Pages

KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD JAVORA
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD JAVORA
Ivan Totić
Zadatak ovog završnog rada je odrediti i kategorizirati isparljive spojeve u medu od javora koristeći dvije metode izolacije: mikroekstrakciju vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i ultrazvučnu ekstrakciju (USE). Za analizu izoliranih spojeva koristila se spregnuta tehnika plinske kromatografije-spektrometrije masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP-5MS. HS-SPME u kombinaciji s GC-MS identificirani su benzaldehid (16.5 %), trans-linalol oksid (20.5 %) i 2-feniletanol (14.9 %) kao glavni...
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA SIRA IZ „MJEŠINE“
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA SIRA IZ „MJEŠINE“
Sanja Slišković
Autohtoni sir iz "Mješine" nakon sirenja se sprema u obrađeni mijeh ovčije ili kozije kože. Sir iz "Mješine" prave u mnogim planinskim krajevima Dalmacije, a gotovo posvuda ga izrađuju na sličan način. Nakon sirenja, mješina se puni sirom koji se prethodno ne mrvi, već se reže na kriške. Kriške se zatim slažu sloj po sloj, a svaki sloj se dobro posoli. Ako je sir dobro zbijen, a mješina dobro zatvorena, sir može stajati veoma dugo. U ovom radu analiziran je kemijski...
KEMIJSKI  PROFIL AROMA VINA MARAŠTINE I LASINE CRNE
KEMIJSKI PROFIL AROMA VINA MARAŠTINE I LASINE CRNE
Dijana Sladić
Zadatak ovog završnog rada je odrediti arome vina, autohtonih sorti grožđa Maraštine i Lasine crne. Proces obrade se vršio pomoću metode tekuća-tekuća ekstrakcija, a analiza isparljivih spojeva izoliranih ekstrakcijom provedena je spregnutom tehnikom plinska kromatografija- spektometrija masa (GC- MS), te je korištena nepolarna HP-5MS kapilarna kolona. Tekuća–tekuća ekstrakcija u kombinaciji s GC-MS identificirali su 2-feniletanol ( 23,0%), etil – sukcinat (10,5%),...
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA RAKIJE OD DUNJE (Cydonia oblonga )
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA RAKIJE OD DUNJE (Cydonia oblonga )
Ivana Kulušić
Cilj ovog završnog rada je odrediti aromatski profil rakije od dunje iz Republike Hrvatske koji puni i proizvodi obiteljsko gospodarstvo Marjanović. Za izolaciju isparljivih sastojaka rakija od dunje korištena je tehnika mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i ekstrakcije tekuće-tekuće, dok je za identifikaciju istih primijenjen sustav plinske kromatografije udružen sa spektrometrijom masa. Dobivene rezultate usporediti sa literaturnim podacima.
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA „TULUM“ SIRA
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA „TULUM“ SIRA
Martina Zore
Cilj ovog završnog rada je odrediti aromatski profil „Tulum“ sira iz Republike Turske s područja Provincije Samsun. Za izolaciju isparljivih sastojaka „Tulum“ sira korištena je tehnika mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME), dok je za identifikaciju istih primijenjen sustav plinske kromatografije udružen sa spektrometrijom masa. Dobivene rezultate usporediti sa literaturnim podacima.
KEMIJSKI SASTAV ETERIČNOG ULJA CIMETA (Cinnamonum verum)
KEMIJSKI SASTAV ETERIČNOG ULJA CIMETA (Cinnamonum verum)
Kristina Serajlić
Cilj ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav eteričnog ulja cimeta (lat.Cinnamonum verum). Spojevi su izolirani hidrodestilacijom (HD), za analizu spojeva korišten je vezani sustav plinske kromatografije – spektrometrije masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni, HP-5MS. Spoj s najvećim postotkom je cimetni aldehid (95,1 %), a drugi najzastupljeniji spoj je benzil-cinemat (0,2 %). Dobiveni rezultati su uspoređeni s literaturom.
