Paginacija

Važnost procjene rizika za dugoročnu financijsku uspješnost obiteljskog poljoprivrednog poduzeća Natura
Važnost procjene rizika za dugoročnu financijsku uspješnost obiteljskog poljoprivrednog poduzeća Natura
Matea Vidović
Procjena rizika u poljoprivrednom sektoru je važna iz razloga što pomaže poljoprivrednicima identificirati potencijalne opasnosti i neželjene događaje koji mogu utjecati na njihove usjeve, stoku, ali i sveukupno poslovanje. Na temelju procjene rizika se mogu planirati mjere za smanjenje rizika i pripremiti strategije za upravljanje nepredviđenim situacijama kao što su suđe, bolesti biljaka ili promjene na tržištu. Na taj način je omogućeno bolje donošenje odluka, što u...
Važnost procjene rizika za finacijsku uspješnost poduzeća javnog sektora
Važnost procjene rizika za finacijsku uspješnost poduzeća javnog sektora
Viktorija Radošević
Procjena rizika igra ključnu ulogu u postizanju financijske uspješnosti poduzeća javnog sektora kao što su Zagrebački Holding, Hrvatske autoceste i HEP. Ovi entiteti su od vitalne važnosti za infrastrukturni i ekonomski razvoj Hrvatske. Kroz sustavnu analizu potencijalnih rizika, uključujući financijske, operativne, regulatorne i ekonomske faktore, ova poduzeća mogu identificirati prijetnje i prilike te usmjeriti strategije na optimizaciju poslovanja. Uspješna procjena rizika...
Važnost upravaljanja kvalitetom u društvima za osiguranje
Važnost upravaljanja kvalitetom u društvima za osiguranje
Senka Čajić
U ovom završnom radu pod nazivom „Važnost upravljanja kvalitetom u društvima za osiguranje“, pobliže ćemo se upoznati s kvalitetom, sa samim definicijama kvalitete, važnosti ISO 9001 standarda, procesom i prednosti implementacije. Objasnit će se norme i normizacija, način rada te koristi od njihove primjene. Nadalje, objasnit će se poslovanje poduzeća Croatia osiguranja, njezinu povijest, misiju, viziju, strategiju za ostvarivanje postavljenih ciljeva, te njezine bitne...
Vidljivi i nevidljivi simboli organizacijske kulture u financijskim institucijama
Vidljivi i nevidljivi simboli organizacijske kulture u financijskim institucijama
Silvia Jurić-Ćivro
Predmet i cilj ovog završnog rada pod naslovom „Vidljivi i nevidljivi simboli organizacijske kulture u financijskim institucijama“ je prikazati organizacijsku kulturu financijskog sustava u Republici Hrvatskoj. U uvodnom dijelu rada objašnjena je kultura organizacije u financijskom sektoru, pojmovno određenje te sama funkcija i elementi organizacijske kulture. Nadalje u radu, detaljnije se obrađuju simboli organizacijske kulture, način upravljanja, vidljivi i nevidljivi simboli...
Visokoregalna skladišta
Visokoregalna skladišta
Josip Vulić
U ovom radu je nakon uvodnih poglavlja o logistici i skladištenju općenito, opisano automatizirano visokoregalno skladište. Prikazani su ciljevi planiranja, projektiranja i gradnje, kao prvog koraka u oblikovanju ovakvog sustava. Za potrebe projektiranja sustava navedene su osnovne komponente sustava, oprema za oblikovanje tereta, način određivanja radnih ciklusa dizalice automatiziranog visokoregalnog skladišta i redoslijeda odlaganja, odnosno izuzimanja. U logističkom poslovanju...
Voda u krškom području
Voda u krškom području
Matea Mučalo
Voda je najznačajniji ali zapravo i najugroženiji prirodni resurs nezamjenjiv u gotovo svim segmentima ljudskog djelovanja. Oko polovinu prostora Republike Hrvatske karakterizira krški teren koji obiluje reljefnim oblicima i složenim podzemnim vodenim tokovima.Zbog svoje specifičnosti i velike osjetljivosti (poroznosti i specifične podzemne cirkulacije) krški ekosustav vrlo je osjetljiv te zahtijeva mjerepotrebne za očuvanje krških reljefnih oblika i održivost vodnih sustava. ...
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Božica Ilinović
U pojedinim trgovačkim društvima nematerijalna imovina obuhvaća znatan dio bilančne aktive budući da je to primjereno prirodi djelatnosti tih društava. U današnjem je svijetu teško zamisliti trgovačko društvo, pa i druge poslovne subjekte koji u svakodnevnom poslovanju ne koriste neke oblike nematerijalne imovine. Pitanje je samo načina knjiženja u poslovnim knjigama ili iskazivanja u financijskim izvješćima tih društava korištenih oblika nematerijalne imovine jer interno...
Z A D U Ž N I C A
Z A D U Ž N I C A
Milena Perić Grizelj
Ovaj rad će nastojati na što jednostavniji i sažetiji način opisati pojam i osnovnu karakteristike zadužnice. Sastoji se od sedam poglavlja. Prvi dio će dati definiciju pojma zadužnice i osnovnu podjelu zadužnica. Zatim će se pojasniti neke bitne karakteristike obične i bjanko zadužnice. Ovaj dio sadržava i temeljit opis izglega obrasca bjanko zadužnice. Zadnja poglavlja su posvećena jamstvu, naplati i privremenim mjerama i pobijanju zadužnice.
ZAJAM
ZAJAM
Stipe Sesardić
Sam nastavni program kolegija poslovna matematika nije predviđao opširniju analizu obrađenih pojmova, točnije put koji treba prijeći da bi došli do pojedine formule. U ovom radu pobliže će biti pojašnjeni osnovni pojmovi kamatnog računa kao i dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje. Također ćemo pažnju obratiti i na složenu ispodgodišnju kamatnu stopu ili konformnu kamatnu stopu. Kroz ovaj rad upoznat ćemo se i sa samom primjenom složenog kamatnog računa, točnije...
ZAKLADA ANA RUKAVINA
ZAKLADA ANA RUKAVINA
Angela Maretić
Zaklada Ana Rukavina osnovana je prije šest godina, nakon Anine smrti, s namjerom da se izvrši Anina misija. Ona prikuplja sredstva za razvoj Hrvatskog registra donatora koštane srži. Kako bi se Ani pomoglo bila je pokrenuta akcija "Želim život!", koja je ujedno i slogan Zaklade. Osnivači Zaklade Ana Rukavina je u prvom redu njezina obitelj, Hrvatska udruga leukemija i limfomi i Vjesnik. Vizija Zaklade je biti profesionalna i općeprihvaćena hrvatska humanitarna Zaklada, stvoriti tim...
ZALIHE
ZALIHE
Marija Jerković
U ovom radu pod temom „Zalihe“ nalazi se niz naslova koji je svaki pojedinačno jako dobro objašnjen, a uz to i još bitnije, razumljiv je. Osim uvoda koji svaki rad treba imati kao početne stranice zauzela je tema Skladište i skladišno poslovanje jer svaka zaliha bilo kakvog proizvoda ili robe treba se uskladištiti prije nego dođe do konačnog cilja tj.do prodaje na tržištu. Slijedeće teme isključivo se odnose na same zalihe. Jako je važno vršiti nadzor nad zalihama kao i...

Paginacija