Pages

Informacijska sigurnost
Informacijska sigurnost
Nikolina Rapo
Informacije se smatraju glavnim čimbenikom svakog poslovanja, svake tvrtke. One su ponekad jedan od ključnih faktora u donošenju odluka, s toga je njihova sigurnost i zaštita vrlo nužna. Preko zakona, informacijskih institucija, standarda, procedura, pravila i mjera vrši se zaštita informacijske sigurnosti. Svaki čovjek mora biti svjestan svoje obaveze i prava zaštite, kao i korištenja informacija.
Informacijska sigurnost kao potpora poslovanja u doba pandemije
Informacijska sigurnost kao potpora poslovanja u doba pandemije
Anita Jurica
Iza nas je neobična godina, pandemija COVID-19 stavila je pred svijet dosad neviđene izazove u pogledu informacijske sigurnosti, te je ovaj virus postao jedan od najvećih izazova suvremene civilizacije. Njegova pojava i naša nemoć da spriječimo njegovo širenje utječe u velikoj mjeri na cjelokupni naš život. „Lockdown“ odnosno izolacija kao mjera zatvorila je brojne ustanove, smanjila mogućnost putovanja, udaljila nas od radnog mjesta, smanjila ekonomsku razmjenu i uvela nas u...
Informacijska sigurnost poduzeća
Informacijska sigurnost poduzeća
Marina Periša
Rad ne sadrži sažetak.
Inovacije u poslovnoj inteligenciji
Inovacije u poslovnoj inteligenciji
Gloria Vukadinović
Poslovna inteligencija se definira kao skup alata, metoda i postupaka pomoću kojih se vrši analiza, distribucija i prikupljanje podataka uz uporabu različitih softverskih alata. Sam pojam poslovne inteligencije obuhvaća brže i kvalitetnije snalaženje kao i sposobnost razumijevanja poduzeća u suvremenijim uvjetima poslovanja. Najznačajnije tehnike poslovne inteligencije obuhvaćaju rudarenje podataka (Data Mining), skladištenje podataka (Data Warehousing) i OLAP mrežnu...
Integrirana marketinška komunikacija na primjeru Nacionalonog parka Krka
Integrirana marketinška komunikacija na primjeru Nacionalonog parka Krka
Martina Buhić
Osnovni cilj rada bio je ukazati na važnost integrirane marketinške komunikacije te koliko je ista bitna za poduzeća, kao i za same potrošače. Kako bi komunikacija bila uvjerljiva potrebno je utvrditi ciljeve komunikacije, odabrati ciljanu publiku te oblikovati poruku koju će svi razumjeti, odnosno putem kojih će se tu publiku dotaknuti, te oblikovati (prilagođenu) poruku mediju i publici. U konačnici svega, cilj je izbjeći neželjene učinke i loše shvaćanja poruke. Bitan je,...
Internet kao istrument istraživanja tržišta i marketinga
Internet kao istrument istraživanja tržišta i marketinga
Stefan Trampa
Rad se bavi aktualnom temom u području istraživanja tržišta i marketinga, a sadrži pet dijelova. U prvom dijelu obrađuju se uvodne naznake, uz definiranje cilja i značaja interneta kao jednog od instrumenata istraživanja tržišta i marketinga. U drugom dijelu rada teorijski se obrađuje pojam i definicija istraživanja tržišta kao i proces istraživanja. Ovaj dio uključuje poimanje, definiranje, razvoj, ulogu i funkcije istraživanja tržišta, kroz prikaz i opis procesnih...
Interpersonalna Komunikacija
Interpersonalna Komunikacija
Mia Jelić
Govoreći o komunikaciji često mislimo da znamo što taj izraz znači. No, komunikacija ima nekoliko definicija. Jedna od najčešćih je da je to proces razmjene informacija, ideja, osjećaja verbalnim putem. Postoji snažna, univerzalna i trajna potreba i/ili želja ljudi da stupaju u interakciju jedni s drugima i komuniciraju. Interpersonalna komunikacija je proces u kojem se informacije, značenja i osjećaji dijele među osobama putem izmjene verbalnih i neverbalnih poruka....
Interpersonalna komunikacija na radnom mjestu
Interpersonalna komunikacija na radnom mjestu
Antonija Alebić
Tema ovog završnog rada je „Interpersonalna komunikacija na radnom mjestu“. U radu će se objasniti što je komunikacija, koliko nam je bitna u našem svakodnevnom životu te na radnom mjestu. U radu će se navesti koje vrste komunikacije postoje, koji su njeni subjekti i kako se informacija kreće među tim subjektima. Potom će se objasniti poslovna komunikacija te će se objasniti ključna podjela za prepoznavanje interpersonalne komunikacije. Napravit će se podjela komunikacije na...
Inventarizacija dendroflore u odabranim vrtovima grada Skradina
Inventarizacija dendroflore u odabranim vrtovima grada Skradina
Josip Gverić
U radu su prikazani rezultati istraživanja ukrasne dendroflore vrtova na području grada Skradina, koji je smješten u sjevernoj Dalmaciji, na desnoj obali rijeke Krke, u Šibensko-kninskoj županiji. Grad Skradin obuhvaća prostor od 186,79 km2 na kojem se nalazi 21 naselje. Urbani vrtovi na području grada Skradina su uglavnom neformalno oblikovani i uređeni. U njima su zasađene utilitarne i dekorativne vrste i u globalu ne posjeduju dobre kompozicijske karakteristike. Tijekom...
Isparljivi spojevi vina od maline
Isparljivi spojevi vina od maline
Ivana Vuković
Posljednjih godina proizvodnja voćnih vina kontinuirano raste zbog sve veće potražnje potrošača za visokokvalitetnim voćnim vinima. Voćna vina proizvode se od voćnog soka jezgričavog, bobičastog, koštičavog, jagodičastog, divljeg i tropskog voća. Cilj ovog rada bio je usporediti sastav isparljivih spojeva vina proizvedenih od šumskih i kultiviranih malina. Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim...
Isparljivi spojvi macerata suhe smokve
Isparljivi spojvi macerata suhe smokve
Marko Sentić
Suha smokva je namirnica bogata aromom i nutritivnim vrijednostima za razliku od svježe smokve. U području južnog dijela Jadrana njezina proizvodnja je značajna i odiše karakterističnom kvalitetom i prepoznatljivosti. Cilj ovog rada je bio utvrditi ispuštanje aroma i spojeva iz suhe smokve u alkoholnom mediju odnosno rakiji od loze koja je također karakterističan proizvod kod pripreme dalmatinskih likera. Isparljivi spojevi alkoholnog macerata suhe smokve izolirani su pomoću...
Ispit prirođenih osobina (IPO) lovačkih pasa
Ispit prirođenih osobina (IPO) lovačkih pasa
Ante Udovičić
U sastavu znanstvene discipline kinologije koja se bavi uzgojem, selekcijom i odgojem pasa nalazi se i dio koji se odnosi na lovačke pasmine pasa. Lovačke pasmine su izdvojene na temelju prirodne i smišljene selekcije, a smišljena selekcija se temelji na učvršćivanju nasljednih karakteristika, korištenjem postojećih metoda uzgoja. Danas je lovački pas nezaobilazni čimbenik kada je u pitanju kvalitetno gospodarenje lovištem. Cilj ovog rada je obraditi, utvrditi poželjna...

Pages