KHL MEDVEŠČAK ZAGREB
KHL MEDVEŠČAK ZAGREB
Monika Ilić
Hokej je jedan od najdinamičnijih ekipnih zimskih sportova koji se igra na umjetnim ili prirodnim ledenim površinama, a najpopularniji je u zemljama sa dugim i hladnim zimama. KHL Medveščak osnovan je 1961., a nastao je fuzijom dvaju klubova – Medveščaka i Zagreba. Nakon raspada Jugoslavije Medvjedi su nastavili osvajati naslove u Hrvatskoj do 2009. kada se dogodila prva novija prekretnica za klub, ulazak u EBEL ligu, a zatim i 2013. godine ulazak u KHL ligu što je značilo velik...
KOLEKTIVNI UGOVOR
KOLEKTIVNI UGOVOR
Dragica Kovačević
Ovim diplomskim radom želi se na jednostavan način prikazati što bi 'prvi' kolektivni ugovor trebao sadržavati, kakva sve prava, te što je zapravo kolektivni ugovor? Da li kolektivni ugovor kao takav ide u prilog zaposlenicima ili poslodavcu/ima? Tijekom istraživanja i pisanja korištena je indukcijsko-dedukcijska metoda, a zbog lakše preglednosti rad je kompozicijski podijeljen u deset dijelova. U prvom dijelu govori se o povijesti kolektivnog ugovora o radu, ostali dijelovi...
KOMANDITNO DRUŠTVO
KOMANDITNO DRUŠTVO
Josip Bralić
Komanditno društvo je organizacijska forma društva osoba koja nastaje sklapanjem ugovora između dvije ili više osoba, a u cilju obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a gdje najmanje jedan član neograničeno odgovara za obveze društva (komplementar), a rizik najmanje jednog člana je ograničen na iznos ugovorenog uloga (komanditor). Komplementar može biti samo fizička osoba, dok komanditor može biti i fizička i pravna osoba. Komplementari u komanditnom društvu imaju...
KONCENTRACIJE PODUZETNIKA
KONCENTRACIJE PODUZETNIKA
Kristina Butković
Slobodno tržište je osnova za čitav koncept ekonomije, a upravo na tržišnom natjecanju temeljeno je tržišno gospodarstvo, jer je ono glavni pokretač rasta i zapošljavanja te ono potičući inovacije i stvaranje boljih proizvoda unapređuje čitavo društvo. U uvjetima gospodarske krize posebno je potrebno da svi koji utječu na stvaranje i osiguravanje ravnopravnih tržišnih uvjeta postanu svjesniji da samo otvoreno tržište potiče konkurentnost, poduzetničku inovativnost,...
KORUPCIJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA SIGURNOSTI
KORUPCIJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA SIGURNOSTI
Josipa Ramljak
Pisati o korupciji kada se Hrvatska država nalazi na visokom trećem mjestu korumpiranosti je nadasve zahtjevan i složen posao. Polazište za svoj rad upravo nalazim u tome da postoji visoka percepcija korupcije koja je prepreka društveno- ekonomskom razvitku zemlje, pa tako i poduzetništvu. Svakodnevno slušamo, čitamo o korupciji, ali zapravo ne znamo dovoljno o tom fenomenu, gdje i kako se suzbija i otkriva. Upravo ta karakteristika fenomena nevidljivosti i neuhvatljivosti čini...
KRIZNO KOMUNICIRANJE
KRIZNO KOMUNICIRANJE
Diana Ramljak
Krize su suvremenom svijetu, kojega karakterizira sve jača globalizacija i stalan napredak tehnologije i tržišnog gospodarstva postale uobičajeni dio svakodnevice. Svaki čovjek tijekom života proživi barem jednu kriznu situaciju, teško da postoji osoba koja nije doživjela ili proživjela npr. gubitak drage osobe, materijalnih ili osjećanih vrijednosti. Jednako kao i pojedinci, krizu mogu prolaziti i organizacije. Ukoliko je nepripremljena, organizacija može vrlo teško primiti...

Pages