Paginacija

Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Ana Mula
U suvremenom društvu gotovo ne postoji organizacija koja se u svom poslovanju nije susrela s krizom. Kriza se uglavnom javlja iznenada i zatekne nas nespremne. Stoga, svaka organizacija mora planirati određene strategije komuniciranja u slučaju krize. Ne postoji jedinstvena definicija krize, ali možemo uočiti neke zajedničke značajke kod svih autora. Svaka kriza je neplanirana okolnost koja utječe na sve segmente života (osobne i poslovne) te ostavlja negativne posljedice....
Upravljanje kvalitetom hrane
Upravljanje kvalitetom hrane
Ivan Vrlja
Kvaliteta je mjera ili pokazatelj obujma odnosno iznosa uporabne vrijednosti nekog proizvoda ili usluge za zadovoljenje točno određene potrebe na određenom mjestu i u određenom trenutku. Postoje pokazatelji kvalitete proizvoda, pokazatelji kvalitete usluge, pokazatelji kvalitete procesa i pokazatelji kvalitete organizacije. Najpoznatiji i najkorišteniji modeli upravljanja kvalitetom su TQM, Six Sigma. U okviru ovog završnog rada upoznat ćemo se sa menadžmentom kvalitete i HACCP...
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Bosiljko Stojanović
Tema ovog završnog rada je „Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe“. Rad je podijeljen na dvije osnovne tematike. Na upravljanje kvalitetom i poznavanje robe. Kod upravljanja kvalitetom spomenut će se povijest kvalitete koju ćemo podijeliti na pet faza zanimanja za kvalitetu i povijesni razvoj kroz događanja koja su oblikovala pojam kvalitete. Nadalje, objasnit ću samu definiciju kontrole koju možemo podijeliti na opću i službenu, kako upravljati i kontrolirati kvalitetu....
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Anđela Ćuk
Da bi hotelsko poslovanje moglo doseći svoj maksimum, ono mora biti utemeljeno na pružanju kvalitetnih usluga, jer bez njih opstanak na tržištu nije moguć. Kako bi jedan hotel uspješno poslovao i postao konkurentan, on se mora bazirati na ukupnosti kvalitete svih usluga koje pruža, a glavni mu je cilj zadovoljiti goste pruženom uslugom. U radu istražujemozadovoljstvo gostiju uslugama hotela Sheraton Zagrebte kako je upravljanje kvalitetom i uvođenje standarda i normi djelovalo na...
Upravljanje kvalitetom u skladištu
Upravljanje kvalitetom u skladištu
Ana Marija Jović
Skladište je prostor namijenjen smještaju i čuvanju robe u poduzećima, a skladištenje aktivnost kojom se određeni materijal dovodi u stanje mirovanja. Upravljanje kvalitetom predstavlja primjenu formaliziranih sustava s ciljem postizanja maksimalnog zadovoljstva kupaca uz minimalne ukupne troškove i postizanje konstantnog napretka. Na primjeru kružnog komisioniranja opisuje se sistem slaganja robe, odgovarajućeg pakiranja robe te njezine isporuke do krajnjeg odredišta uz primjenu...
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Darija Goreta
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i povijesni razvoj kvalitete prikazati i aktivnosti Grada Zagreba na poboljšanju kvalitete života nacionalnih manjina, s naglaskom na pripadnike romske zajednice, posebice na obrazovanje u romskoj zajednici te donošenje i provođenje i Akcijskog plana za Rome na području Grada Zagreba.
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Darija Goreta
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i povijesni razvoj kvalitete prikazati i aktivnosti Grada Zagreba na poboljšanju kvalitete života nacionalnih manjina, s naglaskom na pripadnike romske zajednice, posebice na obrazovanje u romskoj zajednici te donošenje i provođenje i Akcijskog plana za Rome na području Grada Zagreba.
Upravljanje selekcijskim procesima ljudskih potencijala u društvima za osiguranje
Upravljanje selekcijskim procesima ljudskih potencijala u društvima za osiguranje
Anamarija Teskera
U ovom završnom radu, pod nazivom: „Upravljanje selekcijskim procesima ljudskih potencijala u društvima za osiguranje“ ljudi su jedan od najvažnijih resursa svake organizacije, a pogotovo osiguravateljne organizacije. Oni čine skup znanja, vještina, sposobnosti i kreativne mogućnosti kojima raspolaže organizacija. Zbog specifičnosti poslovanja društava za osiguranje pristup i kvalitetno provođenje selekcijskog procesa među kandidatima za zaposlenje pridodaje se posebna...
Upravljanje sukobima
Upravljanje sukobima
Marin Čavara
Ovaj rad istražuje ključne aspekte vodstva, organizacije i sukoba unutar konteksta poslovnog okruženja. Prvo, analiziraju se različiti modeli vodstva, uključujući tradicionalne i suvremene teorije, pružajući temelj za razumijevanje dinamike vođenja. Nadalje, detaljno su razmotrene različite strukture organizacija, počevši od klasičnih do fleksibilnih i ad hoc struktura te Henry Mintzbergovog stava. Planiranje i odlučivanje unutar organizacija također su obuhvaćeni,...
Usporedba aromatskog profila plodova jagoda iz hrvatskog i španjolskog uzgojnog područja
Usporedba aromatskog profila plodova jagoda iz hrvatskog i španjolskog uzgojnog područja
Tomislav Samardžija
Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.) je voće koje se odlikuje jedinstvenim i karakterističnim okusom i aromom zbog čega je jedno od najpoželjnijih ljetnih vrsta voća. Šećeri, kiseline i tvari arome doprinose karakterističnom okusu i aromi jagode, koji opet ovise o uravnoteženom odnosu ovih kemijskih sastojaka. Dok su šećeri i kiseline odgovorni za slatkoću i trpkost ploda, aromatske tvari daju jedinstveni voćni okus i aromu svježe jagode. Aroma svježih jagoda ovisi o brojnim...
Usporedba sasatva masnih kiselina divljih i uzgojenih brancina i orada
Usporedba sasatva masnih kiselina divljih i uzgojenih brancina i orada
Monika Vukadinović
Cilj i svrha rada su bili upoznati nutritivni sastav ribljeg mesa, način uzgoja orade i brancina u industrijskoj proizvodnji. Proizvodni proces uzgoja orade i brancina u tvrtki Cromaris d.d. odličan je primjer kako ove dvije vrste ribe mogu izaći na vanjsko tržište. Najveći kupac uzgojene ribe orade i brancina uzgojenih u Cromarisu je Italija. Pravi primjer je Covid 19 u kojem smo imali porast za čak 20 % prodaje. Nutritivno vrijedna namirnica u obliku svježe ribe ili njezinih...
Usporedba stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj s pojedinim zemljama Europske unije
Usporedba stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj s pojedinim zemljama Europske unije
Anamaria Planinić
Javna davanja pa tako i porezi čine prihod države. Porezi postoje od kad postoji i civilizacija, a prva civilizacija je počela prije šest tisuća godina. Od razdoblja prvih civilizacija pa sve do danas porezi su se razvijali i mijenjali. Republika Hrvatska reformom poreznog sustava završila je 1998. godine uvođenjem poreznog oblika poreza na dodanu vrijednost. PDV je jedan od najvažnijih poreznih oblika kojim država prikuplja prihode odnosno „puni“ državni proračun....

Paginacija