master's thesis
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol

Marina Kasunić (2015)
Marko Marulic Polytechnic of Knin
Commercial Business with Entrepreneurship