završni rad
PRIRODNA MIKROFLORA U KOBASICAMA

Martina Lučić (2015)
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Prehrambena tehnologija