Pages

ŽIG KAO OBLIK INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
ŽIG KAO OBLIK INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
Marijana Barišić
Tema završnog rada je „Žig kao oblik industrijskog vlasništva“ kroz koju je prožet osvrt na sam izvor žiga, njegov pojam, funkcije, prava i koristi koje pruža nositelju, ali i koristi koje pruža društvenoj zajednici. Krovna organizacija svakog žiga jest intelektualno vlasništvo, jer zapravo od njega sve i počinje. Intelektualno vlasništvo u poslovnom smislu može se definirati kao nematerijalna imovina koja ukoliko se kvalitetno iskoristi, odnosno primjeni na odgovarajući...
Žene u poduzetništvu
Žene u poduzetništvu
Anita Blažević
„Žene u poduzetništvu“ je završni rad podijeljen u šest dijelova plus uvod i zaključak. Prvi dio objašnjava pojam ženskog poduzetništva i ženske tvrtke. U nastavku se pak govori malo detaljnije o ženskom poduzetništvu, govori se općenito o zakonu koji je promijenio odnose prema ženama kao vlasnicama te u kojim se djelatnostima su žene najzastupljenije. U narednim poglavljima se u radu prikazuju statistički podaci u svijetu i Republici Hrvatskoj, o preprekama i izazovima...
Žensko poduzetništvo i poduzetnička aktivnosti žena u Republici Hrvatskoj
Žensko poduzetništvo i poduzetnička aktivnosti žena u Republici Hrvatskoj
Antonija Vukušić
Tradiciju je teško pobijediti. Ovu misao lako je preslikati na žensko poduzetništvo. Sve donedavno bilo je ustaljeno mišljenje da je ženi mjesto u kući, uz obitelj. Povijest, na sreću uči da su žene vodile carstva, napisale najljepše knjige, stvorile cijelu industriju nazvanu modna. Navodi se da su žene još uvijek u poduzetničkoj manjini (vidljivo iz podataka u ovom radu) – one manje zarađuju, manje prisvajaju, prije i više plaćaju radnika, zadovoljavaju se ...
Životna osiguranja u funkciji razvoja hrvatskog osigurateljnog tržišta
Životna osiguranja u funkciji razvoja hrvatskog osigurateljnog tržišta
Zorana Križanović
U ovom radu provedeno je istraživanje tržišta životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj. Napravljena je usporedba životnih i neživotnih osiguranja te stanje cjelokupnog tržišta životnih osiguranja u 2019.g. U tom razdoblju djelovalo je 16 društava za osiguranje, od kojih ih je 3 obavljalo isključivo poslove životnih osiguranja, 5 društava isključivo poslove neživotnih osiguranja, dok je preostalih 8 društava za osiguranje obavljalo poslove životnih i neživotnih osiguranja....
Životno osiguranje
Životno osiguranje
Renata Madžar
Ovaj rad prikazuje kratku povijest, ulogu i razvoj osiguranja kao jedne od vrlo važnih gospodarskih grana jednog društva. Poseban naglasak je dat životnom osiguranju kao dijelu novije povijesti razvoja tržišta osiguranja i kao glavnoj temi ovog rada. Sam nastanak osiguranja je vrlo logičan i prirodan i seže u daleku povijest kad su ljudi, prvo, iz humanih razloga pomagali jedni drugima, a zatim s razvojem trgovine i iz interesnih razloga. Razvojem društva i trgovine, razvijalo se...
Žižula (Ziziphus jujuba Mill.) u oblikovanju vrtova i voćnjaka  na području grada Skradina
Žižula (Ziziphus jujuba Mill.) u oblikovanju vrtova i voćnjaka na području grada Skradina
Josip Matić
Žižula (Ziziphus jujuba Mill.) je mediteranska voćna vrsta koja svojim ukrasnim i oblikovnim karakteristikama upotpunjuje pejsažnu sliku urbanog prostora grada Skradina. Na području Skradina ova kultura je posađena u sklopu kućnih vrtova i samostalnih voćnjaka. Danas na području grada Skradina kuća s vrtom sve više poprima gradska obilježja i udaljava se od tradicionalnog seoskog vrta. Tradicija uzgoja žižule je prvenstveno u gospodarske svrhe (radi ploda), premda je poznato da...

Pages