Paginacija

Utjecaj kratke toplinske obrade na hlapljive spojeve narančinog meda
Utjecaj kratke toplinske obrade na hlapljive spojeve narančinog meda
Magdalena Crmarić
Cilj ovog Završnog rada bio je izolirati hlapljive spojeve narančinog meda pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi. Kratkom toplinskom obradom zagrijavati med na 110oC u vremenu od jednog sata, te nakon toga izolirati hlapljive spojeve i utvrditi nastale artefakte. Daljnjom analitičkom obradom određen je kemijski sastav hlapljivih spojeva vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). Obradom dobivenih podataka utvrđene su sličnosti i razlike...
Utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit
Utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit
Ante Džepina
Cilj ovog završnog rada je odrediti utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit. U svrhu tog cilja napravljena su tri tretmana sa tri su različite duljine trajanja maceracije: 5 sati(predfermentativna)- „Debit 5h“, 3 dana (predfermentativna+fermentativna)- „Debit 3d“, te 14 dana (predfermentativna + fermentativna)- „Debit 14d“. Uzorci vina podvrgnuti su dvjema metodama ekstrakcije isparljivih spojeva, metoda HS-SPME(sivo vlakno) i metoda tekuće -...
Utjecaj medija na svijest društva
Utjecaj medija na svijest društva
Marija Blažević
Današnji život društva je prožet raznim oblicima medija. U svim sferama društvenog života ogledava se snažan utjecaj medija. Utjecaj medija se posebno ogledava kroz životne navike mlađe populacije. Mediji su naprosto posvuda oko nas. Vrlo često formiraju mišljenje pojedinaca, grupe, zajednice, društva u cjelini, utječu na prosuđivanje, vrednovanje i kontinuirano stvaranje i održavanje potreba za informacijama iz različitih područja. Napretkom moderne tehnologije otvaraju se...
Utjecaj načina dozrijevanja na isparljive spojeve vina sorte Chardonnay
Utjecaj načina dozrijevanja na isparljive spojeve vina sorte Chardonnay
Martina Stanić
Cilj ovog rada bio je utvrditi razlike u sastavu isparljivih spojeva vina sorte Chardonnay dozrijevanih na talogu u drvenoj (barrique) bačvi i inox tanku. Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku C-X5 barrique je identificirano 25 spojeva što predstavlja ukupno 98,07 % isparljivih spojeva, dok je u uzorku C-X5 inox identificiran 21 spoj što...
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Biljana Račić
Smokva (Ficus carica L.) je jedna od najvažnijih voćnih vrsta na području Mediterana. Da bi se ovaj sezonski plod sačuvao i učinio dostupnim potrošačima tijekom cijele godine, često se podvrgava različitim tehnološkim tretmanima. Sušenje je jedan od najstarijih postupaka čuvanja smokvinog ploda, a načini sušenja su vrlo bitni jer njihov odabir ima veliki utjecaj na kvalitetu suhog proizvoda. Plodovi smokve u svježem stanju sadrže i do 80% vode, što znači da je potrebno...
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Utjecaj načina prerade na udio fenolnih spojeva u plodovima smokava
Biljana Račić
Smokva (Ficus carica L.) je jedna od najvažnijih voćnih vrsta na području Mediterana. Da bi se ovaj sezonski plod sačuvao i učinio dostupnim potrošačima tijekom cijele godine, često se podvrgava različitim tehnološkim tretmanima. Sušenje je jedan od najstarijih postupaka čuvanja smokvinog ploda, a načini sušenja su vrlo bitni jer njihov odabir ima veliki utjecaj na kvalitetu suhog proizvoda. Plodovi smokve u svježem stanju sadrže i do 80% vode, što znači da je potrebno...
Utjecaj okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo
Utjecaj okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo
Vedrana Požar
Tema završnog rada na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju u Kninu iz kolegija “Integrirani regionalni i lokalni razvoj” naziva se “Utjecaji okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo”. Teorijsko definiranje eksterne okoline obrazložila sam kroz teoriju održivog razvoja, bitne elemente društvenih eksternalija kroz internu i eksternu okolinu, a elemente životnog zadovoljstva regionalizacijom te primjerom dobre prakse grada Knina i općine Konavle.
Utjecaj opterećenja trsa pupovima na prinos i kvalitetu grožđa sorte Cardinal na kordonskom
 uzgojnom obliku
Utjecaj opterećenja trsa pupovima na prinos i kvalitetu grožđa sorte Cardinal na kordonskom uzgojnom obliku
Petar Matak
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj različitog intenziteta rezidbe (opterećenja trsa) na prinos, elemente prinosa i kvalitetu stolnog grožđa sorte Cardinal na dvokrakom kordonskom uzgojnom obliku u agroekološkim uvjetima nasada „Požarevica“. U nasadu je postavljen pokus koji obuhvaća 3 različita inteziteta rezidbe: 1. Kontrolna varijanta (rez na 2 pupa) : 5 kratkih reznika sa 2 pupa koji daju ukupno opterećenje od 10 pupova po čokotu; 2. Varijanta (rez na 3 pupa): 5 kratkih...
Utjecaj osobnih, psiholoških i društvenih čimbenika na ponašanje potrošača
Utjecaj osobnih, psiholoških i društvenih čimbenika na ponašanje potrošača
Katarina Šljivić
Ponašanje potrošača izrazito je kompleksan proces jer promatra potrošača kao pojedinačnog člana društva koji ima svoja individualna obilježja. Prema Kesić ponašanje potrošača može se definirati kao proces pribavljanja i konzumiranja proizvoda, usluga i ideja od potrošačke jedinice te uključuje i poslijeprodajne procese koji obuhvaćaju vrednovanje i poslijeprodajno ponašanje. Ponašanje potrošača ovisi o mnogim čimbenicima koji ovise o samoj osobnosti pojedinca te o...
Utjecaj različitih gnojiva na kvalitetu presadnica Petunia x hybrida "Duvet Pink"
Utjecaj različitih gnojiva na kvalitetu presadnica Petunia x hybrida "Duvet Pink"
Marko Ćorić
Petunia hybrida L. je jednogodišnja cvjetna vrsta koja se u velikoj mjeri koristi za gredice, sandučiće na prozoru, posude, viseće košare itd. Cilj istraživanja je bio ispitati utjecaj različitih vrsta gnojiva na morfološke karakteristike presadnica petunije, te utvrđivanje najprikladnije koncentracije gnojiva kako bi se dobile najkvalitetnije presadnice petunije „Duvet pink“. U pokusu su korištene dvije vrste tekućih gnojiva, Magnicvet i Magnihortal s šest varijanti....
Utjecaj soja kvasca na isparljive spojeve vina Graševine
Utjecaj soja kvasca na isparljive spojeve vina Graševine
Marija Lizatović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj različitih sojeva kvasaca na sastav isparljivih spojeva vina Graševine. Uzorci vina Graševina proizvedeni su korištenjem dvaju sojeva kvasaca, Bollicine (GB) (Saccharomyces cerevisiae var. bayanus) i Lalvin EC1118 (GEC) (Saccharomyces cerevisiae var. bayanus). Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku GB...

Paginacija