Paginacija

MOGUĆNOSTI UZGOJA KOZA U PODRUČJIMA KRŠA
MOGUĆNOSTI UZGOJA KOZA U PODRUČJIMA KRŠA
Vedrana Jerković
Kozarstvo je vrlo važna privredna grana u krševitim područjima oskudne vegetacije i s malo vode, gdje su znatno manje mogućnosti uzgoja drugih vrsta domaćih životinja, osobito krupnije stoke. Kozarstvo se u Hrvatskoj temelji na iskorištavanju, uglavnom prirodnih pašnjaka na kojima koze borave tijekom vegetacije, koze imaju širok izbor hrane, manje su izbirljive, dobro iskorištavaju livade lošijega botaničkoga sastava pa i neke korove. Voluminoznu krmu, različitog podrijetla i...
MORFOLOŠKE I UZGOJNE KARAKTERISTIKE RUŽA
MORFOLOŠKE I UZGOJNE KARAKTERISTIKE RUŽA
Milan Cvjetković
Zbog lijepih i raznobojnih cvjetova ruže su od davnina plijenile pažnju ljudi koji su ih počeli uzgajati da bi naposlijetku počeli stvarati nove kultivare. Porodica ruža u svom asortimanu nudi širok spektar biljaka različitih boja, mirisa cvjetova te oblika. Kod vrlo malog broja biljaka je prisutna tolika raznolikost u habitusu, visini, listovima i oblicima. To su prilagodljive biljke koje rastu u gotovo svim krajevima svijeta. Postoji više od 100 divljih vrsta, a one koje se danas...
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE SORTE KRVAVICE U MASLINICIMA ZALEĐA ŠIBENIKA
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE SORTE KRVAVICE U MASLINICIMA ZALEĐA ŠIBENIKA
Paško Galić
Ponukan činjenicom da se sorta krvavica prvi i zadnji put spominje prije gotovo 100. godina, Bulić.S., „Građa za dalmatinsku elajografiju“, Šibenik, 1921.g., a zna se da ima dobre gospodarske osobine poput oblice, lastovke, levantinke i nekih drugih sorti, prihvatio sam se ovog istraživanja s ciljem da sakupim podatke od stručnjaka sa terena, ljudi koji je uzgajaju ekstenzivno. Isto tako uz pomoć Pravilnika međunarodnog savjeta za maslinovo ulje ( 100C-a ) iz Madrida (...
MORFOMETRIJSKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE ODLIKE PLODOVA BADEMA SA LOKALITETA GLUVAČE KOD OKLAJA
MORFOMETRIJSKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE ODLIKE PLODOVA BADEMA SA LOKALITETA GLUVAČE KOD OKLAJA
Marijana Perić
Badem je vrlo hranjivo, energetski bogato, te cijenjeno i traženo voće na domaćem i stranom tržištu. Sadrži vitamine, bjelančevine, ugljikohidrate, kvalitetne masnoće, mineralne i aromatične tvari. Zbog njegove visoke energetske vrijednosti i posebne ugodne arome potražnja je u stalnom porastu. Cilj ovog rada je usporedba morfometrijskih i fizikalno-kemijskih odlika plodova tri sorte badema (Texas, Tuono, Ferragnes) uzgajanih u agroekološkim uvjetima lokaliteta Gluvače kod...
Mane volje
Mane volje
Božana Mikulić-Pleština
Poduzetnici, direktori, menadžeri, vlasnici i ostali zaposlenici poduzeća svakodnevno sklapaju pravne poslove vrlo bitne za poslovanje i budućnost. Svrsishodno je znati da ti pravni poslovi mogu biti nevaljani, iako su naizgled ispravno sklopljeni. Zakon o obveznim odnosima u Republici Hrvatskoj predviđa dva oblika nevaljanosti, a to su pobojnost i ništetnost. Glavna je razlika u tome što ništetnost djeluje ex tunc , a pobojnost ex nunc . Mane volje kao pravni institut označavaju...
Marketing osoba Barack Obama
Marketing osoba Barack Obama
Andrijana Duilo
Rad ne sadrži sažetak.
Marketing osoba:George W. Bush
Marketing osoba:George W. Bush
Branimir Maras
George Walker Bush izabran je 2000. godine za predsjednika SAD-a, a reizabran je ponovo 2004. godine dok je prije predsjedničke funkcije obnašao funkciju guvernera Texasa i to u dva mandata što ga čini najuspješnijim političarem u Sjedinjenim državama.Bio je član republikanske stranke prije nego što je izabran za predsjednika, a nakon čega je morao izaći jer tako nalaže američki ustav. Kada je postao predsjednik SAD-a nije isključivo pomagao poslovne ljude i velike...
Marketing u elektroničkom poslovanju - primjer Facebooka i Instagrama
Marketing u elektroničkom poslovanju - primjer Facebooka i Instagrama
Davor Ilić
Marketing - društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele. Odnosno marketing podrazumijeva dinamično društveno djelovanje kroz upravljački proces poduzeća koji za cilj ima tržišnu razmjenu kojom će se zadovoljiti profit i potrebe, a samim tim će se pokrenuti kružni marketing proces. Kako se razvijalo samo tržište i trgovina kroz povijest tako je i...
Marketiniške odrednice dalmitinskog pršuta
Marketiniške odrednice dalmitinskog pršuta
Marko Klepo
Marketinške odrednice autohtonih proizvoda hrane predstavljaju skup tržišnih aktivnosti koje započinju istraživanjem potreba potrošača te poduzimanjem drugih poslovnih aktivnosti koje će omogućiti primjereno zadovoljavanje potrošača i ostvarivanje primjerenog dobitka. Praksa je pokazala da bolje rezultate daje kombinacija marketing miksa, nego oslanjanje na samo jedan instrument. Najbolja je takva kombinacija instrumenata koja maksimalno zadovoljava potrebe potrošača uz...
Marketinški splet u osiguranju
Marketinški splet u osiguranju
Ivana Jazvić
Živimo u 21. stoljeću u kojem su postignuta mnoga znanstvena, tehnička dostignuća te ostale spoznaje i vještine. Novi pristupi, vještine i tehnologije donose izuzetne rezultate poslovnim ljudima. Čovjek je takvo biće koji uvijek teži stvaranju nečega novog i boljeg, proizvoda ili usluge. Međutim, usprkos svim inovacijama i modernizmu, potrebno je za ideje, proizvode ili usluge pronaći potrošača odnosno kupca koji će kupiti naš proizvod ili uslugu, bez toga se naša...
Marketinško planiranje
Marketinško planiranje
Josip Buljan
Poduzeće kako bi došlo do planiranih marketinških planova koje želi ostvariti treba proći kroz različite faze. Analiza, planiranje, primjena i kontrola su faze kroz koje poduzeće prolazi u marketinškom planiranju. U daljnjoj obradi navedenih faza shvatit će se razlog zbog kojeg su iste neophodne kako bi poduzeće što kvalitetnije preciziralo vlastite planove.
Martina Sikavica
 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ( PDV )
Martina Sikavica POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ( PDV )
Martina Sikavica
Porezni sustav Republike Hrvatske kompleksan je i sastoji se od nekoliko vrsta poreza. Samim tim različiti su i porezni obveznici tih poreznih oblika, a prihodi koji se ubiru putem naplate poreza, koriste se u različite svrhe. Ovisno o vrsti poreza koji se primjenjuje, njegovoj naplati u vremenskom razdoblju te širini porezne baze, ovise i porezni prihodi kojima se puni državni proračun. Jedan od najjednostavnijih poreza koji služi isključivo za punjenje državnog proračuna je i...

Paginacija