Pages

USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA ETERIČNOG ULJA I HLAPIVIH SPOJEVA DESTILACIJSKE VODE BILJKE KOMORAČA (Foeniculum vulgare Mill.)
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA ETERIČNOG ULJA I HLAPIVIH SPOJEVA DESTILACIJSKE VODE BILJKE KOMORAČA (Foeniculum vulgare Mill.)
Branka Bošković
U ovom završnom radu izolirani su hlapljivi spojevi iz eteričnog ulja i destilacijske vode komorača (Foeniculum vulgare Mill.), te uspoređen njihov kemijski sastav. Analiza svih uzoraka provedena je spregnutom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa. U eteričnom ulju komorača ukupno je identificirano 30 spojeva što predstavlja 98,5% površine kromatograma. Kao glavne komponente u prvom uzorku identificirani su slijedeći spojevi: estragol (33,7 %) te anethol (20%) i...
USPOREDBA SENZORSKIH SVOJSTAVA SVJEŽEG SIRA S DODATKOM BUČINOG ULJA I SVJEŽEG SIRA S DODATKOM ZAČINSKE CRVENE PAPRIKE
USPOREDBA SENZORSKIH SVOJSTAVA SVJEŽEG SIRA S DODATKOM BUČINOG ULJA I SVJEŽEG SIRA S DODATKOM ZAČINSKE CRVENE PAPRIKE
Marina Žilić
Cilj ovog završnog rada bio je istražiti kako bučino ulje i mljevena crvena paprika kao dodatci utječu na organoleptička svojstva svježeg sira. U procesu proizvodnje svježeg sira sa dodatcima (bučino ulje i crvena paprika), korišteno je svježe pomuženo mlijeko kojem je u završnoj fazi tehnološkog postupka proizvodnje svježeg sira dodano bučino ulje, te crvena slatka paprika. Na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu organizirano je ocjenjivanje sira. Tijekom degustacije...
UTJECAJ DRUŠTVENIH I OSOBNIH ČIMBENIKA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ DRUŠTVENIH I OSOBNIH ČIMBENIKA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Vladimir Biserko
Potrošač ili konzument je osoba (ili kućanstvo) koje kupuje (konzumira, troši) proizvode i usluge stvorene od gospodarskog (ekonomskog) sustava. Koncept potrošača / konzumenta se može koristiti u različitim varijantama pa značaj i korištenje tog termina može varirati. Kada ekonomisti, biznismeni i marketinški stručnjaci pričaju o potrošačima oni uglavnom govore o osobi bez individualnosti, osobi s određenim potrebama koje potrošnjom zadovoljava. Međutim, danas se sve više...
UTJECAJ FIZIOLOŠKE REAKCIJE I DOZE MINERALNIH GNOJIVA PREMA UDJELU SKELETA NA PRINOS I KVALITETU KRUMPIRA SORTE LISETA NA ANTROPOGENIZIRANOJ RENDZINI
UTJECAJ FIZIOLOŠKE REAKCIJE I DOZE MINERALNIH GNOJIVA PREMA UDJELU SKELETA NA PRINOS I KVALITETU KRUMPIRA SORTE LISETA NA ANTROPOGENIZIRANOJ RENDZINI
Tomislav Malovan
Cilj ovog rada je odrediti utjecaj fiziološke reakcije i doze mineralnih gnojiva prema udjelu skeleta na prinos i kvalitetu krumpira sorte Liseta na antropogeniziranoj rendzini. Istraživanje je provedeno u mjestu Hrvace pokraj Sinja. Za tu svrhu je postavljen je pokus sa 5 varijanti gnojidbe (organske i organo-minerlane) i jedna varijanta bez gnojidbe (kontrola) prema potpuno slučajnom rasporedu. Za svaku varijantu gnojidbe određeni su: ukupni prinos krumpira, prosječna masa gomolja i...
UTJECAJ GENOTIOPA NA MASNOKISELINSKI PROFIL I OKSIDATIVNI STATUS PRŠUTA
UTJECAJ GENOTIOPA NA MASNOKISELINSKI PROFIL I OKSIDATIVNI STATUS PRŠUTA
Martina Golem
Poznato je da učestalost pojave svinjskog mesa izmijenjene kvalitete (osobito BMV i smanjen udio intramuskularne masti - IMM) kao posljedica genetski predisponirane stresne osjetljivosti nekih plemenitih mesnatih pasmina svinja, ima negativan utjecaj na kvalitetu pršuta. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi u kojoj mjeri različita genetska osnova utječe na neka fizikalno-kemijska svojstva pršuta značajna u smislu njegove kvalitete. Stoga je u tu svrhu zaklano 10 svinja genotipa (veliki...
