specijalistički diplomski stručni
Utjecaj okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo

Vedrana Požar (2015)
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom