Paginacija

Uloga odnosa s javnošću u marketingu
Uloga odnosa s javnošću u marketingu
Martina Lipovina
Ovaj završni rad polazi od pretpostavke da su odnosi s javnošću i marketing povezane strane iste medalje u poslovnom komuniciranju. U eri u kojoj je komunikacija sveprisutna, a potrošači informirani i zahtjevni, razdvajanje ovih funkcija može biti kontraproduktivno. Umjesto toga, integracija odnosa s javnošću i marketinga može stvoriti snažan savez za uspješnu promociju organizacije, njenih proizvoda i usluga. Cilj ovog rada je istražiti ulogu odnosa s javnošću u ...
Uloga odnosa s javnošću u marketingu
Uloga odnosa s javnošću u marketingu
Martina Lipovina
Ovaj završni rad polazi od pretpostavke da su odnosi s javnošću i marketing povezane strane iste medalje u poslovnom komuniciranju. U eri u kojoj je komunikacija sveprisutna, a potrošači informirani i zahtjevni, razdvajanje ovih funkcija može biti kontraproduktivno. Umjesto toga, integracija odnosa s javnošću i marketinga može stvoriti snažan savez za uspješnu promociju organizacije, njenih proizvoda i usluga. Cilj ovog rada je istražiti ulogu odnosa s javnošću u marketinga,...
Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Stipe Marunica
Osiguranje od požara i elementarnih šteta pripada skupini neživotnih osiguranja. Ono pokriva štetu na stvarima uslijed djelovanja vatre, oluje, elementarnih nepogoda, eksplozije, potresa, poplava, a u službenoj međunarodnoj sistematizaciji obuhvaća: - 08.01. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta, - 08.02. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu, - 08.99. Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda. U radu je...
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Marija Peronja
Osnovni cilj rada sastoji se u teorijskoj i empirijskoj verifikaciji kritičkih faktora uspjeha upravljanja poslovnim procesima koji direktno i indirektno utječu na organizacijske performanse osiguravajućih društava. Dokazana je polazna premisa da promjene poslovnih procesa, promatrane kroz kritične faktore uspjeha menadžmenta poslovnih procesa, utječu na organizacijske performanse, koje se promatraju kroz zadovoljstvo krajnjeg kupca/korisnika i financijske performanse poduzeća....
Uloga sindikata na tržištu rada
Uloga sindikata na tržištu rada
Zoran Milan
U radu se istražuje uloga sindikata na tržištu rada. Motivacija za odabir predmeta istraživanja proizašla je iz činjenice da se priroda rada u 21. stoljeću kontinuirano mijenja pod utjecajem globalizacije, liberalizacije i fleksibilizacije tržišta rada te rapidnog napretka informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kako bi se istraživala uloga sindikata na tržištu rada, korišteni su sekundarni izvori podataka. Rezultati istraživanja ukazuju na to da uloga sindikata kontinuirano...
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Ivana Tomić
Tema ovog završnog rada je „Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću “ . U radu ću pokušati prikazati umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću od njegovih početaka pa sve do danas, tj. do njegovog razvoja u organizacijama. Na samom početku rada objasnila sam povijest retorike odnosno govorništva i njegov razvoj sve do 20. stoljeća. Nakon iznesenih povijesnih činjenica u radu, nastavljam sa temom javnog nastupa i komunikacije s publikom, odnosno održavanja govora i...
Umjetna inteligencija i odnosi s javnošću
Umjetna inteligencija i odnosi s javnošću
Lorana Katić
Umjetna inteligencija (AI) široka je grana računalne znanosti koja se bavi izgradnjom pametnih strojeva sposobnih za obavljanje zadataka koje obično obavljaju ljudska bića. Još uvijek ne postoji ništa što bi moglo biti prava „umjetna inteligencija“, a velika većina sustava temelji se na „strojnom učenju“ kako bi se omogućila analiza velikih podataka. Organizacije svih vrsta, sve više uključuju umjetnu inteligenciju (AI) kako bi poboljšali svoje sposobnosti. Ovaj rad ...
Unapređenje prodaje novog proizvoda
Unapređenje prodaje novog proizvoda
Ivana Jelić
Unapređenje prodaje predstavlja prodajnu snagu pomoću koje tvrtka svoje poslovanje podiže na višu razinu. Kroz aktivnosti unapređenja prodaje naglasak se stavlja na inovacijama. Inovacije predstavljaju bitnu pretpostavku koja utječe na uspješnost provođenja unapređenja prodaje. Inovacije ne predstavljaju uvijek samo nove proizvode, nego i one postojeće koji se mogu unaprijediti. Kroz rad se detaljno objašnjavaju aktivnosti koje tvrtka Müller koristi u svom poslovanju kako bi...
Unutarnja i vanjska komunikacija MUPU
Unutarnja i vanjska komunikacija MUPU
Ivan Pavičić
Komunikacija je neizostavan dio svakodnevnog života svakog pojedinca. U poslovnom okruženju, dobra komunikacija ima ključnu ulogu u uspješnosti organizacije. U slučaju Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), komunikacija ima poseban značaj s obzirom na činjenicu da MUP nema "proizvod" kao druge organizacije, već je njihov "proizvod" zapravo čovjek. Sposobnost komunikacije omogućuje izgradnju ugledne i uspješne organizacije. Policijska organizacija podliježe strogim zakonskim...
Upotreba GMO-a u prehrambenoj tehnologiji
Upotreba GMO-a u prehrambenoj tehnologiji
Josip Lešić
Tema ovog rada je bila upotreba GMO-a u prehrambenoj tehnologiji. Genetski modificirani organizmi su u posljednje vrijeme jako kontroverzna i nedovoljno istražena tema kojoj je potrebno pristupiti s velikim oprezom jer su brojna znanstvena istraživanja koja dokazuju prednosti i nedostatke ove tehnologije. Ova vrsta organizama postaje neizbježna u našoj budućnosti jer se obradive poljoprivredne površine smanjuju uslijed urbanizacije, industrijalizacije i sve većeg broja stanovnika...
Upravljanje financijskim rizikom i kontrola poslovanja
Upravljanje financijskim rizikom i kontrola poslovanja
Manuela Filipović
Najveći dio poslova kontrole nad izvršenjem državnog proračuna ne čini interni nadzor nad provedbom državnog proračuna, već naknadna kontrola koju provodi Financijski sud. Revizija računa koju provodi Financijski sud obuhvaća cjelokupno gospodarenje financijskim sredstvima države, uključujući i financijske aktivnosti izvanproračunskih fondova i javnih poduzeća. Istražuje se je li se pritom pridržavalo državnog proračuna, te jesu li poslovi uplate i isplate, te...
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Nikolina Rapo
U ovom radu polazi se od pojmova pozicioniranje, upravljanje marke, te branding marke. Cilj je upoznati se sa imidţom, što znači stvoriti jak i dobar imidţ, identitet marke. Marka proizvoda sadrţi opipljive i neopipljive elemente svog identiteta. Naglasit će se utjecaj odreĎenih globalnih faktora koji svjesno ili nesvjesno oblikuju prizvod i njegovu marku, te ostali faktori koji utječu na pozicioniranje marke. Dobro kreirana marka donijet će kvalitetnu i jasnu poziciju...

Paginacija