Pages

UNAPREĐENJE TRŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SJEVERNE DALMACIJE
UNAPREĐENJE TRŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SJEVERNE DALMACIJE
Zorica Marić
Cilj ovog rada je prikazati mogućnosti osiguravanja veće dohodovnosti OPG-a na području Sjeverne Dalmacije. Naime zbog sve većih problema u uzgoju poljoprivrednih kultura, vezano uz oborine koje nisu adekvatno raspoređene u jednoj kalendarskoj godini, sami prinosi ne mogu osigurati dovoljnu dohodovnost jednome gospodarstvu. Zbog navedenog stanja OPG se okreću uzgoju više različitih kultura ili kombinaciji biljne proizvodnje i stočarstva radi sigurnosti u opstanak gospodarstva....
UNHCR
UNHCR
Emanuela Maretić
UNHCR je agencija Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama na čelu koje je Visoki predstavnik. Originalni naziv je "United Nations High Commissioner for Refugees". UN-ova agencija za izbjeglice je regulirana od Glavne skupštine UN-a te Gospodarsko-socijalnog vijeća (ECOSOC). Osobe o kojima se UNHCR brine nisu samo izbjeglice, nego i druge skupine, kao što su tražitelji azila, izbjeglice koje se vraćaju kući, osobe bez državljanstva i neke, iako ne sve, osobe koje su raseljene...
UPOTREBA HORMONA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
UPOTREBA HORMONA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Milan Treskavica
Još od 50-ih godina prošlog stoljeća počele su se koristiti tvari sa anaboličkim učinkom u svrhu bržeg tovljenja životinja i njihovog ulaska u proces prerade i brže financijske dobiti. Nakon što je otkriveno njihovo štetetno djelovanje na životinje u vecini zemalja takve tvari su zabranjene. U ovom radu govorit će se pobliže o tim tvarima i njihovom djelovanju. Također ću nastojati sažeti postupke detekcije kojima se otkriva prisutnost anaboličkih tvari te razraditi...
UPOTREBA SAMONIKLOG BILJA NA PODRUČJU KNINA
UPOTREBA SAMONIKLOG BILJA NA PODRUČJU KNINA
Filip Mandičić
Rad ne sadrži sažetak.
UPRAVLJANJE POTENCIJALNOM POSLOVNOM KRIZOM NA PRIMJERU ODABRANOG PODUZEĆA IZ PODRUČJA NOVE EKONOMIJE
UPRAVLJANJE POTENCIJALNOM POSLOVNOM KRIZOM NA PRIMJERU ODABRANOG PODUZEĆA IZ PODRUČJA NOVE EKONOMIJE
Kristina Butković
Cilj ovog završnog rada je prikazati upravljanje potencijalnom poslovnom krizom na primjeru odabranog poduzeća iz područja nove ekonomije. Ovaj završni rad se sastoji od uvoda, osnova nove ekonomije, teorijskih osnova upravljanja poslovnom krizom kod poduzeća nove ekonomije, prikaza poduzeća, primjene postupaka upravljanja poslovnom krizom na odabrano poduzeće, koncepta preustroja, zaključkom i na kraju korištenom literaturom. U uvodu su dane smjernice rada. U dijelu nove...
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Diana Ramljak
Pčelarstvo je vrlo stara i gospodarski izuzetno značajna djelatnost. U početku egzistira na način sakupljanja meda po prirodnim staništima pčela kao što su: šupljine drveća, pećine, rupe u zemlji i sl. Kasnije, nastankom naselja, započinje organizirano bavljenje pčelarstvom na način domestifikacije pčela u organiziranim pčelinjacima i korištenja njihovih proizvoda. U Hrvatskoj i pored odličnih prirodnih resursa pčelarstvo nije bilo posebno razvijeno. Pred rat statistika...
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Ivana Ćelić
Pčelarstvo je vrlo stara i gospodarski izuzetno značajna djelatnost. U početku egzistira na način sakupljanja meda po prirodnim staništima pčela kao što su: šupljine drveća, pećine, rupe u zemlji i sl. Kasnije, nastankom naselja, započinje organizirano bavljenje pčelarstvom na način domestifikacije pčela u organiziranim pčelinjacima i korištenja njihovih proizvoda. U Hrvatskoj i pored odličnih prirodnih resursa pčelarstvo nije bilo posebno razvijeno. Pred rat statistika...
UPRAVLJANJE ZALIHAMA
UPRAVLJANJE ZALIHAMA
Jelena Bilinčić
Upravljanje zalihama je područje rada mnogih proizvodnih i trgovačkih poduzeća, koja kroz svoje distributivne kanale dovode robu krajnjim korisnicima u što kraćem vremenu, na pravo mjesto i u potrebnim količinama. U prvom poglavlju je objašnjen pojam i vrste skladišta. Također je obrađeno kakvih sve skladišta ima i koje su im potrebne lokacije u odnosu na sadržaje koji se skladište u njima. Zbog racionalizacije troškova vrlo je bitna lokacija i veličina potrebnog skladišta....
UPRAVLJANJE ZALIHAMA I DISTRIBUCIJA ROBE U TVRTKI „BRODOMERKUR“DD,SPLIT
UPRAVLJANJE ZALIHAMA I DISTRIBUCIJA ROBE U TVRTKI „BRODOMERKUR“DD,SPLIT
Branka Stipanović
Sve više tvrtki ima posebno organiziranu službu distribucije koja je koncentrirana na pravilan izbor distribucijskih kanala i usko povezana s ostalim funkcijama marketinga radi ostvarenja planiranih ciljeva. Tvrtke pravilnim izborom kanala ostvarit će očekivanu i uspješnu prodaju. Fizički tok robe od ulaza do izlaza prati i informacijski sustav bez kojeg bi upravljanje fizičkim tokom roba ili fizičkom distribucijom bilo nemoguće. Distribucijski proces u poduzeću «Brodomerkur», s...
USPOREDBA ISPARLJIVIH SPOJEVA ETERIČNOG ULJA I MEDA OD KADULJE
USPOREDBA ISPARLJIVIH SPOJEVA ETERIČNOG ULJA I MEDA OD KADULJE
Jelena Orlović
Zadatak ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav isparljivih spojeva eteričnog ulja i meda od kadulje. Hidrodestilacijom su izolirani isparljivi spojevi iz eteričnog ulja, a mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) su izolirani isparljivi spojevi iz meda od kadulje. Za analizu izoliranih spojeva korištena je spregnuta tehnika plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP-5MS. Kao glavne komponente eteričnog ulja identificirani su...
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA DVAJU ETERIČNIH ULJA BILJKE LOVORA (Laurus nobilis L.)
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA DVAJU ETERIČNIH ULJA BILJKE LOVORA (Laurus nobilis L.)
Sineva Ljuba
U ovom završnom radu izolirani su hlapljivi spojevi iz listova lovora ( Laurus nobilis L.), te uspoređen sa komercijalnim uzorkom eteričnog ulja lovora. Analiza svih uzoraka provedena je spregnutom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa. Usitnjeno lišće lovora podvrgnuto je vodenoj destilaciji radi izoliranja hlapljivih spojeva, odnosno eteričnog ulja. Iskorištenje eteričnog ulja određeno je gravimetrijski i iznosi 1,03 % (W/W). Sastav eteričnog ulja i maseni udio...
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA ETERIČNOG ULJA I HLAPIVIH SPOJEVA DESTILACIJSKE VODE BILJKE KOMORAČA (Foeniculum vulgare Mill.)
USPOREDBA KEMIJSKOG SASTAVA ETERIČNOG ULJA I HLAPIVIH SPOJEVA DESTILACIJSKE VODE BILJKE KOMORAČA (Foeniculum vulgare Mill.)
Branka Bošković
U ovom završnom radu izolirani su hlapljivi spojevi iz eteričnog ulja i destilacijske vode komorača (Foeniculum vulgare Mill.), te uspoređen njihov kemijski sastav. Analiza svih uzoraka provedena je spregnutom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa. U eteričnom ulju komorača ukupno je identificirano 30 spojeva što predstavlja 98,5% površine kromatograma. Kao glavne komponente u prvom uzorku identificirani su slijedeći spojevi: estragol (33,7 %) te anethol (20%) i...

Pages