Paginacija

Usporedna ispitivanja pojedinih parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine
Usporedna ispitivanja pojedinih parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine
Marina Bitunjac
Osnovni preduvjet u proizvodnji djevičanskih maslinovih ulja visoke kvalitete je zdrav, svjež, neoštećen i optimalno dozrio plod masline. Svako oštećenje plodova maslina (bilo od vjetra, kiše, tuče) ili od strane bolesti i štetnika znatno umanjuje kvalitetu kasnije izdvojenog ulja. U tom smislu u radu su provedena ispitivanja nekih od parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine. Između ovih dviju proizvodnih godina utvrđene su znatne...
Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke "Kamičak" d.o.o.
Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke "Kamičak" d.o.o.
Mario Romac
Tema rada pod nazivom „Uspostava organizacijske strukture na primjeru tvrtke „Kamičak“ d.o.o. prikazala je osnovne informacije o tvrtki „Kamičak“ d.o.o. kroz prizmu prikaza i zakonitosti njene organizacijske strukture. Uspješno postavljena organizacijska struktura temelj je uspješnog poslovanja svake tvrtke. Iz tog razloga se napravila analiza postojeće organizacijske strukture promatrane tvrtke, te se na temelju tih podataka postavila ocjena kvalitete te organizacijske...
Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Milana Plavša
Tema ovog završnog rada jest „Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača“. Polazi od pojmova kao što su potrošač, ponašanje potrošača, donošenje odluke o kupnji. Cilj rada je objasniti kako ambalaža proizvoda djeluje na potrošače i njihovu odluku o kupnji. Proces donošenja odluke o kupnji je iznimno složen proces, te predstavlja niz različitih utjecaja i odluka koji kao rezultat imaju željenu akciju. Pri procesu donošenja odluke o kupnji potrošač prolazi kroz pet...
Utjecaj business intelligence na poslovnu uspješnost velikih poduzeća
Utjecaj business intelligence na poslovnu uspješnost velikih poduzeća
Daniela Tomić-Zuanin
Business intelligence je proces prikupljanja i analize javnih podataka radi podrške menadžmentu u donošenju informiranih poslovnih odluka u suvremenom poslovnom okruženju. Nastao je zbog potrebe poduzeća da budu agilnija i bolje razumiju tržište, konkurenciju i svoje poslovanje kroz dostupne informacije. Razvoj business intelligence duboko je povezan s tehnološkim napretkom i evolucijom društva, posebno s prelaskom u eru informacija. Povijest obavještajnih praksi,...
Utjecaj demokratskog stila vodstva na uspješnost poslovanja u bankarskom sektoru
Utjecaj demokratskog stila vodstva na uspješnost poslovanja u bankarskom sektoru
Tina Kanaet
Važnost vodstva je u slijeđenju, jer bez slijeđenja nema vođenja. Vodstvo je usmjereno na interakciju među ljudima, orijentiran na ljude. Bavi se svladavanjem promjena i nije mu bitan položaj koji pojedinac zauzima u organizaciji. Funkcije vodstva su postavljanje usmjerenja, uključivanje ljudi, motiviranje i inspiriranje. Vođa mora postaviti realne okvire koji su osnova za stvaranje njihove zajedničke vizije, kako bi zaposlenicima usadio vjeru u svoju viziju. To postiže i...
Utjecaj dodavanja hrane za kvasce u masulj na dinamiku fermentacije i pojedine parametre kemijskog sastava vina sorte Merlot
Utjecaj dodavanja hrane za kvasce u masulj na dinamiku fermentacije i pojedine parametre kemijskog sastava vina sorte Merlot
Maja Kardum
Cilj ovog rada je utvrditi kako će dodavanje organomineralne hrane za kvasce u fermentaciji - maceraciji utjecati na dinamiku temperature i razgradnju šečera tijekom fermentacije i na pojedine parametre kemijskog sastava vina. U svrhu toga postavljen je pokus sa varijantom gdje je dodavan kvasac i varijantom gdje je dodavan kvasac i hrana za kvasce. Tijekom fermentacije-maceracije praćena je temperatura i dinamika razgradnje šećera te su nakon fermentacije i stabilizacije vina...
Utjecaj dozrijevanja u drvu i inox-u na sastav isparljivih spojeva vina Pošip
Utjecaj dozrijevanja u drvu i inox-u na sastav isparljivih spojeva vina Pošip
Valentina Čular-Benjumea
Vino je alkoholno piće koje se proizvodi fermentacijom grožđa, ploda biljke vinove loze (lat. Vitis Vinifera). Jedan je od najstarijih poljoprivrednih proizvoda. Najpopularnija i najjednostavnija podjela vina je po boji. Tako poznajemo bijelo, ružičasto (roze) i crveno (crno) vino (Vino – wikipedija, 2005; Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Vino). U ovom radu govorit će se o bijelom vinu korčulanske sorte Pošip i fazama njegove proizvodnje. Do gotovog proizvoda potrebno...
Utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji
Utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji
Zrinka Biuk
Proučavanje ponašanje potrošača je od razumljivog interesa pošto ono s jedne strane čini osnovu za stvaranje marketinških aktivnosti, ali i kroz povratnu spregu daje refleksiju potrošača na prošle i postojeće aktivnosti poduzeća. Na temelju raznih utjecaja dolazi do procesa kupovine, odnosno donošenja odluka u kupovini, što je proces koji se odvija u više faza. Model specificira da potrošači donose odluke na osnovu vlastitog iskustva, te individualnih demografskih,...
Utjecaj društvenih mreža na ponašanje potrošača
Utjecaj društvenih mreža na ponašanje potrošača
Ena Šabić
Rad ne sadrži sažetak.
Utjecaj društvenih mreža na poslovanje
Utjecaj društvenih mreža na poslovanje
Božena Slipčević
Suvremeni potrošači su kompleksniji i informiraniji nego prije. U današnjem urbaniziranom svijetu nikad nije bilo lakše doći do informacija o proizvodima koji nas zanimaju. Pojava društvenih mreža drastično je poboljšala komunikaciju diljem svijeta. Kupci preferiraju sve osobniju komunikaciju s proizvođačima i prodavačima, stoga se sve više tvrtki odlučuje se na korištenje barem jedne društvene platforme kao promotivni kanal za svoje poslovanje i komunikaciju s klijentima i...
Utjecaj društvenih mreža na reputaciju javnog sektora - primjer grad Sinj
Utjecaj društvenih mreža na reputaciju javnog sektora - primjer grad Sinj
Ante Svalina
U današnje su doba društvene mreže postale svakodnevnica te stalno raste njihov broj te broj njihovih korisnika. Iako postoji mnoštvo definicija društvene mreže, svakom se od njih naglašava komunikacija te prijenos informacija i podataka. Budući da postoji mnogo društvenih mreža, u radu će se prikazati samo neke. Također, objasnit će se pojam i obilježja reputacije te koji je utjecaj društvenih mreža na reputaciju. Posebno će se promotriti javni sektor čije su usluge...
Utjecaj europskih fondova na gospodarstvo Republike Hrvatske
Utjecaj europskih fondova na gospodarstvo Republike Hrvatske
Katarina Slugan
Europska unija nastala je u studnenom 1993. godine kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo još 1951. godine između šest država. U trenutku pristupanja Republike Hrvatske, Europska unija brojala je sveukupno 27 zemalja članica. U srpnju 2013. godine, Republika Hrvatska je postala punopravna članica Europske unije te ujedno 28. zemlja članica Europske unije, ekonomske i političke unije. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, dobila je mogućnost...

Paginacija