Paginacija

Eu fondovi i održivi razvoj
Eu fondovi i održivi razvoj
Marino Čulina
Održivi razvoj predstavlja temeljni stup razvoja na razini Europske unije, a koncept održivog razvoja uključuje tri komponente, i to ekonomsku, društvenu i ekološku. Ovaj je model razvoja rezultat eksploatacijskog pristupa razvoju koji je bio uskogrudno usmjeren na ekonomsku perspektivu i profit, a zanemaruje se dugoročna održivost prirodnih resursa. EU fondovi su dostupni zemljama kandidatkinjama i zemljama članicama kako bi se realizirala kohezijska politika EU. Cilj kohezijske...
Europska unija i migrantske krize
Europska unija i migrantske krize
Matea Devčić
Pojam migracijska kriza opisuje složene migracijske tokove općenito velikih razmjera, kao i obrasce mobilnosti uzrokovane krizom koji često dovode do značajne ranjivosti pogođenih ljudi i zajednica te dugoročno predstavljaju ozbiljne izazove za upravljanje migracijama. Godina 2015. ostat će zapamćena kao godina u kojoj je nezapamćen broj dolazaka izbjeglica i migranata doveo do krize u EU. Kao što se vidi u drugim krizama, od milijuna Sirijaca koji su pobjegli iz svojih...
Europska unija i migrantske krize
Europska unija i migrantske krize
Petra Bitunjac
Europska unija je nadnacionalna institucija koja je utemeljena na slobodama, a to su sloboda kretanja ljudi, kapitala, robe i usluga unutar granica Unije. Sloboda kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala unutar granica Europske unije povećava konkurentnost među pojedinim državama članicama, ali ujedno i znatno povećava tržište na kojem europski poslovni subjekti mogu poslovati. Mir i stabilnost prirodna je želja većine sadašnjih i budućih državljana Europske unije....
Europska unija je sustav, a ne država
Europska unija je sustav, a ne država
Jure Kojundžić
Ovim diplomskim radom želi se pokazati jedinstvenost i kompleksnost sustava Europske unije, njenih institucija te način funkcioniranja. Što je zapravo Europska unija i koji su procesi i težnje doveli do današnje strukture i kako se ta struktura definira? Što Europsku uniju dijeli od drugih zajednica država, npr. Sjedinjenih Američkih Država i po čemu ona nadilazi definiciju države? S kojim se problemima suočava i koja je njena budućnost? U ovom je radu obrađeno i dokazano da...
Eurovalutno tržište - značaj i karakteristike
Eurovalutno tržište - značaj i karakteristike
Mijo Ercegovac
Eurovalutno tržište je tržište novca za valutu koja se koristi izvan zemlje u kojoj je ta ista valuta zakonsko sredstvo plaćanja. Eurovalutno tržište se koristi i funkcionira u mnogim financijskim središtima u cijelom svijetu, a ne samo u Europi. Valuta je sredstvo razmjene za robu i usluge, to jest valuta je novac u obliku papira i kovanica koji obično izdaje vlada i koji se općenito prihvaća po nominalnoj vrijednosti kao način plaćanja. Kriptovaluta je vrsta digitalnog novca...
FINANCING MUSEUMS 
 IN REPUBLIC OF CROATIA
FINANCING MUSEUMS IN REPUBLIC OF CROATIA
Martina Vujnović
Culture is the overall social heritage of a group of people, i.e. learned patterns of thought, feeling and action characteristic for a community or a society. The word culture comes from the Latin colere: to inhabit, cultivate, protect, honor. The Latin root precisely explains the need for museums which are a kind of extension of human senses and inherent needs. This paper will cover the topic of general importance of museums, functioning of the Museum of Lika in Gospić (hereinafter...
FIZIKALNO -KEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETE MLIJEKA
FIZIKALNO -KEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETE MLIJEKA
Ana Tarle
Mlijeko je prva hrana koju konzumiraju svi sisavci jer im daje sve neophodne tvari za brz razvoj. Dugo vremena je pojam mlijeka korišten i kao simbol nečeg dobrog. Tijekom povijesti pojavljuju se i drugi načini korištenja mlijeka, prije svega kao sirovine za dobivanje različitih napitaka na bazi fermentiranog mlijeka ili pak sireva. Mlijeko se čak pojavljuje i u ulozi kozmetičkog sredstva već u antici. Kako bi se mlijeko moglo što bolje iskoristiti bitna je njegova kvaliteta koju...
FIZIKALNO KEMIJSKE ODLIKE MEDA OD VRIJESKA(Satureja spp.) I DRAČE (Palliurus spina Christi)
FIZIKALNO KEMIJSKE ODLIKE MEDA OD VRIJESKA(Satureja spp.) I DRAČE (Palliurus spina Christi)
Hrvoje Goreta
Prema podacima FAO-a u svijetu je u 2011. godini proizvedeno 1.636.399 tona meda. Uzrok tolike razlike u podatcima leži u tome što se u službenu statistiku bilježi samo registrirana proizvodnja. Jedan od najvećih proizvođača ali i uvoznika meda je Europa. Zbog svoje relativno visoke cijene med se često patvori. Kako bi se to spriječilo doneseni su pravilnici i zakoni koji se odnose na kvalitetu meda. Zbog svojih brojnih značajki med se koristi u raznovrsne svrhe i predmet je...
FRANŠIZA
FRANŠIZA
Dalija Aleksić
U završnom radu obrađuje se pojam franšize kao ugovornog odnosa između davatelja i primatelja franšize. Franšiza je postupak ustupanja intelektualnog vlasništva i poslovnog formata drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi uz odgovarajuću naknadu. Davatelji franšize uobičajeno su proslavljeni i renomirani poslovni subjekti kojima je ulazak u franšizni odnos pogodan način za osiguranje rasta i razvoja, a naknada koju, sukladno Ugovoru, dobivaju od primatelja franšize predstavlja...
Faktoring kao suvremeno kratkoročno financiranje poslovanja
Faktoring kao suvremeno kratkoročno financiranje poslovanja
Ksenija Kordić
Mala i srednja poduzeća u svome poslovanju susreću se s mnogim izazovima, no najveći izazov je financiranje poslovanja i ostvarivanje dobiti. Poslovni ciklus pretvaranja novca u proizvod potrebno je zatvoriti i taj proizvod ponovno pretvoriti u novac pri čemu dolazi do određenih problema u poslovanju koje možemo definitrati kao novčani jaz. Kako bi se taj jaz reducirao i premostio potrebno je kratkoročno financiranje u vidu strukturiranih načina financiranja od kojih se kao...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu 
 kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu 
 kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...

Paginacija