Paginacija

Utjecaj gospodarskog integriranja RH na učinke EU
Utjecaj gospodarskog integriranja RH na učinke EU
Ante Kurbaša
U ovom završnom radu obradio sam temu pod nazivom Utjecaj gospodarskog integriranja RH na učinke EU. Uključivanjem novih zemalja Europska unija je dokazala da nije zatvoreni ekskluzivni klub i da je čak spremna riskirati uzimajući u svoje redove zemlje koje su po demokratskim tradicijama, karakteru nedavnih političkih sustava i stupnju razvijenosti daleko od većine starih članica EU. Neki analitičari smatraju da je time čitav proces, a posebice intencija stvaranja sve tješnje...
Utjecaj inovacija na ponašanje  potrošača
Utjecaj inovacija na ponašanje potrošača
Katarina Jukić
Potrošački orijentiran pristup definiranju inovacija favoriziran je u odnosu na druge, posebno u istraživanju ponašanja potrošača, točnije u istraživanjima vezanim uz širenje inovacija i usvajanje; razlog je taj što se koncept „novosti" ili „inovacije" razmatra kroz fokus na potrošača i njegovu / njezinu reakciju na novi proizvod i uslugu u smislu prihvaćanja i odbijanja. Namjera rada je uvidjeti kako određena marketinška strategija, poput inovacija, utječe na...
Utjecaj komunalnog poduzeća na razvoj komunalne infrastrukture u Gradu Kninu
Utjecaj komunalnog poduzeća na razvoj komunalne infrastrukture u Gradu Kninu
Radojka Manojlović
Komunalne djelatnosti su djelatnosti od osobitog i neophodnog značaja za lokalnu zajednicu. Navedene se djelatnosti uobičajeno obavljaju kao javne službe s obzirom da su orijentirane na pružanje javnih usluga, odnosno usluga od javnog interesa. U suvremenom društvu postoje različiti oblici organizacije komunalnih djelatnosti, i to u vidu trgovačkih društava, vlastitih pogona i koncesionirane javne službe. U radu je predstavljan djelokrug rada komunalnih službi kao i sustav naplate...
Utjecaj kratke toplinske obrade na hlapljive spojeve narančinog meda
Utjecaj kratke toplinske obrade na hlapljive spojeve narančinog meda
Magdalena Crmarić
Cilj ovog Završnog rada bio je izolirati hlapljive spojeve narančinog meda pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi. Kratkom toplinskom obradom zagrijavati med na 110oC u vremenu od jednog sata, te nakon toga izolirati hlapljive spojeve i utvrditi nastale artefakte. Daljnjom analitičkom obradom određen je kemijski sastav hlapljivih spojeva vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). Obradom dobivenih podataka utvrđene su sličnosti i razlike...
Utjecaj kvalitete na zadovoljstvo potrošača
Utjecaj kvalitete na zadovoljstvo potrošača
Jugoslava Novaković
Svrha izrade ovoga rada jest pobliže opisati neke od poznatih pojmova i protumačiti neke koji su kraće vrijeme u optjecaju od kojih se najviše ističe pojam kvalitete, pri čemu su naglašene sve značajke kvalitete i pokazatelji kvalitete usluga. Pokazatelji kvalitete svrstani su u dvije skupine – modeli za praćenje kvalitete usluga i metode za praćenje kvalitete usluga, pri čemu je član svake skupine posebno tumačen. Sljedeći segment rada odnosi se na proučavanje ponašanja...
Utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit
Utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit
Ante Džepina
Cilj ovog završnog rada je odrediti utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit. U svrhu tog cilja napravljena su tri tretmana sa tri su različite duljine trajanja maceracije: 5 sati(predfermentativna)- „Debit 5h“, 3 dana (predfermentativna+fermentativna)- „Debit 3d“, te 14 dana (predfermentativna + fermentativna)- „Debit 14d“. Uzorci vina podvrgnuti su dvjema metodama ekstrakcije isparljivih spojeva, metoda HS-SPME(sivo vlakno) i metoda tekuće -...
Utjecaj medija na svijest društva
Utjecaj medija na svijest društva
Marija Blažević
Današnji život društva je prožet raznim oblicima medija. U svim sferama društvenog života ogledava se snažan utjecaj medija. Utjecaj medija se posebno ogledava kroz životne navike mlađe populacije. Mediji su naprosto posvuda oko nas. Vrlo često formiraju mišljenje pojedinaca, grupe, zajednice, društva u cjelini, utječu na prosuđivanje, vrednovanje i kontinuirano stvaranje i održavanje potreba za informacijama iz različitih područja. Napretkom moderne tehnologije otvaraju se...
Utjecaj načina dozrijevanja na isparljive spojeve vina sorte Chardonnay
Utjecaj načina dozrijevanja na isparljive spojeve vina sorte Chardonnay
Martina Stanić
Cilj ovog rada bio je utvrditi razlike u sastavu isparljivih spojeva vina sorte Chardonnay dozrijevanih na talogu u drvenoj (barrique) bačvi i inox tanku. Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku C-X5 barrique je identificirano 25 spojeva što predstavlja ukupno 98,07 % isparljivih spojeva, dok je u uzorku C-X5 inox identificiran 21 spoj što...
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Biljana Račić
Smokva (Ficus carica L.) je jedna od najvažnijih voćnih vrsta na području Mediterana. Da bi se ovaj sezonski plod sačuvao i učinio dostupnim potrošačima tijekom cijele godine, često se podvrgava različitim tehnološkim tretmanima. Sušenje je jedan od najstarijih postupaka čuvanja smokvinog ploda, a načini sušenja su vrlo bitni jer njihov odabir ima veliki utjecaj na kvalitetu suhog proizvoda. Plodovi smokve u svježem stanju sadrže i do 80% vode, što znači da je potrebno...
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Biljana Račić
Smokva (Ficus carica L.) je jedna od najvažnijih voćnih vrsta na području Mediterana. Da bi se ovaj sezonski plod sačuvao i učinio dostupnim potrošačima tijekom cijele godine, često se podvrgava različitim tehnološkim tretmanima. Sušenje je jedan od najstarijih postupaka čuvanja smokvinog ploda, a načini sušenja su vrlo bitni jer njihov odabir ima veliki utjecaj na kvalitetu suhog proizvoda. Plodovi smokve u svježem stanju sadrže i do 80% vode, što znači da je potrebno...
Utjecaj okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo
Utjecaj okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo
Vedrana Požar
Tema završnog rada na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju u Kninu iz kolegija “Integrirani regionalni i lokalni razvoj” naziva se “Utjecaji okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo”. Teorijsko definiranje eksterne okoline obrazložila sam kroz teoriju održivog razvoja, bitne elemente društvenih eksternalija kroz internu i eksternu okolinu, a elemente životnog zadovoljstva regionalizacijom te primjerom dobre prakse grada Knina i općine Konavle.

Paginacija