Pages

Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Ana Ukić
Paste od maslina se pripremaju od obrađenih zeleno-zrelih do potpuno crno-zrelih maslina. Paste od maslina su prepoznate ne samo po izvrsnom okusu i kvaliteti, već i po blagotvornim učincima na zdravlje. Glavni sastojci paste od zelenih maslina su zelene stolne masline i maslinovo ulje. Opće je poznat značaj stolnih maslina i maslinovog ulja u prehrani, te njihovo blagotvorno djelovanje na zdravlje ljudi tako da ta svojstva pripadaju i pastama od maslina. Cilj ovog završnog rada je...
Fizikalno-kemijske karakteristike divlje šparoge (Asparagus acutifolius L.)
Fizikalno-kemijske karakteristike divlje šparoge (Asparagus acutifolius L.)
Marina Vučković
Divlja (oštrolisna) šparoga (Asparagus acutifolius L.) je samonikla biljka koja raste najčešće u obalnom području na krševitom tlu. Cijenjena je zbog svojih jestivih, mekanih i sočnih izdanaka koji se beru u proljeće. Ubraja se među najstarije poznate ljekovite biljke. Izvor je raznih fitonutrijenata koji se ubrajaju u snažne antioksidanse i štite organizam od štetnih posljedica oksidativnih procesa u organizmu. Među njima se ističu flavonoidi, karotenoidi i antocijani....
Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Jakov Bilobrk
Ovaj završni rad pisan je u četri dijela. U prvom poglavlju se govori o općenitoj definiciji distribucije, koje su temeljne zadače distribucije, te poduzeća koja sudjeluju kao što su, trgovinska poduzeća, trgovinska poduzeća za pružanje trgovinskih usluga i proizvodna poduzeća, te o kanalima distribucije, što su to kanali distribucije ili marketinški kanali, o čemu ovisi ibor kanala i koje su funkcije distribusickih ili marketinških kanala. U drugom poglavlju se obrađuje...
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Stefan Uroš
Vinova loza (Vitis vinifera) ostvaruje simbiotski odnos s arbuskularnim mikoriznim gljivama iz roda Glomales, fizološka važnost te simbioze za rast i razvoj vinove loze pokazana je u brojnim studijama iz kojih je razvidan učinak simbioze na povećan unos fosfata i ostalih mineralnih tvari u biljku. Također, važnost takvog odnosa odražava se i u većoj otpornosti i boljem odgovoru biljke na uvjete suše, što je prvenstveno vezano uz već spomenuti povećan unos mineralnih tvari....
Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Matea Poljak
Glavni svjedoci imovinskog i financijskog položaja te poslovnog uspjeha gospodarskog subjekta su računovodstveni dokumenti i godišnja financijska izvješća. Pojavom forenzike i forenzičnog računovodstva dolazi do brzih promjena u elektroničkom poslovanju, ali dolazi i do naglog porasta poslovnih prijevara. Prijevare se pojavljuju u raznim oblicima, a uglavnom se radi o krađi imovine, informacija, zlouporabi tuđe imovine, krivotvorenju i manipulaciji financijskim izvještajima. ...
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Irena Gambiroža
Tema završnog rada je Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze u kojem je napravljena analiza temeljnih financijskih izvještaja poduzeća KRAŠ d.d. Zagreb. Za uvid u poslovanje poduzeća „KRAŠ d.d.“ te procjenu vrijednosti poduzeća koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Na temelju bilance i računa dobiti i gubitka te pomoću pokazatelja detaljno se analiziralo poduzeće i vrijednost njegovih dionica na dan 31.12.2013. i 31.12.2014....
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
Aleksa Vukelić
Pašnjačka vegetacija hrvatskog primorskog krša razvijena je dijelom u obliku suhih mediteranskih travnjaka, a dijelom u obliku prostranih kamenjarskih pašnjaka. Svi suhi mediteranski travnjaci i kamenjarski pašnjaci u Hrvatskoj spadaju u dva vegetacijska razreda: Festuco-Brometea i Thero-Brachypodietea. Primarnu proizvodnost čini rast nadzemnih i podzemnih biljnih dijelova tijekom vegetacijske sezone. Ona ovisi o različitim ekološkim faktorima, kao npr. o klimatskim prilikama,...
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
Tatjana Baričević
Zaštita proizvoda i usluga oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom izvornosti dio je prava intelektualnog vlasništva, te je kao takva u RH obrađena kroz relevantne zakone i pravilnike koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU. Vlada RH razvila je strategiju u skladu sa donesenim zakonima na polju prava intelektualnog vlasništva i u okviru toga zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti prema kojoj će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i dalje...
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Matej Marčić
Cilj rada je dati uvid u teorijske odrednice gastronomije i njenu povezanost s turizmom te dodatno pojasniti predmet istraživanja na primjeru Mediterana. Dakle, tema ovog rada je „Gastronomija kao turistički proizvod“, a rad je podijeljen na četiri poglavlja. Na početku rada se nalaze uvodne napomene u kojima se govori o predmetu istraživanja, ciljevima koji se žele postići pisanjem i o samoj strukturi rada. Nakon uvoda slijedi poglavlje o teorijskim odrednicama turizma kako bi...
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Vedrana Milak
: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri razlike u načinu soljenja (sa ili bez aditiva, utrošak soli/salamure, duljina faze soljenja), načinu dimljenja (ložište unutar ili izvan objekta i temperatura dima) te duljina sušenja i zrenja, utječu na sastav hlapivih spojeva arome dalmatinske pancete. U navedenu svrhu uzeta su po 2 uzorka dalmatinske pancete iz dva različita preradbena objekta na području Dalmacije, u kojima je panceta proizvedena na sljedeći način: objekt...
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Ivan Radić
Cilj ovog Završnog rada bio je izolirati hlapljive spojeve lista crnog ribiza pomoću hidrodestilacije aparaturom po Clevengeru. Daljnjom analitičkom obradom određen je kemijski sastav hlapljivih spojeva vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). Obradom dobivenih podataka utvrđene su sličnosti i razlike dobivenih rezultata s objavljenom stručno – znanstvenom literaturom o hlapljivim spojevima lista crnog ribiza.
Hrvatska i Europska unija
Hrvatska i Europska unija
Andrea Vojković
Završni rad pod nazivom Hrvatska i Europska unija,uz sami uvod i zaključak, podijeljen je na 6 dijelova. U prvom dijelu riječ je općenito o Europskoj Uniji. Kako i kada je stvorena, koliko ima stanovnika, članica i dr. Najčešće se predstavlja kao pravni sustav sui generis, koji se razvija i prilagođava potrebama i specifičnostima europske integracije. U drugom dijelu, počevši od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), do dubinske usporedbe zakonodavstva što...

Pages