specijalistički diplomski stručni
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol

Marina Kasunić (2015)
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom