Paginacija

VISUAL BRAND INDENTITY AND ITS INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOUR
VISUAL BRAND INDENTITY AND ITS INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOUR
Tanja Vujasinović
The aim of this Bachelor's thesis is to explain the role and influence of brand and its visual identity on consumer behaviour. Visual identity of a brand consists of all its visible attributes such as design, logo, colours and all types of external communication. Creating a strong visual identity is of crucial importance for the success of the brand. Well designed, it creates positive emotions; sympathy, trust and security. Thus, visual identity of the brand plays a great role in consumer...
VRTNA DENDROFLORA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NA OTOKU VISOVCU
VRTNA DENDROFLORA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NA OTOKU VISOVCU
Andrea Samodol
Samo ozelenjavanje otoka Visovca počinje 1445. godine dolaskom franjevaca na otok. Dalmatinski vrtovi i perivoji sastavni su dio hrvatskog kulturnog nasljeđa te su kao takvi vrijedni pažnje. U radu je inventarizirana vrtna dendroflora užeg dijela visovačkog samostana u svrhu izrade vrijedne baze podataka za daljnja krajobrazna i zaštitarska djelovanja. U vrtnim prostorima franjevačkog samostana na otoku Visovcu najzastupljenije su voćne i ukrasne drvenaste vrste (alohtone i...
Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Dujo Miočić
Cilj rada je deskriptivno analizirati vanjskotrgovinsku razmjenu Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005.-2014. godine te utvrditi kretanje udjela poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni, strukturu i vrijednost izvoza i uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bilancu vanjskotrgovinske razmjene i pokrivenost uvoza izvozom poljoprivrednoprehrambenih proizvoda u analiziranom razdoblju. Tijekom analiziranog...
Važnost analize stanja poduzeća kao preduvjeta za financijsko-poslovnu stabilnost
Važnost analize stanja poduzeća kao preduvjeta za financijsko-poslovnu stabilnost
Martina Jerković
Upravljanje kriznim situacijama učinkovitije je i djelotvornije ako se strategija rješavanja krizne situacije bira s oprezom. Svaka kriza ima jedinstveni pristup rješavanju, ali važno je razmotriti komponente krize ili situacije koje uključuju procjenu rizika. Zbog složenosti okruženja, brojni znanstvenici i istraživači pokušali su proširiti modele kao što Business Excellence model (BEX) i Altmanov Z – Score model različitim varijablama u pokušaju da postignu što...
Važnost etike u računovodstvu
Važnost etike u računovodstvu
Antonija Zorčić
Moral i etika su temelji poštenog i društveno prihvatljivog načina života i svega onoga što čini temelj života. Moralno pravilo govori da se čovjek prema svakom poslu treba odnositi s iskrenim pristupom, bez kalkulacija i eventualno traženja nekih dobiti, pa bar i onih sitnih. Moral je unutarnja vrijednost čovjeka kao osobe i čovjeka kao kreatora. Dugotrajnom upotrebom postupaka i načina rada i ophođenja s drugima postaje običaj. Običaj je društvena norma koja nema...
Važnost financijske analize poslovanja za mala i srednja poduzeća
Važnost financijske analize poslovanja za mala i srednja poduzeća
Filip Jurišić
Mala i srednja poduzeća iznimno su važan dio gospodarstva svake zemlje u svijetu, pošto imaju značajan udio u izvozu, ukupnim prihodima i zaposlenosti. Zbog toga je vrlo važno konstantno poticati razvitak istih i stvoriti oko njih pogodnu poduzetničku klimu, s ciljem što većega broja novootvorenih poduzeća, što će rezultirati s većom razinom zaposlenosti i generiranjem većih prihoda. Na drugu pak stranu, za mala i srednja poduzeća se mora provoditi financijska analiza...
