specijalistički diplomski stručni
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.

Marija Peronja (2015)
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom