijeđena ili ugrožena prava iz industrijskog dizajna. Svrha nam je približiti ovaj još uvijek manje...

Pages