Pages

Borba protiv prijevara - otkrivanje i spriječavanje
Borba protiv prijevara - otkrivanje i spriječavanje
Mate Jakelić
Kroz povijest svjedočimo raznim oblicima prijevara poput korupcije, krađe imovine, pronevjere, lažiranja dokumentacije, lažiranja informacija i slično. Postoje ljudi koji čine prijevare radi svoje osobne koristi, bilo to radi veće zarade, položaja na tržištu ili bilo koje druge koristi koja ih je ponukala na takvo kriminalno ponašanje. Kako bi se u budućnosti spriječio nastanak takvih prijevara, razvijene su i posebne profesije koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem...
Brainstorming u neprofitnim organizacijama na na primjeru udruge za obrazovanje i znanost "Scienta populo"
Brainstorming u neprofitnim organizacijama na na primjeru udruge za obrazovanje i znanost "Scienta populo"
Nikolina Ivković
Brainstorming, odnosno na hrvatskom jeziku „Oluja mozgova“ jedna je od metoda grupnog, kreativnog mišljenja i iznošenja ideja koja se najčešće primjenjuje pri donošenju odluka. Branistorming učinkovit je alat, koji se koristi, kako bi se na što efikasaniji i veoma kreativan način riješio određeni problem. Zbog svoje iznimne jednostavnosti i praktičnosti metoda Brainstorminga podjednako je pogodna za rješavanje širokih i nepreciznih kao i posve uskih, stručnih...
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
Robertina Baković
Najvažniji igrači na financijskim tržištima širom svijeta, državni autoriteti u vođenju monetarne politike su centralne banke. Svojim djelovanjem utječu na kamatne stope, količinu kredita i ponudu novca. Sve to ima direktan učinak ne samo na financijska tržišta, nego i na ukupnu proizvodnju i inflaciju. Da bismo razumjeli ulogu centralnih banaka na financijskim tržištima i u cjelokupnom gospodarstvu, moramo razumjeti kako one funkcioniraju. Tko kontrolira centralne banke i...
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Marijana Ramljak
Svrha financijske analize je pobliže informiranje o poduzeću, kako bi svi zainteresirani imali podlogu za donošenje adekvatnih poslovnih odluka. Analiza se provodi kako bi se utvrdila ranija uspješnost poduzeća te procijenili potencijali poduzeća u budućnosti kao i rizike koje budućnost donosi. Analiza je preduvjet racionalnog upravljanja poslovanjem i razvojem društva. Croatia Airlines d.d. hrvatska je zrakoplovna tvrtka u stalnom razvojnom uzletu. U svojih 25 godina postojanja...
Carina i carinski sustav Republike Hrvatske
Carina i carinski sustav Republike Hrvatske
Ana Antić
Tema ovog završnog rada je „Carina i carinski sustav Republike Hrvatske“. Rad se sastoji od sedam poglavlja. U prvom poglavlju, uvodu, ukratko se opisuje tematika koja će se obraditi u ovom radu. U drugom poglavlju definiraju se pojam i zadaci vanjske trgovine. U trećem poglavlju naglasak je stavljen na pojmu i funkciji suvremenih carina, podjeli i vrstama carina, pojmu i vrstama carinskih stopa, te mjerama bescarinske zaštite. U četvrtom poglavlju objašnjava se carinski sustav...
D.O.O   I   OBRTI
D.O.O I OBRTI
Dijana Zelić
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Iznimno obrt obavlja i pravna osoba koje obavlja jednu ili više djelatnosti ako to ne čini na industrijski način. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u...
DALMACIJAVINO“ D.D. U STEČAJU
 ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
DALMACIJAVINO“ D.D. U STEČAJU ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Željka Puncet
Poslovna kriza se definira kao neplaniran i neželjen proces ograničenog trajanja i mogućnosti utjecanja koji dovodi u pitanje opstanak poduzeća. Poduzeća imuna na krizu više ne postoje. Uspješna poduzeća se prepoznaju po vremenu reagiranja na simptome krize, a ne po izostanku krize. S obzirom na loše stanje u gospodarstvu većina poduzeća u Republici Hrvatskoj, osobito ona u državnom vlasništvu, suočena su s poslovnom krizom. Nažalost, vrlo mali broj krizu prevlada. Krizni...
DANAŠNJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U  REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA ŽIVOTNA OSIGURANJA
DANAŠNJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA ŽIVOTNA OSIGURANJA
Marin Lekić
Osiguranje je vjekovna težnja pojedinca da se zaštiti od opasnosti koje mu ugrožavaju život i nanose štete na imovini. Tržište osiguranja možemo definirati kao odnos potražnje pojedinca ili pravne osobe – osiguranika, koja ima potrebu za kupnjom usluga osiguranja, i osiguratelja – ponuditelja tih usluga. Osiguranje života je smišljeno da bude zaštita od ozbiljnih financijskih gubitaka koji mogu biti posljedica uplitanja neizvjesnih događaja u naš život, a osnovni motiv...
DIREKTAN NASTUP NA INOZEMNOM TRŽIŠTU
DIREKTAN NASTUP NA INOZEMNOM TRŽIŠTU
Darja Lisac
Završni rad pod nazivom Direktan nastup na inozemnom tržištu na 30-ak stranica obrađuje pojmove vanjske trgovine, njezin nastanak, značenje i karakteristike, te pojašnjava koji činitelji utječu na razvoj vanjske trgovine. Također ukazuje na to koji su uvjeti i čimbenici potrebni za obavljanje vanjske trgovine, ali i pojašnjava njezinu ulogu i značenje u gospodarstvu neke zemlje. Ovaj rad također pojašnjava međunarodno tržište i međunarodnu razmjenu, razmatra koji su...
DIZAJN KARTONSKE AMBALAŽE
DIZAJN KARTONSKE AMBALAŽE
Josipa Marković
U ovom radu pokušat će se pobliže objasniti ambalaža kao pojam, njene prednosti i nedostatke, vrste ambalaže te svaku u kratkim crtama opisati. Rad će se bazirati na dizajnu kartonske ambalaže što je i sama tema rada, time što će autorica izabrati, i na samom primjeru proizvoda objasniti važnost dizajna kartonske ambalaže. Sama Ambalaža je puno više od pakiranja proizvoda. Ambalaža je šansa za direktnu komunikaciju proizvoda sa potrošačem. Inovativna ambalaža potencira...
DRIJEN I BAZGA KAO SAMONIKLE VOĆNE 
 VRSTE NA PODRUČJU KNINA
DRIJEN I BAZGA KAO SAMONIKLE VOĆNE VRSTE NA PODRUČJU KNINA
Jasna Topić
Rad započinje opisom samoniklog voća na području Kninskog kraja i govori o tome kako su ljudi još od davnina preživljavali hraneći se hranom koja je tada bila samo dostupna u prirodi. Danas u moderno doba i uz brz način življenja ljudi se sve više okreću izvornoj prirodnoj prehrani tako da skupljanje samoniklog bilja i voća postaje ponovno moderno. U ovome završnom radu „Drijen i bazga kao samonikle voćne vrste na području Knina“ obrađene su dvije biljne vrste koje rastu...

Pages