specijalistički diplomski stručni
ŽIG KAO OBLIK INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Marijana Barišić (2015)
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom