Pages

RIZIK I OSIGURANJE
RIZIK I OSIGURANJE
Sandra Roca
Ovaj završni rad je pisan u pet dijelova. Prvi dio je upoznavanje s općenitim pojmom i značenjem osiguranja. Tu se obrađuje definicija osiguranja, strane koje sudjeluju u osiguranju i značaj osiguranja. Osiguranje je međusobni oblik pomaganja iz prikupljenih sredstava za eventualni štetni događaj. Ugovaranjem osiguranja pojedinac postaje član određene rizične zajednice koju čine osiguranici koji su se osigurali od istovrsnog rizika, plaćanjem određene premije. Osiguranje ima...
Razvijenost poduzetništva žena u RH
Razvijenost poduzetništva žena u RH
Anamarija Čuturić
Fenomen poduzetništva ima veoma važnu ulogu kako za razvoj gospodarstva na nacionalnoj razini tako i na razini subjekata maloga gospodarstva. Kolika je važnost poduzetništva na mikro razini, odnosno na razini subjekata maloga gospodarstva, najčešće se prepoznaje kroz postotak subjekata maloga gospodarstva u ukupnog broju poduzeća i postotka zaposlenih u tim poduzećima, razmjerno ukupnom broju zaposlenih. Poduzetništvo žena je oblik poduzetništva koje također ima vitalni...
Razvoj i implementacija elektroničkog poslovanja u javnoj upravi
Razvoj i implementacija elektroničkog poslovanja u javnoj upravi
Milica Cerovac
Razvojem i informatičkim napretkom, javlja se potreba i za suvremenim načinom organiziranja poslovanja. U tom smislu danas je nastojanje manje više svih poslovnih subjekata da svoje poslovanje učine konkurentnijim, dostupnijim i sveprisutnim i to na način da su svakodnevno i cjelodnevno njihovi proizvodi i usluge dostupni krajnjem korisniku. Ovim radom ću obraditi osim uvodnih značajka vezanih za sam razvoj elektroničkog poslovanja i definiranja osnovnih pojmova, i implementaciju...
Razvoj mirovinskog sustava u RH
Razvoj mirovinskog sustava u RH
Katarina Burić
U radu su obrađena obilježja mirovinskih sustava, njegove značajke te njegova povijest. Kako su gotovo sve europske države provodile reforme mirovinskih sustava svrha ovog rada je ukratko opisati reforme mirovinskih sustava u Europi. Poseban naglasak stavljen je na opisivanje mirovinskog sustava i njegove reforme u Hrvatskoj. Na kraju rada opisane su značajke dobrovoljnog mirovinskog fonda i navedeni su glavni razlozi zašto štedjeti za dodatnu mirovinu u trećem stupu a sve u...
Reprodukcijske značajke sorte oblica
Reprodukcijske značajke sorte oblica
Luka Radovan
Na prostorima Mediterana pa tako i Dalmacije uzgoj masline ima višestoljetnu tradiciju. Većina znanstvenika slaže se da je početak kontroliranog uzgoja masline počeo na području Male Azije u trećem tisućljeću prije Krista odakle trgovačkim putovima stiže u Europu. Prema novijim arheološkim istraživanjima na području Vranjica pokraj Splita u nedirnutom prapovijesnom sloju koje datira iz brončanog doba dovedeno u pitanje uvriježeno mišljenje da su maslinu na naše područje...
Rizik menadžmenta u osiguranju
Rizik menadžmenta u osiguranju
Petra Komar
Tema završnog rada pod nazivom Rizik menadžment u osiguranju podijeljena je, pored uvoda i zaključka, u pet poglavlja. U prvom dijelu rada objasnit će se pojam i definicija rizika, vjerojatnost nastupanja opasnosti, izvori rizika te opasnosti i hazard. Također, navest će se podjele i vrste rizika. U drugom dijelu govorit će se o rizik menadžment procesu, gdje će se objasniti pojam, ciljevi i faze rizik menadžment procesa te kako rizik menadžment djeluje kao poslovna funkcija....
Rodne uloge u području uspješnog vođenja
Rodne uloge u području uspješnog vođenja
Ana-Marija Baković
Komunikacija se smatra naučenim ponašanjem koje se razvija procesom socijalizacije, odnosno kombinacijom odgoja, genetskih predispozicija te stimulacije okruženja. Muškarci i žene komuniciraju na različite načine i iz različitih razloga, a razlike u komunikaciji između rodova izražene su u sadržaju, stilu i strukturi komunikacije. U poslovnom smislu, a kako bi se stvorilo produktivno okruženje, u obzir se moraju uzeti različiti stilovi komunikacije kod muškaraca i žena, kao i...
Ruralni razvoj - Konjogojstvo
Ruralni razvoj - Konjogojstvo
Zdravka Božić
U završnom radu Ruralni razvoj-konjogojstvo, pobliže se obrađuje konjogojstvo u Republici Hrvatskoj. Osim konjogojstva u završnom radu, obratiti ću pozornost i na ruralni razvoj koji je veoma bitna poveznica samog konjogojstva. U Republici Hrvatskoj postoji duga tradicija uzgoja konja. Kroz raniju povijest konji su se koristili u vojsci, radu, prijevozu ljudi, tereta i pošte. Tek promjenom društveno-političkog uređenja i jačanjem poljoprivrednih gospodarstava, konji se značajnije...
SECESIJA U HRVATSKOJ
 
 IVAN MEŠTROVIĆ
SECESIJA U HRVATSKOJ IVAN MEŠTROVIĆ
Ivana Gabrić
Ovaj završni rad na temu Razvoj i dizajn proizvoda u Secesiji odabran je iz ljubavi prema umjetnosti, secesiji kao umjetničkom pravcu i prvenstveno znamenitom kiparu Ivanu Meštroviću. O samom udruženju likovnih umjetnika Austrije govori se u dvije etape, prva Secesija trajala je od osnutka, 1897. godine do raskola unutar Udruženja odlaskom Klimtove grupe, 1905.(poslije Izložbe skulpture). Nakon 1905. godine u Beču su postojale dvije Secesije – jedna koja nosi to ime, i druga, koja...
SENZORSKA ANALIZA PECIVA  S DODATKOM PELUDI
SENZORSKA ANALIZA PECIVA S DODATKOM PELUDI
Vesna Maleš
Ovaj rad usmjeren je na proizvodnju peciva s povećanom nutritivnom vrijednosti, odnosno proizvodnju peciva s dodatkom peludi i senzorskoj analizi istih. Pelud, nutritivno vrlo vrijedna namirnica bogata proteinima, aminokiselinama, vitaminima i mineralima, dodavana je standardnoj recepturi peciva, te je nova vrsta proizvoda predstavljena potencijalnim potrošačima. Probe pečenja obavljene su u pekari Krka d.o.o. u Šibeniku, a senzorska analiza peciva provedena je na Veleučilištu "Marko...
SIGURNOST GRANICE I NEDOZVOLJENA TRGOVINA
SIGURNOST GRANICE I NEDOZVOLJENA TRGOVINA
Anamarija Ramljak
U posljednje vrijeme vode se rasprave na svim državnim razinama i u svim medijima o granici RH, a naročito sa Slovenijom i BIH. U tim raspravama, bez kontrole, iznose se podaci o samostalnosti, suverenosti i sigurnosti državne granice, što mi je dalo ideju da na tu temu napišem svoj završni rad. U svom završnom radu bavim se procedurama važnim za sigurnost državne granice, te najčešćim oblicima ilegalne trgovine preko granice. Državna granica kao sigurna strateška točka koja...
SINEKOLOGIJA STANIŠTA POLJOPRIVREDNIH VRSTA
SINEKOLOGIJA STANIŠTA POLJOPRIVREDNIH VRSTA
Inga Kukolj
Sva živa bića su neodvojiv dio sredine u kojoj ostvaruju svoje životne cikluse. Ekologija kao disciplina o odnosima između organizama i sredine ima nesumnjiv značaj u suveremenom sustavu obrazovanja. Sadržaji iz ekologije uvode se ne samo u tijeku studiranja biologije, već i poljoprivrede, šumarstva, itd. Promjene koje čovjek unosi u životnu sredinu i moguće posljedice, nameću potrebu za upoznavanjem elementarnih ekoloških zakona na svim nivoima obrazovanja i kod svih...

Pages