master's thesis
Utjecaj okolišnih i društvenih eksternalija na životno zadovoljstvo

Vedrana Požar (2015)
Marko Marulic Polytechnic of Knin
Commercial Business with Entrepreneurship