Važnost funkcije kontrolinga za donošenje strateških planova poduzeća
Važnost funkcije kontrolinga za donošenje strateških planova poduzeća
Ljubica Pavlović
Kontroling je aktivnost direktno podređena vrhu poduzeća radi postizanja više razine harmonije unutar istog te između poduzeća i okoline. Kontroling je jedna od pet osnovnih funkcija menadžmenta i predstavlja menadžerske aktivnosti koje poduzima menadžer kako bi se ostvarili rezultati koji su bili planirani. Planovi pomažu poduzeću da dođe do zacrtanih ciljeva, što je glavni razlog zašto poduzeća planiraju. Planiranje je složen i zahtjevan proces, koji se sastoji od...
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Petra Komar
Tema završnog rada pod nazivom Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske podijeljena je, pored uvoda i zaključka, u sedam poglavlja. U prvom dijelu rada objasnit će se pojam i značenje revizije, karakteristike i vrste revizije. Također, navest će se metode i načela revizije. U drugom dijelu govorit će se o samoj temi odnosno internoj reviziji, gdje će se objasniti pojam, vrsta, provedba interne revizije, te koja je uloga unutarnje revizije. Treći dio ima za cilj...
Važnost kriznog menadžmenta za dugoročnu profitabilnost poduzeća
Važnost kriznog menadžmenta za dugoročnu profitabilnost poduzeća
Marko Balić
Krize su situacije koje predstavljaju stresno razdoblje za sve pojedince u poduzeću. Ranim otkrivanjem simptoma krize se smanjuje njen negativan utjecaj na poduzeće. Krizni proces zahtijeva stalni oprez i provođenje potrebnih aktivnosti za smanjivanje štete u poduzeću, te osiguranje nastavka pozitivnog poslovanja nakon završetka krize. Krizni menadžment ima zadatak ovladati kriznom situacijom koja predstavlja prijetnju opstanku poduzeća. Također, krizni menadžment planira i...
Važnost očuvanja pčele medarice s posebnim naglaskom na Republiku Hrvatsku
Važnost očuvanja pčele medarice s posebnim naglaskom na Republiku Hrvatsku
Olja Đilas
Cilj ovog Završnog rada bio je ukazati na stanje i problematiku očuvanja pčele medarice kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu. U prvom dijelu rad je ponajviše orijentiran na samo upoznavanje članova pčelinjeg društva te njihovih morfoloških i fizioloških karakteristika. U središnjem dijelu su detaljno opisane uloge pčela u pogledu pčelinjih proizvoda te njihovog djelovanja na ljudsko zdravlje. Osim po svojim zdravim pčelinjim proizvodima, pčela medarica je iznimna i po...
Važnost planiranja strategije DOP-s za poduzeća tercijarnog sektora
Važnost planiranja strategije DOP-s za poduzeća tercijarnog sektora
Franka Martinović
U ovom radu se opisuje koncept društveno odgovornog poslovanja. Navodi se njegov pojam te povezanost s turizmom. U sektoru turizma društveno odgovorno poslovanje predstavlja održivi razvoj i koristi društva s ciljem ostvarivanja profitabilnosti. Vrlo je važno primjenjivati koncept društveno odgovornog poslovanja koji su usmjereni na jačanje mehanizma rada, smanjenje negativnog učinka na tržištu kako bi poduzeće opstalo na tržištu i ostvarilo konkurentnu prednost. U...
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Robert Sigut
Kroz rad se nastojala prikazati važnost primjene kontrole kvalitete u svim poslovnim subjektima kao i širok spektar djelovanja iste. Današnje poslovanje je nezamislivo bez održavanja visoke kvalitete robe i sporuke dobara bez greški. Tvrtka koja neulaže dovoljno u razvoj procesa i unaprijeđenje praćenja ne može opstati na međunarodnom tržištu. Drugo poglavlje, prikazuje razvoj kvalitete kroz povijest dok, treće poglavlje detaljnije prikazuje važnost kvalitete i podjelu...

Paginacija