specijalistički diplomski stručni
KOLEKTIVNI UGOVOR

Dragica Kovačević (2015)
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom