Pages

Ispraljivi spojevi likera Teranino
Ispraljivi spojevi likera Teranino
Bepo Mastelić
Teranino je liker proizveden od vina sorte Teran na bazi voćne rakije uz dodatak aromatičnog bilja. Tradicionalno se proizvodi na području Istre. Cilj ovog rada bio je utvrditi sastav isparljivih spojeva likera Teranino. Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku likera Teranino ukupno je identificirano 30 spojeva, što predstavlja 94,11 %...
Istraživanje tržišta i izrada projekta istraživanja tržišta
Istraživanje tržišta i izrada projekta istraživanja tržišta
Tea Šaran
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i razvoj samog procesa prikazati aktivnosti koje su nužne i potrebne za izradu kvalitetnog projekta. Isto tako u radu ćemo definirati same aktivnosti projekta, koji za krajnji cilj ima što kvalitetnijim procesima i aktivnostima doći do realizacije projekta. Svakako, svrha ovog rada je pokazati kako kroz sam proces tržišta, njegove osnovne pojmove i istraživanje dolazi do projekta, te provesti projekt do same realizacije. Cilj je prikupiti...
Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva eteričnog ulja smilja
Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva eteričnog ulja smilja
Valentina Berać
Cilj ovog rada je metodom HS-SPME izolirati i odrediti kemijski sastav hlapljivih spojeva eteričnog ulja od smilja. U svrhu bolje usporedbe izolacije i identifikacije korištena je i klasična metoda identifikacije eteričnog ulja direktnim ubrizgavanje 1 μL u GC-MS. Daljnom analitičkom obradom eteričnog ulja vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS), identificirani su hlapljivi spojevi. Uspoređene su i utvrđene sličnosti, nedostatci s obzirom na ove dvije...
Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u vrijeme krize
Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u vrijeme krize
Igor Bošnjak
Kako je navedeno kod opisa teme, završni rad se bavi proučavanjem malih i srednjih poduzeća, odnosno načinima kojima se mogu financirati takva poduzeća ukoliko dođe do krize. Vrlo je bitno naglasiti da su u cijelom poslovnom svijetu mala i srednja poduzeća pokretači gospodarstva. Takva poduzeća imaju najviši broj zaposlenih, a prilikom suočavanja s manjom ili značajnijom krizom za organizaciju je bitno da u najkraćem roku donese bitne odluke na temelju kojih će moći nastaviti...
JAVNA SIGURNOST U PODUZETNIŠTVU
JAVNA SIGURNOST U PODUZETNIŠTVU
Dijana Dodik
U ovom završnom radu se analizira poveznica između javne sigurnosti i poduzetništva i daje se odgovor na pitanje što su to sigurnosti, njihove funkcije, uloge i zadaće. U cijelom radu se sadržajno i tematski prikazuje sigurnost kao sastavni dio poduzetništva. Povezuje ulogu poduzetništva i državnih tijela zaduženih za javnu sigurnost kao što su policija, porezna uprava, carina, državno odvjetništvo, USKOK. Završni rad se sastoji u prikazu samostalnosti tijela državne...
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
Zlatko Jurić-Arambašić
Javno-privatno partnerstvo ( JPP) kao model je poznat iz vremena Rimskog carstva kada su mnogi javni radovi npr. luke, tržnice ili javna kupališta građeni i održavani kroz koncesiju privatnog partnera. JPP se opet javlja u 16. i 17. stoljeću, a posebno u 19. stoljeću kroz javne radove npr. gradnju željeznice, ali i kroz pružanje komunalnih usluga. Nakon 1990. godine zemlje Europske unije prihvatile su javno-privatno partnerstvo radi poticanja svog gospodarstva, te bržeg razvoja...
Javno – privatno partnerstvo
Javno – privatno partnerstvo
Marija Sladović
Završni rad obrađuje temu javno – privatnog partnerstva. Javno – privatno partnerstvo je širok pojam koji ima više pojavnih oblika, a odnosi se na suradnju privatnog i javnog sektora pri planiranju i realizaciji infrastrukturnih projekata na obostrano zadovoljstvo i uz korištenje udruženih resursa. Cilj javno- privatnih partnerstava je podići ukupnu kvalitetu javnih dobara i usluga te pronaći alternativne načine financiranja javnih pothvata koji ne povisuju razinu javnog...
Jednogodišnje cvjetne vrste u vrtovima i okućnicama
Jednogodišnje cvjetne vrste u vrtovima i okućnicama
Marina Marković
Od davnina je poznata tradicija uređenja i uzgoja vrta s jednogodišnjim cvjetnim vrstama. Primjena navedenih vrsta u gradskim sredinama predstavlja poseban izazov, jer postoji niz ograničavajućih faktora za navedeno. Za njihov uzgoj u takovim sredinama potrebna je provedba niza agrotehničkih mjera. Jednogodišnje cvjetne vrste cvjetaju jednu vegetacijsku sezonu, imaju brzi rast i dekorativne cvjetove. Poneke od njih su samooplodne te se obnavljaju iz godine u godinu, sjemenom. Cvjetni...
John F. Kennedy
John F. Kennedy
Sandra Gojević
Karizmatik, vođa američkog naroda i predstavnik Prve velesile rođen je 29. svibnja 1917. go-dine u Brooklinu, Massachusettsu. Njegov život obilježili su brojni uspjesi na političkom planu ali i brojne afere i tragedije u privatnom životu. Djetinjstvo i mladost proveo je ulagajući u svo-je znanje a godine nakon, u vojnoj službi u jeku Drugog svjetskog rata, gdje je zaslužio etiketu "ratnog heroja". Pristupanjem Demokratskoj stranci počinje era njegove političke vladavine. John F....
KAMATNE STOPE – definicija, uloga i podjela
KAMATNE STOPE – definicija, uloga i podjela
Maja Jozić
Kamatne stope pripadaju skupini najpomnije praćenih ekonomskih varijabli. Mediji o njihovim promjenama izvještavaju gotovo svakoga dana. One izravno utječu na svakodnevni život pojedinca i imaju važne posljedice za zdravlje cjelokupnog gospodarstva. Kamatne stope utječu na odluke pojedinaca o tome hoće li trošiti ili štedjeti, hoće li kupiti obveznicu ili ostaviti novac na štednom računu. Kamatne stope također utječu na ekonomske odluke kućanstva i poduzeća, poput odluke da...
KAMP ODMORIŠTE „PERUČA“
KAMP ODMORIŠTE „PERUČA“
Ivana Tucaković
Otvaranje kamp odmorišta „Peruča“ od iznimne je važnosti za turističku ponudu Republike Hrvatske. Potreba je jasno vidljiva iz Strategije razvoja hrvatskog turizma, koja do 2020. planira jačanje turističke ponude. Što podrazumijeva, između ostalog i poticanje razvoja kamp odmorišta i izvan T3 turističkih zona . Izgradnjom odmorišta u Dalmaciji na području Dalmatinske zagore, ne samo da će se omogućiti razvoj ruralnog turizma, već i gospodarstva toga kraja, otvaranjem novih...
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD 
 EUKALIPTUSA (Eucalyptus globulus)
KARAKTERIZACIJA ISPARLJIVIH SPOJEVA MONOFLORNOG MEDA OD EUKALIPTUSA (Eucalyptus globulus)
Josip Kaić
Zadatak ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav isparljivih spojeva meda od eukaliptusa iz Sardinije (Italije) koristeći ultrazvučnu ekstrakciju (USE) kao metodu izolacije. Također koristiti različite vrste otapala pentan:dietileter = 1:2 (v/v) i diklormetan Za analizu izoliranih spojeva koristiti spregnutu tehniku plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP-5MS. Dobivene rezultate usporediti s literaturnim podacima. Korištenjem diklormetana...

Pages