UTJECAJ HRANIDBE NA KVALITETU MESA PERADI
UTJECAJ HRANIDBE NA KVALITETU MESA PERADI
Mario Bačić
Meso peradi preuzima vodeći položaj u potrošnji svih vrsta mesa u najrazvijenijim zemljama svijeta. Utjecaj hranidbe veže se uz prehrambeno-fiziološku, senzornu, preradbeno-tehnološku i higijensko-toksikološku kvalitetu mesa peradi. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj različitih nutritivnih dodataka u stočnoj hrani i hranidbenih tretmana na kvalitetu mesa peradi. Dodatak raznih nutritivnih dodatak u krmne smjese za hranidbu peradi uglavnom pozitivno djeluje na promjene hranjive...
UTJECAJ INTERNE KOMUNIKACIJE NA ZADOVOLJSTVO RADNIM MJESTOM
UTJECAJ INTERNE KOMUNIKACIJE NA ZADOVOLJSTVO RADNIM MJESTOM
Jelena Milovac
Uspješna interna komunikacija glavni je preduvjet za odvijanje poslovnih aktivnosti koji će omogućiti ostvarenje poslovnih ciljeva. Dobro organizirani kanali komunikacije, koji osiguravaju brz i efikasan protok informacija, čine osnovu za razvoj pozitivnih odnosa na različitim upravljačkim nivoima u poduzeću. Isto tako, interna komunikacija jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom, a isto se to zadovoljstvo direktno reflektira na...
UTJECAJ KISELOSTI MLIJEKA NA ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA SIRA ŠKRIPAVCA SA DODATKOM MAJČINE DUŠICE
UTJECAJ KISELOSTI MLIJEKA NA ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA SIRA ŠKRIPAVCA SA DODATKOM MAJČINE DUŠICE
Branka Čavlina
Postupak proizvodnje kvalitetnog sira zahtijeva kvalitetnu sirovinu - mlijeko, odgovarajuću kulturu i sirilo, te „spretne“ ruke. Odabir tehnologije proizvodnje sira, od strane sirara, također značajno utječe na karakteristike finalnog proizvoda - sira. Pri izradi ovog završnog rada, cilj nam je bio utvrditi na koji način utječe trenutak dodavanja začina - majčine dušice, na organoleptička svojstva proizvoda - sira škripavca. U našem procesu proizvodnje sira škripavca sa...
UTJECAJ KRIZNIH SITUACIJA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ KRIZNIH SITUACIJA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Ante Klarić
U ovom radu obrađena je jedna tema koja je uvijek aktualna i koja se može smjestiti u bilo koje vremensko razdoblje u povijesti ljudske evolucije bez obzira na stupanj gospodarskog, ekonomskog i političko-društvenog razvoja. Kroz cijelu povijest života ljudi, od prvih trgovinskih razmjena u naturi do danas kada se kupnja odvija klikom miša ili tipke na tipkovnici, jedno je stanje ili pojava koje se i na sam prizvuk njena imena svi pribojavaju a to je kriza, odnosno krizna situacija....
UTJECAJ MACERACIJE SORTE DEBIT NA  KEMIJSKI SASTAV I ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA VINA
UTJECAJ MACERACIJE SORTE DEBIT NA KEMIJSKI SASTAV I ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA VINA
Ante Sladić
U bliskoj povijesti maceracija bijelog masulja stalno mijenja trendove. Od jako nepoželjnog do neizostavnog procesa vinifikacije bijelih vina. Cilj ovog rada je utvrditi kako će različite vrste (vrijeme trajanja) maceracije od grožđa sorte Debit, utjecati na vrijednosti pojedinih kemijskih i senzorskih parametara vina. U svrhu tog cilja napravljena su tri tretmana sa tri su različita trajanja maceracije: 5 sati (predfermentativna), 3 dana (predfermentativna+fermentativna), te 14 dana...
UTJECAJ MEDIJA NA DJECU
UTJECAJ MEDIJA NA DJECU
Suzana Kardum
U današnje vrijeme djeca su izložena medijima sve ranije i ranije, a pitanje je koje značenje oni zapravo imaju u njihovim životima. Mediji danas formiraju mišljenja ljudi u društvu i zapravo su veoma važni. U vremenu u kojem živimo mediji imaju i pozitivne i negativne učinke, gdje su oni negativni često zastupljeniji od pozitivnih. Još nije poznato u kojoj mjeri točno mediji utječu na djecu, no ono što je sigurno je da je njihov utjecaj iz godine u godinu sve značajniji. ...
UTJECAJ NOGOMETA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ NOGOMETA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Dario Paradžik
Tema ovog završnog rada je utjecaj nogometa na ponašanje potrošača. Nogomet je daleko najpopularniji sport na svijetu, a njegov globalni utjecaj iznimno je velik. Cilj rada bio je utvrditi koliko jedan sport kao što je nogomet utječe na ponašanje ljudi i na njihovu potrošnju. Najveće nogometno natjecanje na svijetu, Svjetsko prvenstvo, privlači milijarde gledatelja diljem svijeta, a potrošačka groznica koja tada zahvaća navijače mjeri se u stotinama milijuna eura. No, osim...

Pages