Pages

Zeleno financiranje kao čimbenik konkurentnosti poduzeća
Zeleno financiranje kao čimbenik konkurentnosti poduzeća
Ivana Domjanović
Ovaj rad istražuje ulogu zelenog financiranja u poticanju održivog razvoja kroz podršku ekološki prihvatljivim projektima i inicijativama. Fokusirajući se na različite financijske instrumente kao što su zelene obveznice, zelene kredite i odgovorne investicijske fondove, rad istražuje načine na koje financijski sektor može doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, podršci prelaska na obnovljive izvore energije te promoviranju održivih tehnologija. Kroz analizu...
Značaj bijele djeteline u različitim sustavima stočarske proizvodnje
Značaj bijele djeteline u različitim sustavima stočarske proizvodnje
Anđelka Amanović
Bijela djetelina (Trifolium repens L.) je najvažnija vrsta roda Trifolium koja se koristi za napasivanje. Smatra se da je centar podrijetla bijele djeteline mediteranski bazen, koji je izvorište 110 od 237 vrsta roda Trifolium. Važnost bijele djeteline, kao važne sastavnice pašnjaka, uočena je u 17. st. u sjeverozapadnoj Europi, a nakon naseljavanja Sjeverne i Južne Amerike, te Australije, a naročito tijekom 19. st. postaje široko raširena na pašnjacima umjerenih klimatskih...
Značaj poduzetništva u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Značaj poduzetništva u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Dajana Čović
U ovom radu prikazat će se utjecaj poduzetništva na razvoj turizma Republike Hrvatske, pritom objašnjavajući samo značenje poduzetništva, njegovi oblici i definicije. Dalje, objasnit će se turizam Hrvatske kroz povijest, kada je turizam doživio procvat. Također, će se prikazati veliki utjecaj povijesti turizma i utjecaj turizma danas na razvoj same države, a koji su planovi razvoja kroz slijedeći niz godina kako bi se turizam nastavio širiti. Ono glavno, objasnit će se...
Čaj od lista masline
Čaj od lista masline
Božo Vukušić
Danas maslinarstvo predstavlja značajan gospodarski potencijal u poljoprivrednoj proizvodnji mediteranskog područja Republike Hrvatske. U mediteranskoj regiji maslina je najrasprostranjenija voćna kultura. Poljoprivreda zagovara sve poljoprivredne sustave koji vode računa: o zaštiti okoliša i očuvanju biološke ravnoteže, usklađenom odnosu biljne proizvodnje i stočarstva, održivim sustavima obrade tla (čuvanju plodnosti i zaustavljanju degradiranja tla), upotrebi organskih...
Čimbenici ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
Čimbenici ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
Lorana Katić
Ruralni turizam može u potpunosti iskoristiti turističke resurse u ruralnim područjima za prilagodbu i optimizaciju ruralnih industrijskih struktura, proširenje poljoprivrednog industrijskog lanca, razvijanje usluga ruralnog turizma, promicanje nepoljoprivrednog zapošljavanja, povećanje prihoda poljoprivrednika, kao i stvaranje bolje ekonomske osnovice za nove ruralne gradnje. Republika Hrvatska ima velike razvojne mogućnosti u ruralnom turizmu, a ovaj rad pokušat će dati njihov...
Čimbenici utjecaja na kupnju maslinovog ulja
Čimbenici utjecaja na kupnju maslinovog ulja
Karlo Lazar
Tijekom posljednjeg desetljeća potrošnja maslinovog ulja doživjela je veliki procvat u Europi i svijetu općenito, i to ne samo u zemljama proizvođačima, već i među onima koje to nisu. Takav rast posljedica je integracije kulturnog fenomena uspostavljenog među glavnim zemljama proizvođačima maslinovog ulja (Španjolska, Italija i Grčka), zahvaljujući najviše mediteranskoj prehrani - konceptu prehrane koji pruža važne zdravstvene dobrobiti i u kojem je maslinovo ulje jedan od...
ŽIG KAO OBLIK INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
ŽIG KAO OBLIK INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
Marijana Barišić
Tema završnog rada je „Žig kao oblik industrijskog vlasništva“ kroz koju je prožet osvrt na sam izvor žiga, njegov pojam, funkcije, prava i koristi koje pruža nositelju, ali i koristi koje pruža društvenoj zajednici. Krovna organizacija svakog žiga jest intelektualno vlasništvo, jer zapravo od njega sve i počinje. Intelektualno vlasništvo u poslovnom smislu može se definirati kao nematerijalna imovina koja ukoliko se kvalitetno iskoristi, odnosno primjeni na odgovarajući...
Žene u medijima
Žene u medijima
Ivana Zelić
Ovaj završni rad istražuje utjecaj medija na društvo i naglašava važnost rodne ravnopravnosti i prava žena u medijskim prikazima. Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju stavova i percepcije ljudi te pružaju informacije, obrazovanje, zabavu i inspiraciju. Međutim, dugotrajni nedostatak zastupljenosti i adekvatnih prikaza žena u medijima stvara predrasude i neravnoteže. Pitanje rodne jednakosti i prava žena postaje sve važnije u suvremenom društvu, jer se suočavaju s...
Žene u poduzetništvu
Žene u poduzetništvu
Anita Blažević
„Žene u poduzetništvu“ je završni rad podijeljen u šest dijelova plus uvod i zaključak. Prvi dio objašnjava pojam ženskog poduzetništva i ženske tvrtke. U nastavku se pak govori malo detaljnije o ženskom poduzetništvu, govori se općenito o zakonu koji je promijenio odnose prema ženama kao vlasnicama te u kojim se djelatnostima su žene najzastupljenije. U narednim poglavljima se u radu prikazuju statistički podaci u svijetu i Republici Hrvatskoj, o preprekama i izazovima...
Žensko poduzetništvo i poduzetnička aktivnosti žena u Republici Hrvatskoj
Žensko poduzetništvo i poduzetnička aktivnosti žena u Republici Hrvatskoj
Antonija Vukušić
Tradiciju je teško pobijediti. Ovu misao lako je preslikati na žensko poduzetništvo. Sve donedavno bilo je ustaljeno mišljenje da je ženi mjesto u kući, uz obitelj. Povijest, na sreću uči da su žene vodile carstva, napisale najljepše knjige, stvorile cijelu industriju nazvanu modna. Navodi se da su žene još uvijek u poduzetničkoj manjini (vidljivo iz podataka u ovom radu) – one manje zarađuju, manje prisvajaju, prije i više plaćaju radnika, zadovoljavaju se ...
Životna osiguranja u funkciji razvoja hrvatskog osigurateljnog tržišta
Životna osiguranja u funkciji razvoja hrvatskog osigurateljnog tržišta
Zorana Križanović
U ovom radu provedeno je istraživanje tržišta životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj. Napravljena je usporedba životnih i neživotnih osiguranja te stanje cjelokupnog tržišta životnih osiguranja u 2019.g. U tom razdoblju djelovalo je 16 društava za osiguranje, od kojih ih je 3 obavljalo isključivo poslove životnih osiguranja, 5 društava isključivo poslove neživotnih osiguranja, dok je preostalih 8 društava za osiguranje obavljalo poslove životnih i neživotnih osiguranja....
Životno osiguranje
Životno osiguranje
Renata Madžar
Ovaj rad prikazuje kratku povijest, ulogu i razvoj osiguranja kao jedne od vrlo važnih gospodarskih grana jednog društva. Poseban naglasak je dat životnom osiguranju kao dijelu novije povijesti razvoja tržišta osiguranja i kao glavnoj temi ovog rada. Sam nastanak osiguranja je vrlo logičan i prirodan i seže u daleku povijest kad su ljudi, prvo, iz humanih razloga pomagali jedni drugima, a zatim s razvojem trgovine i iz interesnih razloga. Razvojem društva i trgovine, razvijalo se...

Pages